6. Sınıf “KAR KRİSTALLERİ PEŞİNDE BİR YAŞAM” Dinleme Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

Türkçe dersi 6. sınıf 5. temada (DOĞA ve EVREN) yer alan “KAR KRİSTALLERİNİN PEŞİNDE BİR YAŞAM” adlı dinleme metninin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Tema / Metnin Adı                 : DOĞA ve EVREN / KAR KRİSTALLERİNİN PEŞİNDE BİR YAŞAM ( Dinleme Metni )

Konular                                  : Kelime tahmini / Metinleri karşılaştırma / Bilimsel araştırma basamakları / Atasözleri

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

DİNLEME

T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır.

T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.

T.6.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir. a) Öğrencilere reklam filmleri dinletilerek/izletilerek bunlardaki mesajların ve örtülü anlamların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yaptırılır. b) Öğrencilerin içeriklerdeki tutarlılığı sorgulamaları sağlanır.

T.6.1.12. Dinleme stratejilerini uygular. Katılımlı, katılımsız, grup hâlinde ve not alarak dinleme gibi yöntemve teknikleri uygulamaları sağlanır.

KONUŞMA

T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.

T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.

T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Kar taneleri hakkında kısa bir bilgi verilecek. Bunun için buradan yararlanabilirsiniz.

Güdüleme

Öğrencilerin linkteki bilgileri verdikten sonra  onlara bu hafta sayfa 160’da yer alan “KAR KRİSTALLERİNİN PEŞİNDE BİR YAŞAM” adlı metni işleyeceğimiz söylenecek. Metni işledikten sonra karın yağışı esnasında bilgileri eşliğinde farklı duygular hissedeceklerinden bahsedilecek.

Gözden Geçirme

Kar yağdığı zaman nasıl duygular içinde oldukları sorulacak. Kısa kısa cevapları alınacak.

Derse Geçiş

  1. Gözden geçirme bölümündeki cevaplar alındıktan sonra “KAR KRİSTALLERİNİN PEŞİNDE BİR YAŞAM” ses dosyası akıllı tahtadan açılacak. Sınıf ortamı öğrencilerin rahatça dinlemesine uygun olacak.  
  2. Dinlerken uygun yerlerde durdurulacak. Sorular sorulacak ve 1. Etkinlik yapılacak.
  3. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte metin dinlenirken durdurulup sorduğumuz soruların cevapları bu kısma yazılacak.

2. Etkinlik

Bu etkinlikte kelimelerin anlamları tahmin edilecek sonra sözlük defterine anlamaları bulunup yazılacak.

eyalet: Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan yönetim bölgesi

kristal: Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim, billur

objektif: Fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün vb. optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine aktaran mercek veya mercek sistemi

kadife: Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş, velur

gözlem: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede

prizma: Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim

3. Etkinlik

Dinleme metni ile ilgili sorular cevaplanacak.

1. Wilson Bentley (Vilsın Bentli), nasıl bir çocukluk yaşamıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

Gözlemci, meraklı ve araştırmacı bir çocukluk geçirmiştir. Bunu, annesinin hediye ettiği mikroskop ile etrafındaki her şeyi incelemesinden anlıyoruz.

2. Wilson Bentley, kar kristallerinin resmini çizerken nasıl bir sorun yaşamıştır? Bu soruna bulduğu çözüm nedir?

Çizim yaparken kar kristallerinin erimesi sorununu yaşamıştır. Kar kristallerinin, mikroskop objektifi takılı bir fotoğraf makinesi ile çekerek bu soruna çözüm bulmuştur.

3. Metne göre kar kristallerinin farklı şekil ve büyüklükte olmasının nedenleri nelerdir?

Bu kristallerin şekil ve büyüklüklerinin hava sıcaklığına, rüzgarın hızına ve şiddetine, atmosferdeki su buharı miktarına ve bulutların yüksekliğine bağlı olarak değişmesi.

4. Yaşadığınız çevrede ne tür değişimler fark ediyorsunuz? Anlatınız.

5. Yaşadığınız çevreyi gözlemlemeniz neden önemlidir? Açıklayınız.

4. Etkinlik

Metnimiz ile AZİZ SANCAR metni karşılaştırılacak.

Benzerlikler:  Her iki metinde de buluş yapmış insanlar tanıtılmaktadır.

Farklılıklar:  “Ben Aziz Sancar” metni 1. kişi ağzından, bu metin ise 3. kişi ağzından anlatılmıştır.

5. Etkinlik

Bu etkinlikte öğrenciler, guruplara ayrılarak yönlendireceğimiz şekilde bir konuşma hazırlayacaklar ve bu hazırladıkları konuşmaları sınıfta canlandırma şeklinde sunacaklar.

6.Etkinlik

5. Etkinlikteki gurupları bozmadan etkinlikteki yönergeye uyarak bilimsel basamakları takip edip bir araştırma projesi hazırlayacaklar. Her gurup arkadaşlarına sunumlarını yapacaklar.

7. Etkinlik

Bu etkinlikte önce atasözleri hakkında bilgi verilecek. Öğrencilerin ön bilgileri harekete geçirilecek.

ATASÖZLERİ

Uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözlere atasözü denir.

Atasözlerinin Özellikleri

1. Atasözlerinin söyleyeni belli değildir, atasözleri halkın ortak malıdır. Atasözleri anonimdir yani atasözünü söyleyen kişi belli değildir.

2. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Bu yüzden atasözünü oluşturan sözcükler yerine başka sözcükler getirilemez, sözcüklerin sıralanışında da değişiklik yapılamaz.

<<“Damlaya damlaya göl olur. ” atasözünde bulunan “göl” sözcüğünün yerine “havuz” sözcüğünü getiremeyiz. Sözcüklerin yerlerini değiştirip “Göl damlaya damlaya olur.” da diyemeyiz. Atasözlerinin hepsi tamamlanmış bir yargı bildirir. Bu nedenle atasözleri cümle değeri taşır.

3. Atasözlerinin birçoğunda mecazlı bir söyleyiş vardır.

<<“Terzi kendi söküğünü dikemez ” atasözü, “İnsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine yapamazlar.” anlamını taşır. Bu atasözünün terziyle,  sökükle bir ilgisi yoktur.

4. Çok az da olsa gerçek anlam taşıyan atasözleri de vardır.

<<Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

<<Bugünün işini yarına bırakma.

5. Atasözlerinin bazıları aynı veya yakın anlamlıdır.

<<Mum dibine ışık vermez.  ↔ Terzi kendi söküğünü dikemez.

<<Körle yatan şaşı kalkar. ↔ Üzüm üzüme baka baka kararır. ↔ İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.

6. Atasözlerinin bazıları zıt anlamlıdır.

<<Fazla mal göz çıkarmaz.  → Azıcık aşım, kaygısız başım.

<<İyilik eden iyilik bulur. → İyilikten maraz doğar.

ağaç bir vuruşla devrilmez  (D) Olumlu bir sonuç elde etmek için tek bir girişimle yetinilmemeli, o işe devam edilmelidir.

meyve veren ağaç taşlanır  (E) Bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimseler kıskanılır, eleştirilir ve işlerini yapmaları zorlaştırılır.

ağacı kurt, insanı dert yer  (A) Kurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir

ağaç yaprağıyla gürler  (B) İnsan önemli işleri akrabası, yakınları, yandaşlarından güç alarak daha kolay yapar.

ağaç yaş iken eğilir  (C) İnsanlar küçük yaşta kolay eğitilir.

8. Etkinlik

Etkinliğin A kısmında yönergelere uyarak tablodaki boşluklar doldurulacak.

11 Mart Pazartesi  
12 Mart Salı  
13 Mart Çarşamba 
 0°
14 Mart Perşembe 
 
15 Mart Cuma 
 
16 Mart Cumartesi 
 -2°
17 Mart Pazar  -3°

B c ve D kısımlarındaki sorulara cevaplar verilecek.

En sıcak gündüz hangisidir? 11 Mart Pazartesi

En soğuk gündüz hangisidir? 17 Mart Pazar

En soğuk yağışlı gün hangisidir? 17 Mart Pazar

Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı en fazla olan yağışlı gün hangisidir? 14 Mart Perşembe

Rüzgârın en şiddetli estiği yağışlı gün hangisidir? 13 Mart Çarşamba

Rüzgârın en zayıf estiği yağışsız gün hangisidir? 15 Mart Cuma

Rüzgârın kuzeyden estiği en soğuk yağışlı gün hangisidir? 14 Mart Perşembe

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bu kısımda yer alan yönergeler araştırılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki boşluğa atasözlerinin üç tane özelliğini yazınız.

1.

2.

3.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken anlama kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                            24.02.20

Okul Müdürü

Türkçe dersi 6. sınıf 5. temada (DOĞA ve EVREN) yer alan “KAR KRİSTALLERİNİN PEŞİNDE BİR YAŞAM” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir