6. Sınıf “BİSİKLET ZAMANI” Metni Günlük Ders Planı

Genel Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 7. tema (SAĞLIK ve SPOR)  “BİSİKLET ZAMANI” adlı metnin günlük ders planını sayfa sonunda bulunan linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Temanın Adı / Metnin Adı     : SAĞLIK ve SPOR / BİSİKLET ZAMANI

Konu                                      :          Kelime Anlamı

                                                          5N 1K

                                                          Öznel Nesnel Yargılı Cümleler

                                                          Güdümlü Konuşma

                                                          Dürüst Oyun

                                                          Edatlar

                                                          Hikaye Edici Metin Yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                        

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.

b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.

T.6.3.31. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

KONUŞMA

T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

YAZMA

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.

b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, soru cevap, altını çizerek okuma, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama, günlük hayatla ilişkilendirme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler, akıllı tahta…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Okulumuz çevresinde en fazla ilgi gören sporun hangisi olduğu sorulacak öğrencilere. Cevaplardan yola çıkarak spor yapmanın insan sağlığına faydalarından bahsedilecek.

Güdüleme

Öğrencilere nisan ayıyla beraber yeni temamız olan SAĞLIK ve SPOR bölümüne geçtiğimiz söylenecek. İlk metnimiz baharın gelmesiyle bisiklet konulu “BİSİKLET ZAMANI” adlı metnin sayesinde bisiklet ile ilgili birçok bilgi sahibi olacaklarından bahsedilecek. Bir spor olarak bisiklet kullanmanın faydalarına değinileceğinden bahsedilecek. Sayfa 204’ü açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

Çevremizin bisiklet kullanmaya elverişli olup olmadığı öğrencilere sorulacak. Kısa bir sohbet ortamı oluşturulacak.

Derse Geçiş

  1. Gözden geçirme bölümünde öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğrencilerden metnin görsellerini incelemeleri istenecek. Görsel okuma yapılacak.
  2. Metin bir kez sessiz okunacak. Anlamını bilmedikleri kelimelerin altını çizmeleri istenecek.
  3. Sonra metnin bir kez de sesli okunması sağlanacak. Bölerek okuma yöntemlerine uygun olarak okuma yapılacak.
  4. Anahtar Kelimeler: spor, sürüş, taşıt, amortisör, kask, fren, gidon, zincir,
  5. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Metinde geçen bazı kelimelerin  anlamları bulunup yazılacak.

zemin: Taban, döşeme, yer

mesafe: Ara, aralık, uzaklık

asfalt: Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım

çamurluk: Taşıtlarda tekerleklerin üst bölümünü örten parça

sele: Bisikletin oturulacak yeri

gidon: Yönelteç

patika: Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, keçi yolu, yolak

amortisör: Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı vb. hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen

düzenek: Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, mekanizma

kaldıraç: Az bir kuvvet ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivela

fren: Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdurmaya yarayan mekanizma

jant: Taşıtlarda, lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit

arazi: Yeryüzü parçası, yerey, toprak

kambur: Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek

2. Etkinlik

Metinden hareketle 5N 1K soruları hazırlamaları istenecek. Soruları öğrenciler arkadaşlarına soracak. B kısmında ise sorular cevaplanacak deftere cevapların yazılması sağlanacak.

Kim?

Bisiklete binerken öncelikle kimin güvenliği düşünülmelidir?

Ne?

Tur bisikletlerinin ön ve arka bölümüne yük taşımak için ne takılır?

Ne Zaman?

Bisikletin selesini ne zaman ayarlamamız gerekir?

Nerede?

Dağ bisikletleri nerede kullanıma daha uygundur?

Niçin?

Yarış bisikletleri niçin tasarlanmıştır?

Nasıl?

Dağ bisikletlerinin tekerlekleri nasıldır?

1. Bisikletler hangi yönleriyle farklı özelliklere sahiptir? Örneklerle açıklayınız.

Kullanım amacına, sürüleceği zeminin özelliklerine ya da sürüş mesafesine göre farklı özelliklere sahiptir. Mesela arazideki kötü yol şartlarına dayanıklı olması için amortisörlü üretilen dağ bisikletleri vardır.

2. Tur bisikletlerinin özellikleri nelerdir?

Asfalt zeminde yapılacak uzun süreli sürüşler için tasarlanmışlardır. Ön ve arka bölümüne yük taşımak için bagaj taşıyıcılar takılabilir. Genellikle ön ve arkasında farlar bulunur. Ayrıca sürücünün ve bisikletin parçalarının kirlenmesini önlemek için tekerleklerin üst kısmında çamurlukları vardır.

3. Yarış bisikleti sürücülerinin bisikleti kullanırken öne doğru eğilmelerinin nedeni nedir? Açıklayınız.

Rüzgarın, bisiklet hızını etkilememesi için bisiklet sürücüleri öne doğru eğilirler.

4. Yarış bisikletleri ile dağ bisikletlerinin tekerlekleri arasında nasıl bir fark vardır? Nedenleriyle açıklayınız.

Yarış bisikletlerinin tekerlekleri daha ince ve düzdür. Böylece tekerlek ile yol arasındaki sürtünme az olur. Dağ bisikletlerinin tekerlekleri kalın ve dişlidir. Böylece arazi şartlarında patlamaya daha dirençlidirler. Dişli olmaları sebebiyle de engebeli arazilerde daha sağlam yol tutuşu sağlarlar.

5. Bisiklet kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyız?

Bisiklete binmeden önce seleyi kendimize göre ayarlamalıyız. Bisikletler için ayrılan yolları ya da motorlu araç trafiğinin olmadığı yolları kullanmalıyız. Mutlaka kask takmalıyız.

6. Spor yapmak yaşamımızı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. Etkinlik

Öğrenciler metinde yer alan öznel ve nesnel cümleler bulup ilgili kısımlara yazacaklar.

Öznel Yargılar:

• Bisiklet belki de birçoğumuzun kullandığı ilk araç.

• Bisiklete binerken öncelikle kendi güvenliğinizi düşünmelisiniz.

Nesnel Yargılar:

• Tur bisikletleri genellikle asfalt zeminde yapılacak uzun süreli sürüşler için tasarlanmıştır.

• Yarış bisikletleri asfalt zeminde ve düzgün yollarda hızlı gidebilmek için tasarlanmıştır.

• Vitesli bisikletlerde farklı büyüklüklerde dişli çarklar bulunur.

4. Etkinlik

Öğrencilere görselden bir konu belirleyip düşünerek -not almadan yani- öğrencilerden bir konuşma planlamaları istenecek.

5. Etkinlik

Dürüst Oyun (Fair Play) adına ilgili paragraf okunacak ve ilgili başlıklar altına öğrencilerden göstermek istedikleri davranışları yazmaları istenecek.

Oyuncu Olarak Yapmam Gerekenler

• Rakibime saygılı davranmalıyım.

• Rakibim oyun esnasında düştüğünde ona yardım etmeliyim.

• Hakem kararlarına itiraz etmemeliyim.

• Rakibime kötü söz söylememeliyim.

Seyirci Olarak Yapmam Gerekenler

• Oyunu izlediğim yeri temiz tutmalıyım.

• Oyuncuların dikkatlerini dağıtacak davranışlarda bulunmamalıyım.

• Oyunculara kötü söz söylememeliyim.

• Oyun alanına oyunu etkileyecek maddeler atmamalıyım.

6.Etkinlik

Edatları öğrencilere kavrattıktan sonra ilgili örnekler yapılacak ve deftere örnek olarak yazılacak. Cümleye kattığı anlamlar belirlenecek.

EDAT

Tek başına anlamı olmayan, cümle içinde kullanıldığında yan yana geldiği sözcükle anlam ilişkisi kuran sözcüklerdir. Belli başlı bazı edatlar:

İle

Saçını tarak ile taramış. / Kağıtları makas ile kesmiş. (vasıta, araç) Kalabalığa şüphe ile yaklaştı. (durum)

Evde arkadaşımla yazılıya çalışıyorum. (birliktelik)

(-e) kadar

On kadar kişi yemeğe gelecek. (yaklaşık) Akşama kadar seni bekledim. (süre)

Senin kadar çalışanı görmedim. (karşılaştırma) Cennet kadar güzel vatanımız var. (benzetme)

Gibi

Elma gibi yanakları vardı. (benzetme)

İçin

Bu emeğim senin için. / Bu göz yaşlarım senin için. (uğruna) Senin için iyi şeyler söylenmiyor. (hakkında)

Otobüsü kaçırdığı için derse geç geldi. (neden) Benim için en güzel hediye tatlı bir gülüştür. (bence)

Yalnız

O adam yalnız buraya gelir. (sınırlama)

1. Babaannem, balkonundaki çiçeklere gözü gibi bakardı.

2. Misafirlerimiz gelene kadar hazırlıklarımızı tamamladık.

3. İş hayatı çok yoğun olmasına rağmen spor yapmaya da zaman ayırıyordu.

4. Akşama doğru arkadaşlarımızla gezmeye çıkacağız.

5. Sağlıklı yaşamak için düzenli spor yapmalıyız.

Cümleye Kattığı Anlamlar: Benzerlik, neden, amaç, eşitlik, yön, araç gibi anlamlar katmışlardır.

B Kısmında edatlar bulunacak.

Akrabalarını ziyaret etmek üzere memleketlerine gittiler. üzere

Kitaplarım ile geçirdiğim zamanları dünyalara değişmem. ile

Atatürk’e göre sporcu ahlak sahibi olmalıdır. Göre

C Kısmında verilen kutulardan dörder kelime seçilerekbu kelimelerin geçtiği bir hikaye edici metin yazılacak.

7.Etkinlik

Tablonun üstünde verilen bilgiler ışığında tablo doldurulacak.

Murat, Songül, Cemil, Zeynep, Efe ve Nehir; voleybol, tenis, güreş, basketbol, futbol ve yüzme
sporlarıyla ilgilenmektedirler. Bu kişiler her cumartesi, belli saatler arasında ilgilendikleri spor dallarıyla ilgili çalışma yapmaktadırlar.

1) Herkes birbirinden farklı ve tek spor dalıyla ilgilenmektedir.

2) Bütün çalışmalar ikişer saat sürmektedir.

3) Tenis çalışması açık tenis kortunda; güreş, voleybol ve basketbol çalışmaları spor salonunda; futbol çalışması şehir stadında ve yüzme çalışması kapalı yüzme havuzunda yapılmaktadır.

4) Nehir’in 13.00 – 15.00 arası voleybol çalışması vardır.

5) Murat, şehir stadında çalışacaktır. Murat’ın çalışması 16.00’da sona ermektedir.

6) Efe’nin çalışması spor salonunda, Nehir’in çalışmasından sonra başlamaktadır.

7) Songül, seçtiği spor dalında raket kullanmaktadır.

8) Cemil, spor salonunda, takım hâlinde oynanmayan bir spor dalında çalışmaktadır.

9) Zeynep’in yüzme havuzunda çalışması bittiği anda Nehir’in spor salonunda çalışması başlamaktadır.

10) Tenis çalışma saatleri ile futbol çalışma saatleri aynıdır.

11) Güreş çalışma saatleri 17.00 – 19.00 arasındadır.

Kişiler             İlgilendiği Spor Dalı        Çalışma Saatleri     Çalışma Yeri

Nehir              Voleybol                                13.00-15.00                           Spor salonu

Murat             Futbol                                    14.00-16.00                           Şehir stadı

Efe                  Basketbol                               15.00-17.00                           Spor salonu

Songül            Tenis                                      14.00-16.00                           Açık tenis kortu

Cemil              Güreş                                     17.00-19.00                           Spor salonu

Zeynep                       Yüzme                                    11.00-13.00                           Kapalı yüzme havuzu

8.Etkinlik

Etkinlikte yer alan metinden faydalanarak yeni bir spor ayakkabı tasarlamaları istenecek öğrencilerden.

>> Gelecek derse hazırlık amacıyla öğrencilerden sağlıklı bir yaşam için nasıl beslenilmesi gerektiğini araştırmaları istenecek.  

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerdeki edatları bulunuz.

Okula araba ile gidiyor.

Kedi gibi etrafımızda dolanıyor.

Öğlene dek bütün işleri bitirmesi gerekiyor.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      11.03.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 7. tema (SAĞLIK ve SPOR)  “BİSİKLET ZAMANI” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir