7. Sınıf “İLK KAR” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 7. temada (DOĞA ve EVREN) yer alan“İLK KAR” adlı metnin günlük ders planını sayfanın sonunda bulunan linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Temanın Adı / Metnin Adı     : DOĞA ve EVREN / İLK KAR

Konu                                      :          Duygular

                                                          Metinleri Karşılaştırma

                                                          Anlatım Bozuklukları

                                                          Metin Türleri (Günlük)

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.7.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.

T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir. İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.

T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar. Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır.

T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur.

T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder. Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

YAZMA

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.7.4.11. Kısa metinler yazar. Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.

b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, bölerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Kış mevsiminin öğrencilerde bıraktığı izlenimler sorgulanacak. Tahtaya kış kelimesi yazarak çağrışım haritası oluşturulacak.

Güdüleme

Öğrencilere “DOĞA ve EVREN” temasına geçtiğimizi ve bu temada doğa üzerine bir çok etkinlik yapacağımızdan bahsedilecek. Temada yer alan metinler incelendikten sonra bu hafta  “İLK KAR” metni ile ilgili bir anıyı inceleyeceğimiz öğrencilere söylenecek.  

Gözden Geçirme

Günlük tutmanın öğrencilere neler kazandırabileceği üzerine kısa bir tartışma ortamı oluşturulacak. Öğrencilerin fikirlerine müdahale etmeden konuşmaları sağlanacak.

Derse Geçiş

  1. Öğrencilerden metnin görselini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin bir kez sessiz okunması sağlanacak. Bu okuma esnasında deyimleri ve bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek. Daha sonra sesli, bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar kelimeleri bulmaları istenecek.
  3. Anahtar Kelimeler : kar topu, okul, buz, sefalet, köy
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak. (1. Etkinik)

1. Etkinlik

Etkinlikte öğrenciler bilmediği kelimeleri tespit edip başlıklara göre boş kısımları dolduracak.

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorulara cevap verilecek.

1. Metnin birinci kısmına göre ilk kar düşmesine çocukların ve yetişkinlerin tepkileri nelerdir?

Herkes heyecanlıdır ve kar ile ilgili hayaller kurmaktadır.

2. Metnin ikinci kısmında anlatılan kışın sefalete dönüşmesinin nedenlerini belirtiniz.

Soğuk havanın getirdiği ısınma sorunu, yakacak bulamayan insanlar, yolları kardan kapanmış ve bundan dolayı dış dünya ile bağı kopan köyler, çığ tehlikesi altındaki yerler.

3. Kış aylarında çevrenizde yaşayan hayvanlara yardımcı olmak için neler yapabilirsiniz?

4. İlk düşen kar tanelerine dehşet içinde bakanların yanı sıra bu durumu kutlayanların da olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

5. Kışı güven içinde yaşayanların, kıştan zarar görenleri düşünmeden kutlama yapmaları duyarsızlık mıdır?

6. Dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde yaşayan bir çocuk ile sizi buluşturan ortak insani değerler neler olabilir? Belirtiniz.

Ahlak, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, saygı, hoşgörü, dostluk.

3. Etkinlik

Metinle ilgili öğrenciler açık uçlu ikişer soru hazırlayacaklar.

4. Etkinlik

Öğrenciler okudukları metnin özetini bu kısma yazacaklar.

5. Etkinlik

Öğrenciler cümlelerdeki duyguları belirleyecekler.

Okuldayken karın cama doğru yağıp biriktiğini görmek tam bir keyifti.      (B)       A Endişe

İşte çocukların güzel arkadaşı geldi! İşte yılın ilk karı!                                 (D)      B Beğenme

Sizler kışı kutluyorsunuz… Ama ne giyeceği ne ayakkabısı ne de ısınacak ocağı olan çocuklar var. (E)       C Şaşkınlık

Dur durak bilmeden yağan beyaz kar tanelerine dehşet içinde bakan, dumandan boğulan ya da soğuktan dişleri tıkırdayan çocuklar var. (A)      D Özlem

Babam onu bize davet ettiğinde ağzı karla doluydu ve o ne yapacağını bilmiyor, karı ne tükürmeye ne de yutmaya cesaret edebiliyordu, cevap vermeden tıka basa kar dolu ağzıyla bize öylece bakakaldı.  (C)       E Üzüntü

                                                                                                        (F)            Sitem

6.Etkinlik

Etkinlikteki yönergeler uygulanacak.

1. METİN      

İLK KAR

10 Şubat Cumartesi

Elveda, Rivoli’deki gezintiler. İşte çocukların güzel arkadaşı geldi! İşte yılın ilk karı! Dün akşamdan beri kar, tıpkı yasemin çiçekleri gibi lapa lapa, kocaman kocaman yağıyor. Okuldayken karın cama doğru yağıp biriktiğini görmek tam bir keyifti; öğretmen de kara bakıp ellerini vuşturuyordu ve herkes kar topu yapacağını, sonradan tutacak buzu, evdeki sıcacık ateşi  üşünmekten hoşnuttu. Kara bakmayan tek kişi kendini derse kaptırmış, yumruklarını şakaklarına dayamış Stardi’ydi.

Edmondo De Amicis  

2. METİN

İLK ÇOCUKLUK

İlk kitaplığım elime geçirebildiğim bir karton kutu olmuştur. Bütün özen ve dikkatimle burada sakladığım değerler de sanırım sokaklarda satılan destanlar, Âşık Garip ve Kerem hikâyeleriydi. Daha sonraları, marangoz yapısı ufak bir kitaplığım olduğu vakit de oynarken içine girebilecek kadar küçüktüm.

Oyun ve oyuncak… Başım pek hoş değildi onlarla. Babamın beni oyuna zorladığını bugün bile hatırlarım.

Hüseyin Cahit YALÇIN

Benzer Yönleri

  • Her iki metinde yazarlar yaşadıkları olayları anlatmışlar.
  • Her iki metinde yazarlar düşüncelerine yer vermişler.

Farklı Yönleri

  • Birinci metinde tarih vardır, ikinci metinde yoktur.
  • Birinci metinde yazar gözlemlerini, ikinci metinde yazar düşüncelerini aktarmış.

İlk Kar metninin türü “Günlük”tür. Anlatılan olay günü ile birlikte yazılmıştır. Olaylar olduğu gibi aktarılmıştır. Öznel bir anlatıma sahiptir.

7. Etkinlik

Cümlelerdeki anlatım bozuklukları bulunup düzeltilecek.

• Olmuş olayları tüm seyirciler izlemişti.

 “Olmuş” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.

• Yeni senaryoyu ayrıntı ve detaylarıyla inceliyorum.

 “ayrıntı” ve “detaylarıyla” kelimelerinden biri cümleden çıkarılmalıdır.

• İlk olayı duyduğunda tepkisi ne olmuştu?

 “ilk” ve “olayı” kelimeleri yer değiştirmelidir.

• Ünlü yazarın doğumunun 100. yılını törenle andık.

“andık” kelimesi yerine “kutladık” kelimesi gelmelidir.

• Babası 800’e karşı 756 oyla muhtar seçildi.

“800’e” ve “756” sayıları yer değiştirmelidir.

• Komşularını sever, onlara dil uzatırdı.

 “dil uzatırdı” deyimi yerine “elini uzatırdı” deyimi kullanılmalıdır.

• İtirazlarına daha henüz bir cevap veremedik.

“daha” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.

• Hırsız, adamın çantasını zorla çaldı.

“zorla” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.

• Hazırlıklar mutlaka bitmiş olmalı.

“mutlaka” kelimesi yerine “sanırım” kelimesi kullanılmalıdır.

8. Etkinlik

Öğrenciler cümlelerdeki anlatım bozukluklarını bulup nedenleriyle beraber yazacaklar.

2- Bugün komşumuzun burnundan düşen bin parçaydı.

Deyim yanlış anlamda kullanılmıştır.

3- Yapışık binalarda oturmak insanı mutsuz ediyor.

Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

4- Sisli havalarda kaza yapma şansımız artar.

Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

5- Size verilen ücreti küçümsemeniz doğru mu?

Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

6- Başarı için sürekli çalışmak gerekir.

Gereksiz sözcük kullanılmıştır.

7- Öğrencilere yeni ders programını hatırlatacağım.

Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

8- Annemle babamın çok benzer ve ortak yönleri vardı.

Gereksiz sözcük kullanılmıştır.

9- Anahtarlarını masanın üzerinde bulamamış.

Gereksiz sözcük kullanılmıştır.

9. Etkinlik

Öğrenciler kışın dışarda olan insanlar için neler yapılabileceği hakkında konuşmaları istenecek ve sorular sorarak diğer arkadaşlarını da konuşmaya dahil etmeleri istenecek.

10. Etkinlik

Öğrencilere Pazar günü için neler yaptıkları hakkında bir günlük metin yazmaları istenecek (Bu ödev bir sonraki hafta dersin girişinde okunacak). Öğrencilerin yazdıklarında anlatım bozuklukları olup olmadığı kontrol edilecek.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını bulunuz.

Vakfımıza karşılıksız bağışta bulundu.
Gitmeden önce beni arar mısın?
Ben çok varlıklı, zengin biri değilim.
Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı.
Herkesi eleştirip tenkit etmek bize hiçbir yarar sağlamaz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      11.03.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 7. temada (DOĞA ve EVREN) yer alan“İLK KAR” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir