Noktalama İşaretleri

Nokta Virgül Noktalı Virgül İki Nokta Üç Nokta Soru İşareti Ünlem İşareti Kesme İşareti Tırnak İşareti Parantez (Ayraç) İşareti Kısa Çizgi Uzun Çizgi Noktalama işaretleri: Okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için yazıda kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir. Noktalama işaretlerinin yerinde ve doğru kullanılmasıyla duygu ve düşünceler açıkça ifade edilir. Duraklama yerlerini belirlemekte, vurgu ve ton gibi […]

Devam et

Yazım (İmla) Kuralları

Büyük Harflerin Yazımı Birleşik Kelimelerin Yazımı Yön Adların Yazımı Gün ve Ay Adlarının Yazımı Sayıların Yazımı “Mi” nin Yazımı “De” nin Yazımı “Ki” nin Yazımı BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI Cümle başları büyük harfle başlar. Cümle içinde, tırnak içine alınan cümleler de büyük harfle başlar. Hocası ona her zaman “Sen büyük bir alim olacaksın.” derdi. Nokta, iki […]

Devam et

Sözcükte Yapı

KÖK : Bir kelimenin, daha küçük parçalara ayrılmayan, anlamlı en küçük parçasına denir. Kelimenin kökünün, kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır. Örnek: “Okul” kelimesinin kökü, “oku” fiilidir. Fakat bu kelimede “ok” kısmı da bir anlam taşır. Ama okul ile ok arasında bir ilgi yoktur. Kökler iki çeşittir: İsim Kökleri Fiil Kökleri İSİM KÖKLERİ : Bir varlığı, […]

Devam et

Paragraf Bilgisi

Paragrafın Yapısı (Bölümleri) Paragrafta Konu (İçerik) Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) Paragrafta Yardımcı (Yan) Düşünceler Paragrafta Başlık Paragraf Oluşturma Paragraf Tamamlama Duyulara Seslenme Duygulara Seslenme Anlatım Biçimleri Düşünceyi geliştirme yolları 1)  PARAGRAFIN YAPISI (BÖLÜMLERİ) Giriş Bölümü: Her paragrafın bir giriş bölümü vardır. Giriş bölümü bir cümleden oluşur. Bu bölüm yargı bildirir. Ayrıntılara girmeden konu tanıtılır. […]

Devam et

Ses Bilgisi

Büyük ünlü uyumu Kaynaştırma harfleri Ses düşmesi Ünlü daralması Ses türemesi Ünsüz yumuşaması Ünsüz Sertleşmesi Ulama Vurgu BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU   DÜZ YUVARLAK   Geniş Dar Geniş Dar Kalın a ı o u İnce e i ö ü Kalınlık incelik uyumudur. İlk hecedeki ünlü kalınsa sonraki hecelerdeki ünlü de kalın, inceyse ince ünlü olur. A,I,O,U                   […]

Devam et

Cümlede Anlam

Atasözü Deyim Vecize (Özdeyiş) Koşul (Şart) Cümlesi Neden – Sonuç Cümlesi Tanım Cümlesi Karşılaştırma cümlesi Nesnel (Objektif) Yargı Bildiren Cümle Öznel (Subjektif) Yargı Bildiren Cümle Benzetme Cümlesi Dolaylı Anlatım 1) ATASÖZÜ Milletlerin yüzyıllar boyunca geçirdikleri denemelerden ve bunlara dayanan düşüncelerden doğmuş olan sözlere atasözü denir. Milletlerin ortak düşünce, yaşayış, inanış ve gelenekleri atasözüne yansır. Özellikleri […]

Devam et

Sözcükte Anlam İlişkileri

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler Genel (Kapsamlı) – Özel (Dar) Anlam Yansıma İkileme 1)  EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. İsim = Ad Sene = yıl Yasa = Kanun Eser = Yapıt Güz = Sonbahar İstiklal = Bağımsızlık […]

Devam et

Anlam Bakımından Sözcükler

Gerçek (Sözlük) Anlam Mecaz (Değişmece) Anlam Somut Anlam Soyut Anlam Dolaylama Terim Anlam GERÇEK (SÖZLÜK) ANLAM Söylendiği zaman zihnimizde oluşturduğu ilk anlama yani temel anlamına gerçek anlam denir. Günlük hayatta en çok kullanılan anlam çeşididir. Sözlükteki ilk anlam olarak de bilinir. “soğuk” sözcüğünün aklımıza gelen ilk anlamı; ısısı düşük olan, sıcak olmayandır. Bu sokağın çeşmelerinden […]

Devam et

Uzaktan Eğitim İçin Bugün Zil Çaldı

Dünyayı saran Koronavirüs salgınını önlemek için ülkemizde alınan önlemler dahilinde Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda eğitime iki hafta ara verilmişti. Ara tatilin ilk haftası öğrenciler evlerinde dinlenerek geçirdiler. İkinci hafta ise uzaktan eğitim ile öğrenciler ders başı yapacaklar. Bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK’un öğrencilere ve velilere seslendiği ilk dersle uzaktan eğitim başladı. Türkiye’de ilk defa […]

Devam et

“Anlatsam Film Olur” Nedir?

Anlatsam Film Olur, 350 karakter ile bir film fikri anlatarak 100 liralık, 50 liralık ya da 25 liralık bir hediye kazanabileceğiniz bir platform. Aylık olarak düzenlenen yarışmalarda belirlenen temaya uygun fikirler yollayarak hem ödül sahibi olabilir, hem de fikriniz ilk üçe girdiği takdirde sitenin vitrininde yerinizi alabilirsiniz. Platformun amacı ve beklentisi işte bu yüzden çok […]

Devam et