Yazım (İmla) Kuralları

Genel Konu Bankası Manşet Türkçe Konu Bankası
 1. Büyük Harflerin Yazımı
 2. Birleşik Kelimelerin Yazımı
 3. Yön Adların Yazımı
 4. Gün ve Ay Adlarının Yazımı
 5. Sayıların Yazımı
 6. “Mi” nin Yazımı
 7. “De” nin Yazımı
 8. “Ki” nin Yazımı

BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI

 1. Cümle başları büyük harfle başlar. Cümle içinde, tırnak içine alınan cümleler de büyük harfle başlar.
  • Hocası ona her zaman “Sen büyük bir alim olacaksın.” derdi.
 2. Nokta, iki nokta, ünlem ve soru işaretlerinden sonra gelen cümlelerin ilk sözcüğü büyük harfle başlar.
  • Acaba, milli lisanımız bunlardan hangisi olacaktır? Bu suale cevap vermeden, lisanımızı başka lisanlarla mukayese edelim: Başka lisanlar, milletlerin başkentlerine ait lisanlardır…

Uyarı: İki noktadan sonra cümle niteliği olmayan örnekler sıralanırsa bu örnekler büyük harfle başlamaz.

Çantan adeta doluydu: kalemler, defterler, testler…

3. Şiirlerde mısraların ilk harfi büyük harfle başlar.

 • Artık demir almak günü gelmişse zamandan, / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

4. Özel adlar büyük harfle başlar. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar ve lakaplar da büyük harfle başlar.

 • Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk
 • Av. Mehmet Bey
 • Esra Hanım
 • Uyarı: Akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle yazılmaz.

Bilal amca   Sema teyze

5. Kurum, kuruluş, gazete, dergi ile mahalle, sokak vb. yer adları büyük harfle yazılır.

 • Türk Dil Kurumu
 • Ihlamurdere Caddesi
 • Avrupa
 • Çengelköy

Uyarı: Kitap isimlerinde ve başlıklarda yer alan “ve, ile, veya” bağlaçlarıyla soru eki “mi” küçük harfle yazılır.

Kırmızı ve Siyah

Leyla ile Mecnun

Kültürlü Olmak mı?

6. Gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle başlar.

Halley             Satürn              Venüs

Uyarı: “Dünya, güneş ve ay” sözcükleri coğrafya ve gök bilimlerinde terim olarak kullanıldıkları zaman büyük harfle; genel kavram bildirdikleri zaman küçük harfle başlar.

 • Türkiye’ye Güneş tutulmasını izlemek için pek çok turist geldi. Sınavda başarılı olduğumu öğrenince dünyalar benim oldu.

2)  BİRLEŞİK KELİMELERİN YAZIMI

 1. Bitişik Yazılanlar

*Birleşme esnasında ses türemesi veya düşmesi oluyorsa bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır.

 • Pazar + ertesi        Pazartesi
 • Sütlü + aş       Sütlaç
 • Kayıp + etmek       Kaybetmek
 • His + etmek       Hissetmek
 • Ne + asıl      Nasıl
 • Ne + için      Niçin

*Birleşme esnasında benzetme yoluyla kelimelerden biri veya ikisi de anlamını değiştiriyorsa bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır.

 • Keçi + boynuzu       Keçiboynuzu (Bitki)
 • Karga + burnu        Kargaburnu (Alet)
 • Dokuz + taş       Dokuztaş (Oyun)
 • Ayı + kulağı        ayıkulağı (Bitki)
 • Hanım + eli       Hanımeli

*Ara yönler bitişik yazılır.

 • Kuzeybatı            Güneydoğu

*Belgisiz sıfat ve zamirler bitişik yazılır.

 • Birkaç          Biraz             Hiçbir             Birçoğu

*Ayrı Yazılanlar

*Birleşme sırasında ses türemesi veya düşmesi olmayan yardımcı fiillerle isimler ayrı yazılır.

 • Hasta olmak        İşaret etmek        Namaz kılmak          İlan edilmek

*Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.

 • (15) on beş            (155) yüz elli beş

*Birleşme ırasında kelimelerden hiçbiri anlamını değiştirmiyorsa ayrı yazılır.

 • Köpek balığı          Yer elması       Arap sabunu         Deniz yolu         Su böreği

3)  YÖN ADLARININ YAZIMI

Yer-yön ve yöre bildiren sözcükler birlikte kullanıldıkları isimlerden ayrı ve ilk harfleri büyük yazılır.

 • Doğu Anadolu         Güney Amerika           Güneydoğu Anadolu
 • Uyarı: Yer-yön bildiren sözcükler özel isimlerden sonra gelirse veya bir varlığın yönünü gösterdiklerinde küçük harfle yazılır.

Türkiye’nin batısı nüfus olarak daha yoğun. Bulutlar kuzeyden gelmeye başladı.

 • Uyarı: Batı sözcüğü eğer Avrupa yerine kullanılmışsa büyük harfle başlar. Türkiye’ye Batı destek veriyor.

4)  GÜN VE AY ADLARININ YAZIMI

Belli bir tarihi bildiren gün ve ay adları büyük harfle yazılır.

 • Tatile 13 Haziran, Salı günü çıkacağız.
 • Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
 • Babam 1 Ocak 1962 Cuma günü doğmuş.
 • Deneme sınavı mayısın son haftasında yapılacakmış.
 • Geçen yıl köye haziranda gitmiştik.

5)  SAYILARIN YAZIMI

 1. Yazınsal (edebi) metinlerde küçük sayılar, yüz ve bin sayıları yazıyla gösterilir. Birden fazla sözcükten oluşan sayıların her sözcüğü ayrı yazılır.
  • Seninle tanışalı üç yıl oldu.
  • Sınava yüz on yedi kişi başvurdu.
 • Uyarı: Para ile ilgili işlemlerde ve belgelerde rakamlar bitişik yazılır. Ödeyeceğiniz miktar binbeşyüzyetmişiki liradır.

2. Para tutarı, saat gibi sayısal verilere ait bilgiler ve büyük sayılar belirtilirken rakam kullanılır.

Sınav yarın sabah 9.30’da

Büyük felaketteki ölü sayısı 25.000’e ulaştı.

6)  “Mİ” NİN YAZIMI

“Mi” soru eki kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Ünlü uyumuna uyarak “mı, mü, mu,” şekillerine girer.

 • Böyle olur mu?                        Biz mi yapacağız?

Uyarı: Kendinden sonra ek gelirse bu ekler “mi” ye bitişik yazılır. Bitirecek miyiz?

 • Pikniğe siz de geliyor musunuz?

Uyarı: “Mi” başka görevlerde de kullanılsa ayrı yazılır. Temiz mi temiz! (Pekiştirme)

 • Güneş açtı mı çiçekler çıkar. (Zaman)

7)  “DE” NİN YAZIMI

Dilimizde iki tür “de” kullanımı vardır.

 1. Hal Eki “-de”: Ektir ismin sonuna bitişik yazılır. Cümleden çıkartılamaz.
  • Onun kitabı bende kalmış.
  • Elmalar sepette ne güzel duruyor.

Uyarı: Hal eki “-de” sertleşmeye uğrayıp “-te, -ta” olur. Kardeşim sokakta top oynuyor.

Yolun kenarındaki çiçekte gözüm kaldı.

2. Bağlaç Olan “de”: Kelimedir, ayrı yazılır. “Dahi, bile” anlamına gelir. Cümleden çıkartılınca cümlenin anlamı daralsa da anlatım bozulmaz.

 • Ben de sizinle geleceğim.
 • Çarşıdan ayakkabı da alacağız.

Uyarı: Bağlaç olan “de” sertleşmeye uğramaz. “te, ta” şekli yoktur. Kitap da okurum dergi de.

8)  “Kİ” NİN YAZIMI

Dilimizde üç değişik görevde “ki” kullanılmaktadır.

 1. Sıfat Yapan “ki”: Ektir, sözcüğe bitişik yazılır. Bir ismin yerini veya zamanını gösteren sıfattır.
  • Kalbimdeki sevgin hiç bitmez.
  • Dünkü sınav çok zordu.
  • Çocuk elindeki parayı kaybetmiş.

2. İlgi Zamiri “-ki”: Ektir, kelimeye bitişik yazılır. İsim tamlamalarında tamlanan ismin yerini tutar.

 • Bilal’in ödevi daha güzel olmuş. Bilal’inki daha güzel olmuş.
 • Erzurum’un havası çok soğuk; Malatya’nınki o kadar soğuk değil.

3. Bağlaç olan “ki”: Sözcüktür ayrı yazılır. Birleşik yapılı cümle oluşturur.

 • Biliyorum ki bu iş böyle olmayacak.
 • Sev ki sevilesin.

Uyarı: “ki” bağlacı bazı sözcüklerde kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. “Çünkü, sanki, mademki, meğerki, halbuki, oysaki, belki”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir