Anlatım Bozuklukları

Gereksiz Sözcük Kullanılması İyi bir cümlede yeterli sayıda sözcük kullanılır. Başka bir deyişle gereksiz sözcüklere yer verilmez. Çünkü, gereksiz sözcük kullanımı cümlenin duruluğunu bozar ve anlatım bozukluğu yaratır. Bir cümlede gereksiz sözcük bulunduğunu anlamak için, sözcük cümleden çıkarılır. Bu durumda cümlenin anlam ve anlatımında bir bozulma oluyorsa o sözcük gerekli, anlatımında bozulma olmuyorsa ise gereksizdir. […]

Devam et

Cümle Çeşitleri

1. Yüklemine Göre Cümle Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli fiillerden oluşan cümledir. Tatlı bir akşam vakti yolculuğumuz başladı. Yağmur aniden bastırınca nehir aniden coştu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. İsim Cümlesi: Ad ya da ad soylu sözcüklerin veya söz öbeklerinin ek eylem alarak yüklem olduğu cümlelerdir. Sanatçı için hayalin önemi büyüktür. Ona vereceğin en güzel hediye, […]

Devam et

Fiilde Çatı

NESNELERİNE GÖRE FİİLLER Geçişli Fiiller Geçişsiz Fiiller Oldurgan Fiiller Ettirgen Fiiller ÖZNELERİNE GÖRE FİİLLER Etken Fiiller Edilgen Filler Dönüşlü Fiiller ç. İşteş Fiiller 1. NESNELERİNE GÖRE FİİLLER Geçişli Fiiller: Nesne alan, yükleme sorulan “ne, neyi, kimi” sorularına cevap veren fiillerdir. İpucu: Bir fiilin başına “onu” sözcüğünü getirip okuyabiliyorsak, o fiil nesne alabiliyordur, geçişlidir. Annemi çok […]

Devam et

Ek-Fiil ( Ek-Eylem)

İsim soylu kelimelerin sonuna gelerek, onları yüklem yapan eklere ek-fiil denir. Ek -fiil ekleri şunlardır: -dır, -idi, -imiş, -ise Ek-fiillerin Temel Görevi: İsim ve isim soylu kelimelere gelerek onları yüklem yaparlar. Hayat, yaşayınca güzeldir. Ek-fiiller genel olarak dört bölümde incelenir: 1.Ek-fiilin geniş zamanı 2.Ek-fiilin görülen geçmiş zamanı 3.Ek-fiilin duyulan geçmiş zamanı 4.Ek-fiilin şartı Ek-fiilin geniş […]

Devam et

Fiilimsiler (Eylemsiler)

Kip ve kişi ekleri almayan ama iş, oluş, hareket veya durum anlamlarını özünde bulunduran ve cümle içinde “isim , sıfat, zarf” gibi görevler üstlenen sözcüklere fiilimsi denir. İSİM FİİLLER (MASTAR) SIFAT FİİL (ORTAÇ) BAĞ (ZARF) FİİL (ULUÇ) 1. İSİM FİİLLER (MASTAR) Fiilin adı demektir. Fiil kök veya gövdelerine -mak, -mek, -ma, -me, -ış, -iş, -uş, […]

Devam et

Fiiller (Eylemler)

Fiil (Eylem) : Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri veya içinde bulundukları durumları bir kipe (yani zamana veya bir dileğe) ve kişilere bağlayarak bildiren kelimelere fiil denir. Fiillerin üç temel kuralı vardır: İş, hareket, oluş bildirir. Kök veya gövde halindeyken kip eklerini alabilir. Kök ve gövde halindeyken mastar eklerini (-mek, -mak) alabilir. Fiillerin en önemli özelliği harekettir. […]

Devam et

Sözcük Türleri

İsim (ad) Sıfat (ön ad) Zamir (adıl) Zarf (belirteç) Fiil (eylem) Edat Bağlaç Ünlem İSİM (AD) Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları tanıtmaya yarayan kelimelere isim denir. Örnek: Ağaç, su, ev, İstanbul, Kuveyt, Anadolu, Enver, Karadeniz, koşu, gidiş vb. İsimler çeşitli yönlerden sınıflara ayrılırlar. 1. VARLIKLARIN VERİLİŞİNE GÖRE İSİMLER a. Özel İsim: Dünyada tek olan, diğer […]

Devam et

Noktalama İşaretleri

Nokta Virgül Noktalı Virgül İki Nokta Üç Nokta Soru İşareti Ünlem İşareti Kesme İşareti Tırnak İşareti Parantez (Ayraç) İşareti Kısa Çizgi Uzun Çizgi Noktalama işaretleri: Okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için yazıda kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir. Noktalama işaretlerinin yerinde ve doğru kullanılmasıyla duygu ve düşünceler açıkça ifade edilir. Duraklama yerlerini belirlemekte, vurgu ve ton gibi […]

Devam et

Yazım (İmla) Kuralları

Büyük Harflerin Yazımı Birleşik Kelimelerin Yazımı Yön Adların Yazımı Gün ve Ay Adlarının Yazımı Sayıların Yazımı “Mi” nin Yazımı “De” nin Yazımı “Ki” nin Yazımı BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI Cümle başları büyük harfle başlar. Cümle içinde, tırnak içine alınan cümleler de büyük harfle başlar. Hocası ona her zaman “Sen büyük bir alim olacaksın.” derdi. Nokta, iki […]

Devam et

Sözcükte Yapı

KÖK : Bir kelimenin, daha küçük parçalara ayrılmayan, anlamlı en küçük parçasına denir. Kelimenin kökünün, kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır. Örnek: “Okul” kelimesinin kökü, “oku” fiilidir. Fakat bu kelimede “ok” kısmı da bir anlam taşır. Ama okul ile ok arasında bir ilgi yoktur. Kökler iki çeşittir: İsim Kökleri Fiil Kökleri İSİM KÖKLERİ : Bir varlığı, […]

Devam et