5. Sınıf “KARAGÖZ ile HACİVAT – İncelik” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. Tema (ERDEMLER) 10. hafta metni olan “KARAGÖZ ile HACİVAT – İncelik” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI 19 KASIM-25 KASIM 2018
1. BÖLÜM
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / KARAGÖZ İLE HACİVAT-İNCELİK
              Konu   Deyimler Nezaket ifadeleri Metnin türü / Tiyatro Terim anlamlı kelimeler Ünlem işareti
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
                  Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA Akıcı Okuma T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Söz Varlığı T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. Anlama T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder. T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir. T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir. T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar. T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.   KONUŞMA T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.           T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.   YAZMA T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar. T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar. T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler. T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır. T.5.4.14. Kısa metinler yazar. T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, fabl örnekleri,  EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Sınıfa girince selamlaşmadan sonra “Her sabah neden selamlaşırız?” soruş öğrencilere sorulacak.
•  Güdüleme Çocuklara bu hafta nezaket kuralları üzerinde duracağımız söylenecek.   78. sayfadaki “KARAGÖZ İLE HACİVAT- İNCELİK” adlı metni işleyeceğimizi ifade ederek öğrencilerin metinden sonra Karagöz ile Hacivat’ın toplumumuz için önemli karakterler olduğu ve kültürümüzün yapı taşlarından oldukları söylenecek. Karagöz ile Hacivat’ın bizi eğlendireceği eğlendirirken de toplum adına anlamlı mesajlar vereceği öğrencilere söylenecek.
•  Gözden Geçirme Öğrencilere “Karagöz ile Hacivat oyununu seyreden var mı?” diye sorulacak. Giriş bölümüne verilen cevaplarla geçilecek.
 •  Derse Geçiş Dikkati çekme bölümünde öğrencilerin verecekleri cevaplarla ramazan aylarında genellikle Karagöz ile Hacivat oyunları sergilendiği vurgulanacak. Kültürümüzde önemli yeri olan bu karakterlerin Bursa ile ilişkileri irdelenecek. Karagöz ile Hacivat ile bilgiler içeren kısa bir video izletilecek.Metinde Karagöz ile Hacivat nelerden bahsetmiş olabilir. Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)Ders kitabındaki görseller öğrencilere incelettirilecek  ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.Metin, öğrenciler tarafından role girerek okunacak. Parantez içleri başka bir öğrencinin okuması için bir öğrenci görevlendirilir. Anahtar kelimeler metin okunurken bulunacak. Anahtar kelimeler : incelik, güle güle kullanmak, selam vermek, cümbüş, perde, mutlu olmak, eğlenceÖğrenciler   tarafından  anlaşılmayan , anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerinde  işaretlenecek. Deyimler tespit edilecek.Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra Türkçe defterinin arka kısmında yer alan sözlük defterlerine yazılacak.   1. Etkinlik Metinde bulduğumuz deyimlerin iki  tanesini bu etkinlikte yapacaklar. Yorgunluk çıkarmak: Dinlenmek, istirahat etmek. Eksik olmamak: Var ol, sağ ol anlamlarıyla beraber minnet duygusunu ifade eder.   2. Etkinlik Etkinlikte Karagöz ve Hacivat’ın özellikleri tespit edilecek. Karagöz’ün kişilik özellikleri: Hacivat’ın kişilik özellikleri: » Cahil fakat geleneklerine bağlı » Ağır işitmesinde dolayı karşısındakini sürekli yanlış anlayan » Uyanık geçinmeye çalışan » Kaba » Anlayışsız » Açık sözlü, ağzına geleni söyleyen » İnsanlardan faydalanmaya çalışan   » Bilgili ve görgülü » Nazik ve anlaşılır konuşan » Öğretici ve yapıcı » Kibar ve anlayışlı » İçten pazarlıklı » Zeki ve kurnaz     3. Etkinlik Bu etkinlikte günlük hayattaki durumlar karşısında kullanacağımız nezaket ifadeleri yazılacak. B kısmında metnin konusu belirlenecek. Karagöz ile Hacivat – İncelik metni konusu nezaket kuralları olduğu cevabını öğrencilerin vermesi sağlanacak. Yaptığımız etkinlikte de günlük yaşamımızdaki durumlar karşısındaki ifadeleri yazarak nezaket kuralları içerisindeki iletişim ve konuşma kurallarını belirlemiş oldular C kısmı metnin ana fikri belirlenecek. Karagöz ile Hacivat – İncelik metni ana fikri, insanlarla olan iletişimimizde nezaket kurallarına uymamız, sağlıklı bir iletişim kurabilmemiz için çok önemlidir.   4. Etkinlik Bu etkinlikte metindeki gidişata göre cümleler birbiriyle ilişkilendirilecek.   5.Etkinlik Etkinlikte tiyatro alanıyla ilgili terim anlamlı sözcükler yer almaktadır. Uygun anlamı bulup işaretleyecek çocuklar. B kısmında çocuklara günlük hayatta kullanılmadıkları çünkü bir alanı temsil ettikleri için terim anlamlı sözcükler olduğu söylenecek. C kısmında metinde yer alan terim anlamlı sözcükler belirlenecek. Bir tiyatro eserinde senaryo oldukça önemlidir. Çünkü seyircinin oyundan zevk alması büyük ölçüde buna bağlıdır. Oyunda rol alacak oyuncular senaryoyu günler öncesinden ezberlemeye başlarlar. Ancak sahneye çıkan oyuncular, bazen söyleyeceklerini unutabilirler. Bu durumda yardımlarına kuliste bulunan suflör yetişir. Bu kişiye hatırlatıcı da denebilir. Oyuncular, sadece sahnelenecek eseri ezberlemekle yetinmezler. Söyledikleri cümlenin anlamına uygun jest ve mimikleri de kullanmak zorundadırlar.   6.Etkinlik Metin ile bu etkinlikte olan metin karşılaştırılacak. Biçim ve metin türü bakımından; Karagöz ile Hacivat – İncelik metninin türü tiyatrodur. Karagöz metni ise makaledir. Karagöz ile Hacivat – İncelik metni karşılıklı diyaloglardan oluşmaktadır. Karagöz metni ise düz yazıdır,  paragraflardan oluşmuştur.     7.Etkinlik Bu etkinlikte metinle ilgili sorular üzerinden öğrenciler düşüncelerini söyleyerek konuşma yapacaklar.   8. Etkinlik Bu etkinlikte ünlem işaretinin kullanım alanları verilecek. Ve sonrasında etkinlik tamamlanacak. – Hangi cümle/cümlelerde sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan ifadeler (ay, of, ah vb.) yer almaktadır? 3.  ve 4. cümlelerde – Hangi cümle/cümleler sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatmaktadır? 5. cümlede – Hangi cümle/ cümlelerde seslenme, uyarı anlamı vardır? 1. ve 2. Cümlelerde   ÜNLEM İŞARETİ *İçinde ünlem ifadesi (haykırış, sevinç, kıvanç, üzüntü, acı, korku, hayret, ürperti, heyecan, nefret vb ani coşkunluklar) bulunan ve seslenme, hitap ve uyarı bildiren cümlelerden ve kelimelerden sonra gelir. Örnekler: Komşular! Babacığım! Hemşerilerim! Yazık sana! *Ünlem işareti, ünlem ifadesinden hemen sonra kullanılabileceği gibi cümlenin sonunda da kullanılabilir: Eyvah, geç kaldım! Eyvah! Geç kaldım! *Parantez içinde kullanılan ünlem işareti alay etme, hafife alma, küçümseme, inanmama, kinaye anlamları katar: İsteseymiş bu kitabı bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş. Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor. Enflasyonun nasıl düşeceğini bilmeyen ekonomi bilginlerimiz (!) var. Gençliğinde 100 metreyi 10 saniyede koşarmış (!)   9. Etkinlik Etkinlikteki karagöz oyunu okunacak ve boşluklar hikayeye göre doldurulacak. Bilgi Dağarcığı   (İki arkadaş beraber yürüyorlar.) HACİVAT – Karagöz’üm yüzyıllardır herkesi güldürürsün ama senin yüzünün güldüğünü ben pek kolay kolay göremiyorum. KARAGÖZ – Köftehor, benim gibi bir gün iş bulur, üç gün işsiz kalırsan sen de gülmezsin! HACİVAT – Canım hemen kızma! Bakıyorum bugün gözlerinin içi gülüyor da onun için söyledim. KARAGÖZ – Hay hay, gözlerimin içi gülüyor, burnumun dışı göbek atıyor, kulaklarımın kenarı yerlere yatıyor. HACİVAT – Hah hah hah!… Yine yanlış anladın, yani bugün pek neşelisin! KARAGÖZ – Öyle söylesene! HACİVAT – Pekalâ, böyle neşeli olmanın sebebi ne acaba? KARAGÖZ – Hiç sorma Hacı Cavcav, meğer bilgili olmak ne güzel şeymiş!… HACİVAT – Haklısın Karagöz’üm ama bunun neşeli olmakla ne ilgisi var? KARAGÖZ – Olmaz olur mu? Kaç gündür oğlum bana ilkokul ders kitaplarını okuyor. HACİVAT – Şimdi anladım… Çok güzel ama kendin neden okumaya başlamadın? KARAGÖZ – Köftehor bir yanda da okuma-yazma çalışıyorum! Sonra tekrar kendim okuyacağım. HACİVAT – Desene bilgi dağarcığını dolduruyorsun! KARAGÖZ – Bilgi kabarcığımı dolduruyorum. HACİVAT – Efendim kabarcık doldurmak falan değil, yani bilgin artıyor. KARAGÖZ – Hay hay, hem de neler neler öğreniyorum. Hele dünyanın döndüğünü hiç bilmiyordum da hemen belime bir ip hazırladım. HACİVAT – Allah Allah belindeki ip ne olacak? KARAGÖZ – Dünya olmadık zamanda hızlı dönmeye başlarsa, beni birden bulutlara fırlatmasın diye kendimi hemen belimden bir yere bağlayacağım. HACİVAT – Karagöz’üm, anlaşılan senin bilgin de artsa saçmalamaktan vazgeçmeyeceksin! KARAGÖZ – Asıl sen saçmalama da, kendine sağlam bir ip bulup beline sar! HACİVAT – Sen şimdi ipi bırak da soracaklarıma cevap ver. Bakalım neler öğrenmişsin? KARAGÖZ – Sor da hemen vızır vızır cevabını al! HACİVAT – Aferin!.. Önce matematik… KARAGÖZ – Mavi patik öğrenmedim. HACİVAT – Değil efendim, yani hesap, kitap… Meselâ iki iki daha ne eder? KARAGÖZ – Bunu bildim Hacı Cavcav, iki tane iki eder. HACİVAT – Allah iyiliğini versin, ne bilmesi… KARAGÖZ – Pataklarım ha, sen de zor şeyler sor! HACİVAT – Sivrisinek deyince aklımıza ne gelir? KARAGÖZ – Ne gelecek, benim aklıma şişko sinek gelir. HACİVAT – Senin aklına gelir. KARAGÖZ – Bekleme, başka şeyler de sor! HACİVAT – Pekâla, çok kolay bir soru… KARAGÖZ – Kolay sorma pataklarım, en zorunuda sor! HACİVAT – Pekâla, çok kolay bir soru… KARAGÖZ – Kolay sorma pataklarım, en zorundan sor!… HACİVAT – Hele sen dinle!… Bir gün kaç saattir? KARAGÖZ – Köftehor, bizim duvar saati kaç aydır bozuk… Ne bileyim bir gün kaç saat… HACİVAT – Karagöz’üm şimdi soracağımı bilmek için okula bile gitmeye gerek yok… İyi düşün!… KARAGÖZ – Düşündüm, çabuk sor Hacı Cavcav! HACİVAT – Efendim, şu bildiğimiz su kaç şekilde bulunur. KARAGÖZ – Bunu bilmeyecek ne var? HACİVAT – Âferin Karagöz’üm, söyle bakalım? KARAGÖZ – Bardakta, sürahide, banyo kazanında… HACİVAT – Allah iyiliğini versin! Su akıcı olarak, buhar ve donmuş olarak üç şekilde bulunur. KARAGÖZ – Düşündükten sonra onları da söyleyecektim. HACİVAT – Ağzımda kaç diş bulunur? KARAGÖZ – Adamına göre değişir Hacı Cavcav! Kiminde otuz tane olur. Kiminde üç tane… Bazılarında da takma diş olur. HACİVAT -Sinirim bozulmadan ben gideyim. (Giderler)     àBir sonraki metin için öğrencilere internetten yararlanarak deyimlerin hikayelerini bulmaları için görev verilecek.    
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıdaki cümlelerde geçen ünlemlerin hangi duyguları belirttiklerini karşılarına yazınız.                CÜMLE         DUYGU Of,başım fena ağrıyor   Üzüntü Eyvah,yeni elbisen batmış! ……………………………….. Oh,pek hoşuma gitti! ………………………………… Hey! Nereye gidiyordun! ………………………………. Ya,demek bu işi sen yaptın! ………………………………..            
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       14.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. Tema (ERDEMLER) 10. hafta metni olan “KARAGÖZ ile HACİVAT – İncelik” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir