“İNSANLAR ZAMANI ESKİDEN NASIL ÖLÇERDİ?” Metni Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 3. Tema (BİLİM ve TEKNOLOJİ) 10. hafta metni olan “İNSANLAR ZAMANI ESKİDEN NASIL ÖLÇERDİ?” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 19 KASIM-25 KASIM 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM ve TEKNOLOJİ / İNSANLAR ZAMANI ESKİDEN NASIL ÖLÇERDİ
              Konu   Kelime bulmaca Problem çözme Bir icat tasarlama Zamirler / Kişi zamirleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.     KONUŞMA T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.     YAZMA T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar. T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma, bölerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı, duvar saati
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Zaman konusuyla ilgili iki bilmece  sorarak öğrencilerin dikkati çekilecek. Herkes yatar, uyur. O, uyanık oturur. (Saat) Benim bir ağacım var. Her gün bir yaprak döker. (Takvim)
•  Güdüleme Öğrencilere “Zamanı neden ölçme gereksinimi duyarız?”  sorusu sorularak düşünmeleri sağlanacak. Daha sonra öğrencilere sayfa 84’te yer alan “İNSANLAR ZAMANI ESKİDEN NASIL ÖLÇERDİ?” metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilere zamanın insanoğlu için önemli bir kavram olduğu anlatılacak.
•  Gözden Geçirme Zaman ile ilgili atasözleri ve deyimler araştıran öğrenciler bulduklarını okuyacaklar. Uygun olan bir deyim ve atasözü tahtaya yazılacak ve ders boyunca tahtada duracak.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü tamamlandıktan sonra öğrencilere metnin görsellerini incelemesi istenecek. Kütüphanede yer alan üç duvar saati hatırlatarak dünya üzerindeki farklı konumların zaman farklı olduğu açıklanacak.Metnin okunması sağlanacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Üç guruba ayrılacak sınıf ve guruplardan sırayla anahtar kelimeleri, deyimleri ve anlamı bilmediğimiz kelimeleri bulmaları istenecek. Anahtar Kelimeler : Mısırlılar, icat, güneş, saat, mum, su, ölçmek, kum saatiAnlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Etkinlikte kelimeler anlamlarından yola çıkarak tahmin edilecek. Bulmacada uygun yere yazılacak. 1. Bir şeyin toplandığı, biriktirildiği yer, depo. HAZNE 2. Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. İLKE 3. Ölçme işi. ÖLÇÜM 4. Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım yapan hareketli katı cisim. SARKAÇ 5. Makine ile yapılan. MEKANİK 6. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, sembol. SİMGE 7. İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurması ile ses çıkaran madenden araç, kampana. ÇAN 8. Buluş. İCAT   2. Etkinlik Metinle ilgili sorular cevaplanacak. 1. Tarih öncesi çağlarda yaşayan insanlar zamanı kaç bölüme ayırırdı? Açıklayınız. İki bölüme ayırırlardı; gündüz ve gece. 2. Güneş saatleriyle zaman nasıl belirlenirdi? Bu saatin kullanımındaki zorluklar nelerdi? Daire şeklinde bir taşın ortasında bulunan işaret çubuğunun gölgesinin, taşın üzerindeki sayı ve simgelere denk gelmesiyle belirlenirdi. Havanın kapalı olduğu zamanlar ve geceleyin bu saatler kullanılamıyordu. 3. Metinde hangi saat türlerinden bahsedilmektedir? Bu saat türleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklayınız. Metinde güneş saati, kum saati, su saati, mum saati, mekanik ve dijital saatlerden bahsediliyor. Kum saati hariç tüm saatlerin üzerlerinde sayı  ve semboller bulunur. Kum saatinde ise bulunmaz.   4. Bir saat tasarımı yapsaydınız saatinizin hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz? Nedenleriyle açıklayınız. 5. Bir saat 60 dakika, bir gün 24 saattir. Zaman ölçülerinin tüm dünyada aynı olmasının yararları neler olabilir? Açıklayınız. Dünyadaki iletişim ve ticaret konularında faydaları vardır. 6. Zamanı etkili ve verimli kullanmaktan ne anlıyorsunuz? Anlatınız.   3. Etkinlik Bu etkinlikte zamanın olmadığı bir dünya hayal edecek çocuklar. Uygun ortam hazırlanacak ve öğrenciler bu konuda hayal ettikleriyle ilgili bir konuşma yapacak.   4. Etkinlik Metin sessizce öğrencilerce okunacak. Sonra öğrenciler B kısmında kendi icatlarıyla ilgili bölümü dolduracak.   5. Etkinlik Etkinlikte paragraf okutulacak ve yönergelere uygun günlük hayatla ilgili örnekler verilecek.     6.Etkinlik Bu bölümde istenen konuyla alakalı öğrencilerden hikaye edici bir metin yazmaları istenecek. Metinlerine başlık yazmaları istenecek.   7.Etkinlik Bu etkinlikte bir saat problemi yer alıyor. Öğrenciler problemi çözüp doğru saati bulmaları sağlanacak. Doğru Saat: 15.15     8. Etkinlik Bu etkinlikte kişi adlarının yerine kullanıla zamirler bulunacak.   Arkadaşlarım her yerde beni arıyormuş. Hâlbuki onlara: “Siz parka gidin, benim eve uğramam
gerekiyor. 
Ben yarım saat sonra gelip sizi bulurum.” demiştim. Onlar da bana: “Tamam, o hâlde biz gidiyoruz, sen bize yetişirsin.” demişlerdi. Anlaştığımızı zannediyordum. Şimdi nasıl oldu da onları bulamadım, anlayamıyorum. Acaba saatim mi bozuldu? Bazen böyle sorunlar yaşıyorum. Sizin de başınıza geliyor mu böyle şeyler?   Kişi Zamirleri Zamirler isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. Dolayısıyla kişi zamiri de adı üstünde kişi isimlerinin yerine kullanılabilen sözcüklerdir diyebiliriz. İnsan isimlerinin yerini tutabilen kişi zamirlerinin tekil ve çoğul olarak sıralaması şu şekilde yapılabilir: 1.Tekil Şahıs   =    Ben 2.Tekil Şahıs   =    Sen 3.Tekil Şahıs   =     O 1.Çoğul Şahıs =    Biz 2.Çoğul Şahıs =     Siz 3.Çoğul Şahıs  =   Onlar Kemal, bu evin en büyüğüydü= O, evin en büyüğüydü. Örnek: Ne güzel yaratmış seni yaradan  (Ayşe’yi) Uzanmasın sana yar yar eller incitir  (Ayşe’ye)             àBir sonraki metin için öğrencilerden hikikomori kavramını araştırmaları istenecek.    
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıdaki cümlelerde yer alan şahıs zamirlerinin altını çiziniz.   O akşam ben ona kemerini bağlamasını söylemiştim. Sizi düğünüme çağırmakla hata etmişim. Onların yumurtlama dönemlerinin ördeğinkinden farklı olduğunu o da öğrenmişti. Bizim terbiyemiz bunu söylemeye müsaade etmez. Senin yaptığın kakaolu ıslak kekin tarifini alabilir miyim?
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       15.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 3. Tema (BİLİM ve TEKNOLOJİ) 10. hafta metni olan “İNSANLAR ZAMANI ESKİDEN NASIL ÖLÇERDİ?” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir