7. Sınıf “SOL AYAĞIM” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 3. Tema (KİŞİSEL GELİŞİM) 10. hafta metni olan “SOL AYAĞIM” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 19 KASIM-25 KASIM 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı KİŞİSEL GELİŞİM/ SOL AYAĞIM
              Konu   Amaç sonuç / Neden sonuç Anlatım türü Otobiyografi / Biyografi Anlam ve zaman kayması    
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur. T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.  T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur. T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.   KONUŞMA T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.   YAZMA T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma, bölerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme   Öğrencilere “empati” ile ilgili bildikleri sorulacak.
•  Güdüleme Öğrencilere “İnanmak başarmanın yarısıdır”  sözü ile anlatılmak istenenin ne olduğu sorularak cümle üzerinde düşünmeleri sağlanacak. Daha sonra öğrencilere sayfa 70’te yer alan “SOL AYAĞIM” metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilere sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilmemiz gerektiği ve şükür etmemiz gerektiği aktarılacak. Öğrencilerden, metnimizi incelerken kahramanımızın yaşadıklarını düşünmeleri ve onun yerine kendilerini koymaları istenecek. Empati kavramı ile günlük hayattan örnekler verilerek öğrenciler derse güdülenecek.
•  Gözden Geçirme Öğrencilere “ Ailenizin hayatınızdaki  yeri ve önemi nedir?” sorusu sorulacak.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü cevapları öğrencilerden alındıktan sonra öğrencilere metnin görsellerini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak ve görsellerdeki kişilerin yüz ifadelerinden duygularının ne olduğu sorgulanacak.Metnin okunması sağlanacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Sınıf üç guruba ayrılacak ve her guruba sırayla anahtar kelimeleri, deyimleri ve anlamı bilmediğimiz kelimeleri bulmaları istenecek. Anahtar Kelimeler : ümit kesmek, sol ayak, “A” harfi, anne, çabalamak, tebeşir, zihin, özgürlüğün anahtarı, denemekAnlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak (1. Etkinlikle beraber). Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Bu etkinlikte kelime çalışması kısmında sözlük defterine yazdığımız metinle ilgili anlamını bilmediğimiz kelimelerden bir kısmı yazılacak.   2. Etkinlik Metinle ilgili sorular cevaplanacak. 1. Chris hangi fiziksel becerileri yapamamaktadır? Chris vücudunu ve uzuvlarını kendi isteği ile hareket ettirememekte ve konuşamamaktadır. 2. Chris’in dış dünya ile iletişimi nasıl olmuştur? Sol ayağıyla tuttuğu tebeşir ile tahtaya yazı yazarak olmuştur. 3. Chris’in zihinsel olarak normal olduğuna annesinden başka kimsenin inanmamasının sebebi nedir? Chris vücudunu istediği gibi hareket ettiremediği, konuşamadığı ve bunlara bağlı olarak çevresindeki kişilerle iletişim kuramadığı için onun zihinsel olarak normal olduğuna inanmıyorlar. 4. Konuşma dışında iletişim yolları nelerdir? Sıralayınız. Beden hareketleri, yazı yazma, resim çizme, heykel yapma. 5. Sizce Chris’in başarısının sırrı neler olabilir? Annesinin azmi ve inancıdır. 6. Chris’in zihinsel olarak normal olduğunu maskeleyen (örten) esas neden nedir? Dış görünümü mü, diğer insanların bakışı mı? Tartışınız. … (Diğer insanların bakışı cevabı vurgulanacak). 7. Tüm insanlara fiziksel ve zihinsel durumlarını ayırt etmeden aynı gözle bakabilmenin yolu nedir? Tartışınız.   3. Etkinlik Bu etkinlikte amaç sonuç ve neden sonuç cümleleri ayırt edilecek.  İçindeki değişik hayvanların ve çiçeklerin isimlerini söyleyerek onları tekrarlamam için nasıl başarısızca çabaladığını anlattı. Amaç-Sonuç Tamamen umutsuz göründüğü için ağlayarak odayı terk etti. Neden-Sonuç Çarpık bir ağzın arkasında kendimi “ifade edebilmek” için can atıyordum. Amaç-Sonuç Annem, doktorların sadece beslenecek bir şey olduğumu söylediklerinden meselelerle kendi ilgilenmeye karar vermiş. Neden-Sonuç Aniden kız kardeşimin yaptığı şeyi yapmak için çok büyük bir istek duymuştum. Amaç-Sonuç Dişlerimi o kadar çok sıktığım için neredeyse alt dudağımı deliyordum. Neden-Sonuç Başarmak için günlerce uğraşmıştım. Amaç-Sonuç   4. Etkinlik Etkinlikte metnin anlatım türü vurgulanacak. Karşılaştırma yapılarak bir önceki metnin anlatım türü ile Sol Ayağım adlı metnimizin anlatım türü farklılığı bulunacak. Metnimizin 1. Ağız ile yazıldığı kavratılacak. a) Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır. b) Birinci kişi ağzından anlatılmıştır. c) O zaman dört aylık kadarmışım.
O zaman dört aylık kadardı. Yaşadığım her sahneyi sanki geçen hafta olmuş gibi hatırlıyorum.
Yaşadığı her sahneyi sanki geçen hafta olmuş gibi hatırlıyordu. Bunu yapmak için neden sol ayağımı kullandığımı bilmiyorum.
Bunu yapmak için neden sol ayağını kullandığını bilmiyordu.       5. Etkinlik Bu etkinlikte zaman ve anlam kayması olan fiiller tespit edilip uygun yerler doldurulacak. CÜMLE BİÇİM ANLAM Çizdiği o tek harf ona yeni bir dünya için yol olur. Geniş Zaman Gelecek Zaman Mona! Hemen kardeşine de tebeşir veriyorsun. Şimdiki Zaman Emir Kipi Ailem haftaya beni bahsedilen kuruma götürüyor. Şimdiki Zaman Gelecek Zaman Cümle dertler tükenir bir gün. Geniş Zaman Gelecek Zaman Chris o gece çizdiği harfle herkesi şaşırtıyor. Şimdiki Zaman Geçmiş Zaman Annemle her gün üst katta saatlerce oturuyoruz. Şimdiki Zaman Geniş Zaman     6.Etkinlik Bu bölümde verilen paragraftan yola çıkarak ailenin çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade edecekler.   7.Etkinlik Etkinlikte metinden örnek alarak öğrencilerden kendi hayatları anlatacakları bir metin yazmaları istenecek. 1. ağızla metinlerini yazmaları istenecek.  
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Bir zamanlar Ortanca köyünde bir kıtlık yaşanıyor, pek çok hayvan telef oluyor. Köylü de pılısını pırtısını topluyor, şehre göç ediyor. Bizim çırak onlardan biri. Geceleri çalışıyor, gündüzleri okula gidiyor. Geçmişte yaşadıklarını sorunca, “Uygun bir zamanda anlatırım.” diyor. Bu parçada anlam kayması olan eylemleri bulunuz, doğrularını yazınız.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       16.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 3. Tema (KİŞİSEL GELİŞİM) 10. hafta metni olan “SOL AYAĞIM” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir