8. Sınıf "KALDIRIMLAR" Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 4. temanın (BİREY ve TOPLUM) KALDIRIMLAR adlı ilk metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : BİREY ve TOPLUM / KALDIRIMLAR

Konular                                : Kelime çalışması / Tema, ana duygu / Söz sanatları / Öz değerlendirme formu / Cümlenin ögeleri / Şiir yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Anlama

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder

KONUŞMA

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.1. Şiir yazar.

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.4.11. Formları yönergelerine uygun doldurur.

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere Kaldırımlar şarkısı açılarak dinletilecek.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 116’da yer alan Birey ve Toplum temasının ilk metni olan “KALDIRIMLAR” ı işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle beraber insanı, yalnızlığı üstad Necip Fazıl Kısakürek’in kaleminden görmeye çalışacağımız öğrencilere aktarılacak.

Gözden Geçirme

Öğrencilerden araştırdıkları gurbet konulu şiirleri okumaları istenecek.

DERSE GEÇİŞ

  1. Görsel okuma yapılacak. Şiirde anlatılanlar tahmin edilecek.
  2. Şiir bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Şiirde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları deftere yazılacak.
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Ahenkli okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : sokak, hayal, kaldırımlar, korku, insan, karanlık

1. Etkinlik

Şiirde geçen kelimelerin bazıları anlamları tahmin edilerek sözlükten bulunacak.  

1. çilekeş: Hayatı boyunca birçok sıkıntı ve üzüntü çekmiş (kimse)

2. lisan: İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, dil

3. tak: 1- Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert ses 2- Millî bayramlarda veya önemli bir olayı anmak için düzenlenen şenliklerde, geçit yapılacak caddelere geçici olarak kurulan, yazılar ve çiçeklerle süslenen kemer

4. âmâ: Görme engelli

2. Etkinlik

Şiirle ilgili sorular cevaplanacak.

1. Şair, bulunduğu sokağı nasıl anlatıyor? Açıklayınız.

Kimsesiz bir sokak olarak anlatıyor. Buradan sokağın boş olduğunu anlıyoruz.

2. Şairin sokakta bulunduğu zamanla ilgili ayrıntılara hangi dizelerde yer veriliyor?

 “İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;”, “Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;” dizelerinde yer veriliyor. Şairin bulunduğu zaman gecedir.

3. Şiire hâkim olan duygu nedir? Bunu hangi dörtlükten anlıyorsunuz?

Yalnızlıktır. Birinci ve ikinci dörtlükten anlıyoruz.

4. Şairin, korktuğu hâlde sabah olmasını istememesinin sebebi sizce ne olabilir?

5. “Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.” dizelerinden anladıklarınızı açıklayınız.

6. Şair, kaldırımlara olan sevgisini hangi ifadeyle dile getiriyor?

“Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi…”

3. Etkinlik

Şiirin teması ve ana duygusu belirlenecek.

Konu: Yalnızlık duygusunun insana hissettirdikleri

Ana Duygu: Yalnızlık

4. Etkinlik

Dizelerde yer alan söz sanatları belirlenecek.

• Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. KİŞİLEŞTİRME

• Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. KARŞILAŞTIRMA

• Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler. BENZETME

• Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. KİŞİLEŞTİRME

• İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler. BENZETME

• Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;
  Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları. BENZETME

5. Etkinlik

Etkinlikte yer alan konu üzerine öğrencilerin konuşması sağlanacak ve konuşma sonrasında öğrenciler öz değerlendirme forumunu doldurmaları istenecek.

6.Etkinlik

Cümlenin ögeleri ile ilgili olan etkinlik yapılacak.

Kaldırımların sesi, sesler kesilince duyulur.

Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. (ben / gizli özne )

Hiçbir zaman bitmesin yolculuğum.

Uzansın gövdem, taşlara boydan boya.

Serin karanlıkları üstüme yavaşça örtün. (siz/gizli özne)

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan şiir okunacak ve bu şiirden hareketle öğrencilerden bir şiir yazmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz.

Zülal’in baktığı resimler, unutulmaz güzel günlerden hatıraydı.

Tozlanmış rafların içindeki albümü, çok özlediği arkadaşları Sena ve Elif hediye etmişti. 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

09.12.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 4. temanın (BİREY ve TOPLUM) KALDIRIMLAR adlı ilk metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir