8. Sınıf "PORTAKAL" Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 4. temanın (BİREY ve TOPLUM) PORTAKAL adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : BİREY ve TOPLUM / PORTAKAL

Konular                                : Kelime çalışması / Metin özeti / Soru oluşturma / Düşünce yazısı / Öz değerlendirme formu / Cümlenin ögeleri

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.

Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.

Anlama

T.8.3.13. Okuduklarını özetler.

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.

T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Okul gezisi olarak gidilen Naim Süleymanoğlu filminden bahsedilecek ve Naim’in çocuk yaşta halter için ailesinden ayrılarak uzak bir şehre gitmesi altında yatan sebepler sorgulanacak. Çocukların düşünceleri sorulacak. Empati yapmaları sağlanacak.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 122’de yer alan temamızın ikinci metni olan “PORTAKAL” ı işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle beraber yoksulluktan ailesinden ayrılıp yatılı olarak okumak zorunda olan bir çocuğun yaşantılarından yola çıkarak günümüzle kıyaslama yapacakları söylenecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilere herhangi bir meyve ile ilgili bir anısı olup olmadığı sorulacak .

DERSE GEÇİŞ

  1. Görsel okuma yapılacak. Metinde anlatılanlar tahmin edilecek.
  2. MEtin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları deftere yazılacak.
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : katık , utandırmak, portakal, aile, ana, yemek

1. Etkinlik

Metinde geçen bazı kelimelerin harfleri karışık verilmiş. Anlamından yola çıkarak kelimeler belirlenecek.  

Amca: emmi

Sınav: imtihan

Utandırmak: mahcup etmek

Yetişme, erişme, büyüme: yetikleşmek

Sürmeyi sürüp kapamak: sürmelemek

Büyükanne, nine: ebe

Ekmekle doymak gerektiğinde, ekmeğe katılan peynir, zeytin, helva gibi yiyecek: katık

İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte: minder

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. Yazarın aile ortamı nasıldır? Kendi aile ortamınızla karşılaştırınız.

Yazar kalabalık bir ailede yaşamaktadır. Kalabalık ortamda yemek yemek sorunludur. Aile üyeleri fazla muhabbet etmemektedir. (örnek) Ben dört kişilik bir aile ortamına sahibim. Rahat yemek yeriz. Herkes birbiri ile muhabbet eder.

2. Yazarın yatılı okula gitmesine kim karar veriyor? Niçin?

Dedesi karar veriyor. Yazarın okumasını istiyor.

3. Yazar yatılı okulda en çok neye şaşırıyor?

Yemeklerin bol olmasına şaşırıyor.

4. Yazarın ilk defa yatılı okulda gördüğü yiyecek hangisidir? Yazar bu yiyeceğin tadını beğeniyor mu?

Portakaldır. Tadını beğeniyor.

5. Yazar ne zaman köyüne gidiyor? Giderken annesine ve kardeşine ne götürüyor?

Dönem bitince gidiyor. Giderken annesine ve kardeşine portakal götürüyor.

6. “Şimdi ne vakit portakal yesem elimi yıkamam, bir süre koklarım. Elif’i koklar gibi, anamı koklar gibi koklarım.” sözlerinde yazarda ağır basan duygu nedir?

3. Etkinlik

Metnin özeti yazılacak.

Yazar köyde, kalabalık bir ailede yaşamaktadır. Aile fakir ve kalabalık olduğu için yemek yemek sorunludur. Ailenin büyüğü yani yazarın dedesi, yazar ve kardeşinin okumasını ister. Onları yatılı okula verir. Yazar yatılı okulda yemeklerin bol olmasına çok şaşırır. Burada ilk defa portakal yer ve çok beğenir. Tatilde köye giderken annesi ve kardeşine portakal götürür. Annesine ve kardeşine onları çok özlediğini söyler. Portakal yedikten sonra kardeşinin ellerini koklar. Yazar ne zaman portakal yese aklına kardeşi ve annesi gelmektedir.

4. Etkinlik

Metne farklı başlıklar bulunacak.

5. Etkinlik

Etkinlikte yer alan günlükler okunacak ve bunlarla ilgili sorular hazırlanacak. Sonra arkadaşlarına soruları soracaklar.

6.Etkinlik

Günlük yaşantı üzerine izlenimlerini kaleme alacaklar. Sonrasında yazma becerisi öz değerlendirme formu dolduracaklar.

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan cümlelerdeki koyu kısımların hangi öge olduğu belirlenecek.

Her yerde öğrenci var. / Yer Tamlayıcısı

Portakalların hepsini yedirmedi annem. /  Özne

İlkokul bitince dedem babamı yanına çağırdı. / Zarf Tamlayıcısı

Ben böyle bir şey görmemişim. / Nesne                                                                 

Derslerden kalırsam beni okuldan atarlarmış. / Yüklem                 

Bir gün yemekte bir şey verdiler. / Yer Tamlayıcısı                            

Dönem boyunca hiç gitmedim köye. /  Zarf Tamlayıcısı  

Giderken anama portakal götürdüm. /  Nesne                  

Ne vakit portakal yesem elimi yıkamam. /  Yüklem                                                            

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

7. Etkinlikteki cümlelerin tüm ögelerini belirleyiniz.  

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

16.12.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 4. temanın (BİREY ve TOPLUM) PORTAKAL adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir