7. Sınıf “BARIŞ MANÇO” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 3. Tema (KİŞİSEL GELİŞİM) 9. hafta metni olan “BARIŞ MANÇO” adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema / Metin Adı                  : KİŞİSEL GELİŞİM / BARIŞ MANÇO

Konu                                     : Kelime anlamı / Metnin türü (otobiyografi-biyografi) / Anlam ve zaman kayması /  Bilgilendirici metin / Anlatıcı türleri

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

YAZMA

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme, ilişki kurma

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, Çalıkuşu romanı…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Barış Manço’ nun “Hava ayaz mı ayaz” şarkısını mırıldanarak derse girilebilir. Sonra bu şarkı kime ait diye çocuklara sorularak güdüleme kısmına geçilebilir.

Güdüleme

Bu dersimizde ülkemizin gerçek sanatçılarından Barış Manço’ yu inceleyeceğimiz söylenecek. Sayfa 64’ te yer alan metnin açılması istenecek. Sonra Barış Manço ile ilgili öğrencilerin bildikleri sorulabilir. 7’den 70’ e toplumun tüm kesimi tarafından benimsenen bir sanatçı olduğu öğrencilere anlatılacak.

Gözden Geçirme

Barış Manço’ nun herhangi bir şarkısı açılıp öğrenciler eşliğinde dinlenecek.

DERSE GEÇİŞ

  1. Gözden geçirme bölümünden sonra metin okuması yapılır.
  2. Sınıf üç gruba ayrılarak öğrenci metni okurken bir gurup metindeki deyimleri, diğer gurup anahtar kelimeleri son gurup da anlamı bilinmeyen kelimeleri belirleyecek.
  3. Anahtar Kelimeler : 7’den 77’ye, tatlı dil, Gülpembe, sanatçı, müzik, antika eşyalar
  4. Anahtar kelimeler belirlendikten sonra anlamı bilinmeyen kelimeler tespit edilip tahtaya yazılacak ve anlamları bulunup sözlük defterine yazılacak.
  5. Aynı şekilde deyimler de tahtaya yazılacak anlamları ile birlikte sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte ipuçlarından yola çıkarak kelimeler bulunacak.

 velhasıl  Kısacası.

ozan  Şair.

tescil  Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme.

ekran  Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz
yüzey, görüntülük.

mütevazı  Alçak gönüllü.

belgesel  Belge niteliği taşıyan film veya televizyon programı.

mensup  Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili.

ikmal  Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme.

2. Etkinlik

Metin ile ilgili soruları bu etkinlikte öğrenciler cevaplayacak.

1. Metne göre Barış Manço’yu “sıra dışı sanatçı” yapan özellikler nelerdir?
Saçı, bıyığı, kıyafetleri, takıları özellikle yüzükleri ve el hareketleri.

2. Barış Manço’nun sanatla ilgili düşünceleri nelerdir?
Eğer yapılan sanat geleceğe ulaşıyorsa, o zaman yaptığımız iş sanattır.

3. Barış Manço’nun çok yönlülüğünü metinden yararlanarak örnekleyiniz.
Barış Manço şarkıcıydı; Gülpembe, Süper Babaanne, Kara Sevda gibi herkesin bildiği şarkıların sahibidir. Program sunucusudur; “7’den 77’ye” ve “Adam Olacak Çocuk” programlarını yıllarca sunmuştur. Gezgindir; dünyanın bir çok ülkesine ve şehrine gitmiştir. Dünyanın birçok yerinde hayranları vardır.

4.Barış Manço’nun güzel sanatlar akademisini birincilikle bitirmesini ve dünyaca tanınmış bir sanatçı olmasını yorumlayınız.

5. Barış Manço’nun yaptığı müziğin birçok dile çevrilmesini ve birçok ülkede beğenilmesini nasıl açıklarsınız?

6. Sizce Barış Manço günümüzde nasıl (müzisyen, felsefesi olan bir sanatçı, televizyoncu, gezgin vs.) hatırlanmaktadır?

3. Etkinlik

Etkinlikte Manço’ nun   fiziki ve kişilik özellikleri öğrencilerce belirlenecek.

4. Etkinlik

Bu etkinlikte metnin türü vurgulanıyor. Öğrencilere biyografi ve otobiyografi konuları kavratılacak.

Biyografi : Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına “biyografi (yaşam öyküsü, hayat hikâyesi)” denir.

Otobiyografi : Kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya otobiyografi denir. Otobiyografide doğumdan itibaren otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan anlatmaya değer olanlar yazılır. Edebiyat, sanat, siyaset, spor vb. alanlarda ünlü bir kişi; diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini, başarısını nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak amacıyla otobiyografisini yazar. Otobiyografi her ne kadar öznel bir anlayışla kaleme alınsa da gerçekler göz ardı edilmemelidir.

5.Etkinlik

Otobiyografi ve biyografiyi kavratmaya yönelik uygun olanlar işaretlenecek.

(B) Ülkemizde Barış ismi verilen ilk kişi oydu.
(B) Yurt dışında binlerce kişinin katıldığı dev konserlere imza attı.
(O) Sanatçı olduğumu da iddia etmiyorum.
(O) Bunu yapmak için neden sol ayağımı kullandığımı bilmiyorum.
(B) Bestelerini yolculukları esnasında yapardı.
(O) Aniden kız kardeşimin yaptığı şeyi yapmak için çok büyük bir istek duymuştum.
(B) Ömründe sadece bir kez o da askere giderken saçını kestirdi.
(O) 20. yüzyılın Türk müziğini yapıyorum.

6.Etkinlik

Bu etkinlikte yer alan cümlelerdeki kiplerin hangileri olduğu öğrencilerce belirlenecek.

1988-1998 yılları arasında tam 378 kez ekrana çıkıyor. şimdiki zaman

“Adam Olacak Çocuk” programı her pazar yayınlanıyor. şimdiki zaman

Annesi Rikkat Hanım’ın desteğiyle müziğe daha çok bağlanır. geniş zaman

Barış Manço’nun yolu bir gün Japonya’ya düşer. geniş zaman

Sanatçının yeni albümü bugün çıkmış olacak. gelecek zaman

Konsere gitmek için birazdan yola çıkarız. geniş zaman

Barış Manço 1943 yılında İstanbul’da doğuyor. şimdiki zaman

Bu parayla “Barış Manço Şarkıları” konserine bilet alacaksın. gelecek zaman

B kısmında kip ekleriyle anlatılmak istenen zaman farklılığı sorgulanacak.

7.Etkinlik

Etkinlikte anlam ve zaman kaymalarını tespit edip yazılacak.

a) Bu örnek kitapta yanlış verilmiştir.

b) “Kara Sevda” şarkısı Japonya’da 90’lı yıllarda büyük ilgi görüyor.
“Kara Sevda” şarkısı Japonya’da 90’lı yıllarda büyük ilgi 
gördü.

c) Mançozade ailesi savaş yılarında İstanbul’a döner.
Mançozade ailesi savaş yılarında İstanbul’a 
döndü.

e) Yurt dışında binlerce kişinin katıldığı dev konserlere imza atar.
Yurt dışında binlerce kişinin katıldığı dev konserlere imza 
attı.

d) Barış Manço “Gülpembe” şarkısını babaannesi Nimet Hanım için yazar.
Barış Manço “Gülpembe” şarkısını babaannesi Nimet Hanım için 
yazdı.

8. Etkinlik

Barış Manço’ nun tatlı dil üzerine söylemiş olduğu bir söz ile ilgili öğrencilerden konuşmaları istenecek. Bağlantı ve geçiş unsurlarını kullanmaları gerektiği dile getirilmelidir.

9. Etkinlik

Bu etkinlikte Japon bir çocuğa Barış Manço’ yu tanıtan bir bilgilendirici metin yazılacak. Yazı mail türüne uygun olacak. Uygun olursa sınıfta mail yazma işlemi akıllı tahtada gösterilecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerdeki anlam ve zaman kaymalarını tespit edip düzeltiniz.  

1. Her sabah bakkaldan dönerken saatine bakıyor.

>> 

2. Duyar duymaz olay yerine koşuyorum.

>> 

3. Sıkıntın çalışmandan olacak.

>> 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

04.11.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 3. Tema (KİŞİSEL GELİŞİM) 9. hafta metni olan “BARIŞ MANÇO” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir