6. Sınıf “AZİZ SANCAR” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 3. Tema (BİLİM ve TEKNOLOJİ) 9. hafta metni olan “AZİZ SANCAR” adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Tema / Metnin Adı                 : BİLİM VE TEKNOLOJİ/AZİZ SANCAR

Konular                   : Karikatür / 5N1K / Anlatıcı türleri / Kronoloji / Hazırlıksız konuşma / Geçiş ve bağlantı ifadeleri / Zamirler

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

KONUŞMA

T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.6.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, role girerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Önceki dersten verilen görev olan Türk-İslam bilginleri hakkındaki araştırma yapanlar arkadaşlarıyla araştırmalarını paylaşacaklar.

Güdüleme

Öğrencilere “Bilim insanları ne iş yapar?”  sorusu sorulacak. Öğrencilerin dönüşlerinden sonra sayfa 74’teki 3. Temamız olan BİLİM ve TEKNOLOJİ temasının ilk metni “AZİZ SANCAR” metnini açmaları isteneceği söylenecek. Öğrencilere, metni inceledikten sonra bilim alanında ülkemiz adına Aziz Sancar’ın yaptıklarını öğrenecekleri ifade edilecek.

Gözden Geçirme

“Son zamanlarda bilim alanındaki gelişmelerle ilgilenen var mı?” diye sorulacak. Dönüş olmazsa “Bilim merkezini ziyaret eden bir arkadaşımız gözlemlerini bizle paylaşabilir mi?” sorusu yönlendirilecek.

DERSE GEÇİŞ

 1. Gözden geçirme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görsellerini incelemesi istenecek.
 2. Metnin türü hakkında fikirleri sorulacak. (görsellerden yola çıkarak)
 3. Daha sonra Aziz Sancar olarak bir kişi metni yüksek sesle okuyacak. ( role girerek okuma)
 4. Anahtar kelimeler bulunacak. Anahtar Kelimeler : bilim, araştırma, nobel, buluş, eğitim, milli manevi değerlerimiz, insanlık, DNA, genetik
 5. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte kelimeler tahmin edilerek anlamlarına uygun yazılacak.

GENETİK  Kalıtım bilimi.
ŞİFA 
Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma.
MUAZZAM 
Çok büyük, alışılmışın sınırlarını aşan, güçlü.
GİZEM 
Sır.
TEZ 
Bir sınav kurulu önünde savunulan bilimsel eser.
KONFERANS 
Uzman bir kişi tarafından yapılan bilgilendirici konuşma.
ROZET 
Yakaya sembol olarak takılan küçük metal nesne.
HÜRMET 
Saygı.

2. Etkinlik

5N1K sorularını kullanarak metinle ilgili sorular hazırlanacak ve hazırladıkları soruları arkadaşlarına yöneltecekler.

Kim?

Ne?

Ne Zaman?

Nerede?

Niçin?

Nasıl?

3. Etkinlik

Bu etkinlikte metnin hangi ağızdan yazıldığını kavratmaya yönelik sorular cevaplanacak.

ANLATICI TÜRLERİ

 

Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım

Birinci kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, kendi başından geçen veya içinde bulunduğu bir olayı anlatır. Bu tür anlatımlarda çoğu zaman birinci tekil şahıs (ben) veya birinci çoğul şahıs (biz) ekleri kullanır.

Örnek:

» Kimse farkına varmadan evden çıktım. Doğruca alet edevatın bulunduğu depoya gittim. Duvara yaslı duran kazmayı kaldırıp ağırlığına baktım. İmkanı yok, bunu götüremezdim. Çok ağırdı. Küçük keser de aynı görevi görürdü. Aradığım keseri buldum. Depodan çıktım

 

Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım

Üçüncü kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, genellikle duyduğu veya gördüğü şeyleri anlatır. Bu tür anlatımlarda çoğu zaman üçüncü tekil şahıs (o) veya üçüncü çoğul şahıs (onlar) ekleri kullanır.

Örnek:

» Yazdan kalma bir gündü. Güneş, insanın içini ısıtıyordu. Cemil, sahilde oturmuş, dalgaların sesini dinlerken üstünden hızla geçen martıların çığlığı andıran sesiyle irkildi. Yerinden doğrulup izlemeye koyuldu. Martılar deniz üzerinde iyice süzüldükten sonra suya ani dalışlar yapıyor, küçük balıklar ustaca avlıyordu…

4. Etkinlik

Metinden yararlanarak Aziz SANCAR’ ın hayatıyla ilgili bilgiler kronolojik  olarak tamamlanacak.

1946
1946 yılında doğdum.

1960
Hayalim tıp okumaktı çünkü 
umutla iyileşebilmek için çare bekleyen hastaların iyileşmesine yardımcı olabilirdim. 

1970
İki yıl doktorluk yaptıktan sonra Amerika’ya gittim. Burada 
Dallas’ta Teksas Üniversitesinde doktoramı moleküler biyoloji dalında DNA onarımı üzerine tamamladım. 

1980
Amerika’da eşimle birlikte 
bir “Türk Evi” açtık.

2000
DNA üzerine yaptığım çalışmalar sırasında 
“DNA Onarımı” adlı keşfim ortaya çıktı.

DNA çalışmaları yapmamın sebebi şuydu: Kanser gibi hastalıkların tedavisinin sırlarının DNA moleküllerinde saklı olduğunu düşünüyordum.

2015
2015 yılında DNA alanında yaptığım çalışmalar 
bana bilim alanında Nobel Ödülü’nü kazandırdı.

5.Etkinlik

Öğrenciler hayalleriyle ilgili bir konuşma yapmaları istenecek. Konuşmasında yönlendirici ve bağlantı ifadelerine yer vermeleri istenecek.

6.Etkinlik

Bu etkinlikte Zamirler konusu öğrencilere kavratılacak.

ZAMİRLER

Zamir: İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir denir.

 • Ahmet’ten öğrendim > ondan öğrendim
 • Kitabı gördün mü? > bunu gördün mü?
 • Öğrenciler dışarı çıktı> hepsi/herkes dışarı çıktı.

Zamirlerin Özellikleri

 1. İsim soyludur.
 2. Bir ya da birden fazla ismin yerini tutarlar. Onları öğrenmek için de kullanılırlar.
 3. Anlamdan çok görev yönü ağır basar.
 4. İsimlerin yerini geçici olarak tutarlar.
 5. İsim çekim eklerini (hâl, iyelik, çoğul ekleri) -genellikle- alabilirler.
 6. Tekil ve çoğul şekilleri vardır.
 7. Dolayısıyla cümlede isim gibi kullanılabilirler.
 8. Cümlede tek başlarına görev üstlenebilirler.
 9. Birçok sıfat, zamir olarak da kullanılabilir.

Zamir Çeşitleri

Zamirler, isimlerin yerini tutma şekillerine ve yerini tuttukları isimlere göre çeşitlere ayrılırlar:

 1. Şahıs zamirleri
 2. Dönüşlülük zamiri
 3. İşaret zamirleri
 4. Belgisiz zamirler
 5. Soru zamirleri
 6. İlgi zamiri
 7. İyelik zamiri

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir sonraki metnin hazırlık amacıyla zaman ile ilgili  atasözleri ve deyimleri araştırmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya içinde zamir olan üç tane cümle yazınız.

1.

2.

3.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken anlama kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                            04.11.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 3. Tema (BİLİM ve TEKNOLOJİ) 9. hafta metni olan “AZİZ SANCAR” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir