7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Sınav Soruları (2020-2021)

Genel Manşet Yazılı Sınavlar

2020-2021 eğitim öğretim yılı Covid-19 salgınından dolayı uzaktan ve kısmi olarak yüz yüze eğitimle devam ediyor. 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. sınavı için hazırladığımız sınav sorularını sayfamızın sonundaki linkten indirebilirsiniz. Sayfamızda paylaştığımız sınav pandemi süreci göz önünde bulundurularak 30 dakikalık sınav süresine uygun olarak hazırlanmıştır.

2020-2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

OKUL AKADEMİ ORTAOKULU

7-B SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAVI

Adı-Soyadı:                                                Şubesi:                                                                         

Numarası:                                                                        Aldığı Not:…………………

TELEVİZYON TUTSAKLIĞI

            Televizyon son yıllarda ülkemiz insanlarını tutsaklaştırdı. Yayın başlar başlamaz evdeki bütün etkinliklerin durduğunu, tüm ev halkının televizyonun etrafını kuşattıklarını görmüşsünüzdür. Televizyon adeta onları esir eder.

             Eskiden komşular akrabalar bir araya gelir, görüşüp konuşurlardı. Öldü bütün bu görüşmeler, dertleşmeler. Onların yerini bilmem hangi dizideki kahramanın serüvenleri alıyor. İnsanlarımız kendilerinden çok onların dertlerine üzülüyor, onlara acıyor.

            Televizyonun insanları aşırı derecede büyülediğini, bağımlı kıldığını gören uzmanlar ona “aptal kutusu” diyorlarmış. Eğer bu ad bir gerçeği yansıtıyorsa insanlarımızın büyük bir bölümüne aptal demek gerekir. Çünkü insanlarımızın televizyona karşı aşırı düşkünlüğünü hepimiz biliyoruz. Televizyonun karşısına geçince adeta büyülenmiş gibi program ayrımı yapmadan ne verilirse büyük bir merakla izliyorlar.

           Televizyon büyük bir buluştur. Bu gerçeğe kimse itiraz etmiyor. Ama ülkemizdeki kullanımı yanlış. Bu gerçeğe bakınca televizyonun yarardan çok zarar getirdiğini görüyor ve keşke bu aptal kutusu bulunmasaydı diyesim geliyor.

S O R U L A R

1. Birinci paragrafta yazar neden yakınmaktadır? Niçin? (10 puan)


2. Uzmanlar televizyona hangi adı takmışlardır? Neden? (10 puan)


3. Parçanın ana düşüncesi nedir? Cümle halinde yazınız. (10 puan)


4. Aşağıdaki çekimli fillleri verilen kiplerle eşleştiriniz. (9P)

1oturmuşum  Geniş Zaman
2koşsalar  Emir Kipi
3düşünelim  Görülen Geçmiş
4bakışırız  Gelecek Zaman
5dinle  Şimdiki Zaman
6okudun  İstek Kipi
7konuşmalıyız  Duyulan Geçmiş
8anacağım  Gereklilik Kipi
9üşüyorlar  Şart Kipi

5. Aşağıda verilen sözcüklerden bazıları çekimli fiildir. Çekimli fiil olanları yandaki boş kutuya yazınız. (10P)

bağlayacağız, sizin, koşuşturmuşlar, kitaptır, gelmemeli, bilmelisin, çocuklarız, savuruyor,  gibileri, bilgisayarmış

6. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız. (10P)

(     ) “Kitaptan her gün yirmi sayfa okudum.” Cümlesinde iş bildiren bir fiil vardır.

(     ) “Erkenden yatağa girip yattı.” Cümlesinde oluş bildiren bir fiil vardır.

(     ) “Gün geçtikçe saçları uzuyor.” Cümlesinde oluş bildiren bir fiil vardır.

(     ) “Bahçedeki bütün ağaçları kesmişler.” Cümlesinde durum bildiren bir fiil vardır.

7. Aşağıdaki cümlelerde bulunan söz sanatlarını (zıtlık, kişileştirme, abartma, benzetme, konuşturma) cümle sonlarına yazınız. (10P)

  • Ya bahçeye in ya da sınıfa çık.                                    …………….
  • Sokaklar uyguya daldı. Ben hala uyanık…                    …………….
  • Bazı kitaplarımız tuğla gibi kalındı                               …………….
  • Gözyaşlarım sel oldu, yıktı bu şehri.                             …………….
  • “Ben seninle yarışamam!” seslendi küçük kaplumbağa  …………….

8. Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri tablodaki hangi durumu bildiriyor? İşaretleyiniz. (15P)

CümlelerGereklilik K.Dilek-Şart Kipiİstek KipiEmir Kipi
Bu hafta sınavlara hazırlanmalıyım.    
Yere döktüğün elmaları toplayayım.    
Verilen ödevleri beraber yapsak.    
Kitaplar güzeldir eğer okursanız.    
Hemen eve git!    

9. “oku-“ fiilini  şimdiki zaman kipiyle ve  olumsuz biçimde tüm şahışlarla çekimleyiniz. (6P)

 
 
 
 
 
 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlam kayması yoktur? (5P)

A) Her sabah okula yürüyerek gidiyor.

B) Sefa Hoca 2013 yılında Bursa’ya gelir.

C) Dün çok yağmur yağdı.

D) Yarın geliyorsun, itiraz istemem.

11.Aşağıdaki fiillerin zamanlarını ve şahıslarını örnekteki gibi yanlarına yazınız. (5P)

düşün- /emir kipi – 2.çoğuldüşünün
sus- / şimdiki zaman. – 2.tekil 
gez – / şart kipi – 3.çoğul 
barış- /gelecek zaman-  2.çoğul 
bekle- / gereklilik kipi – 1.tekil 
uyu- / geniş zaman – 3.tekil 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Başarılar 🙂

Türkçe Öğretmeni

okulakademi.com

7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. sınavı için hazırladığımız sınav sorularını buradan indirebilirsiniz.

2 thoughts on “7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Sınav Soruları (2020-2021)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir