6. Sınıf “YEMEK, İÇMEK ve SİNDİRMEK” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 7. tema (SAĞLIK ve SPOR)  “YEMEK, İÇMEK ve SİNDİRMEK” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Temanın Adı / Metnin Adı     : SAĞLIK ve SPOR / YEMEK, İÇMEK ve SİNDİRMEK

Konu                                      :          Kelime Anlam

                                                           Güdümlü Konuşma

                                                           Deyimler

                                                           Bağlaç

                                                           Bilgilendirici Metin

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.

T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.6.3.33. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

KONUŞMA

T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

YAZMA

T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, soru cevap, altını çizerek okuma, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama, günlük hayatla ilişkilendirme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler, akıllı tahta…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Derse halsiz bir şekilde girilecek ve öğrencilerin dikkatini çekilecek. Öğrenciler hasta olup olmadığımızı soracak ve hasta olmadığımız söylenecek ama nedenini öğrencilerin bulması istenecek. Kahvaltı yapmadan geldiniz cevabını alıncaya kadar bu soru cevap sürecek.

Güdüleme

Öğrencilere SAĞLIK ve SPOR temasının ikinci metnine geçtiğimiz söylenecek. Kahvaltı yapmanın ne kadar önemi olduğunu az önceki davranıştan anlaşıldığı söylenecek. Öğrencilerden sayfa 214’ü açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

“Doğru beslenmenin insan sağlığı için yararları nelerdir?” sorusu sorularak kısa bir tartışma ortamı olacak.

Derse Geçiş

  1. Gözden geçirme bölümünde öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğrencilerden metnin görsellerini incelemeleri istenecek. Görsel okuma yapılacak.
  2. Metin bir kez sessiz okunacak. Anlamını bilmedikleri kelimelerin altını çizmeleri istenecek.
  3. Sonra metnin bir kez de sesli okunması sağlanacak. Bölerek okuma yöntemlerine uygun olarak okuma yapılacak.
  4. Anahtar Kelimeler: ağız, dişler, yemek borusu, asit, sindirme, öğütme
  5. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Ayrıca deyimler de bulunacak. Her ikisi de anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Metinde geçen bazı kelimelerin bu etkinlikte anlamları TDK Türkçe Sözlük’ ten bulunup yazılacak. B kısmında üç kelime seçilerek bilgilendirici bir paragraf yazılacak.

sindirmek: Yenilen besin maddesini sindirim sisteminde gereken değişikliklere uğratarak kana karışabilir bir duruma getirmek, hazmetmek

pelikan: Pelikangillerden, pembeye çalan beyaz tüylü, kanatları gri renkli, alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş, kaşıkçı kuşu

salgı: Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz

öğütmek: Ezmek, çiğnemek

nihayet: Son, sonunda

asit: Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız

bulamaç: Sulu, cıvık hamur

2. Etkinlik

Metnin bağlamından etkinlikteki sorular cevaplanacak.

1. Metnin başında yer alan karşılıklı konuşmada sizi şaşırtan bir şey oldu mu? Nedenleriyle anlatınız.

2. Metne göre dişlerimizin ne derece önemli olduğunu ne zaman anlarız? Bu durumu yaşamınızdan örnekler vererek yorumlayınız.

3. Metinde tükürüğün sindirimdeki önemi ile ilgili verilen bilgiler nelerdir? Açıklayınız.

Tükürük, ağzımızdaki lokmaları bir yandan yumuşatırken bir yandan da onların içindeki faydalı mineralleri ayrıştırarak mide için hazırlar. Yani tükürük sadece su değildir. Çok özel bir salgıdır. Dişler tarafından öğütülüp un ufak hâline getirilen yiyecekler, tükürük ile bir güzel ıslatılıp hamur hâline geldikten sonra kolayca boğazımızdan aşağıya yuvarlanıverirler.

4. Metinde anlatılan sindirim aşamaları nelerdir? Bu aşamalardan hangisi sizce daha ilginçtir? Anlatınız.

Besinlerin ağız yoluyla alınması. Dişlerin tükürük ve dil yardımı ile bu besinleri öğütmesi. Öğütülen besinlerin yutulması, yemek borusu ile mideye iletilmesi. Besinlerin midedeki asitler sayesinde eritilmesi.

5. Yazar, midedeki yiyecekler ile ilgili hangi benzetmeleri yapmıştır? Bu benzetmeleri yapmasının nedeni ne olabilir?

Eritilen yiyecekleri çorbaya, mide kaslarının sürekli kasılmasını da çorba karıştırmaya benzetmiştir. Midede meydana gelen sindirim olayını daha anlaşılır kılmak için bu benzetmeler yapılmıştır.

6. Sağlıklı bir yaşam ve sindirim sistemi arasında nasıl bir ilişki olabilir? Açıklayınız.

3. Etkinlik

Öğrencileri guruplara ayırarak “OburIuk ve iştahsızIık bedenin baş düşmanıdır.” sözünden hareketle bir konuşma yapmaları istenecek. Aralarından bir sözcü seçmeleri istenecek ve bu hazırladıkları metni anlatması istenecek.

4. Etkinlik

Etkinlikteki duyuruyu öğrencilerin okuması sağlanacak ve sorular cevaplanacak.

1. Niçin iki farklı menü hazırlanmış olabilir?

Sağlık sorunları nedeniyle diyette olanlar düşünülmüş olabilir.

2. Kırmızı menüyü seçen bir kişi hangi yemekleri almış olabilir?

Düğün çorbası, pirinç pilavı, salata, kuzu kavurması, kadayıf.

3. Beyaz menüyü seçen bir kişi hangi yemekleri almış olamaz?

Düğün çorbası, pirinç pilavı, kadayıf.

4. Hangi yemeklerde misafirlere birden fazla seçenek sunulmuştur?

Çorba, pilav, tatlı

5. Etkinlik

Deyimler kavratılacak. Sonrasında cümlelerdeki boşluklar uygun deyimle tamamlanacak.

DEYİM

Kavramları, olayları mecaz yoluyla belirten kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir.

Özellikleri

Kalıplaşmış söz öbekleridir.

-En az iki sözcükten oluşur.

-Hak vermek    Deli dolu

Burnu büyümek           Ağzı yanmak

Burun kıvırmak           Ateşle oynamak

Can pazarı      Ağız birliği etmek

-Deyimleri oluşturan sözcükler çoğunlukla gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz anlam kazanırlar.

Aldığı haberden sonra küplere bindi.

Ağız ağıza verip konuşuyorlar.

Eksik bir şey bulamayınca çamur attılar.

Sabret işin çoğu gitti azı kaldı.

Ne var ne yok diye göz attım. (kontrol etmek)

Akşama kadar gözlerim yollarda kaldı. (bekleyip durmak, merak etmek)

2. Konuşmasını beğendiğimiz birine ağzına (diline) sağlık deriz.

3. Eğer beğendiğimiz şey el emeği ile yapılmışsa eline sağlık deriz.

4. Üzücü bir durum karşısında avunmak için sağlık olsun deriz.

5. Kötü bir durumdan söz ederken ya da şaşırdığımızda üstüme iyilik sağlık deriz.

6.Etkinlik

Metin okunacak ve metinle ilgili verilen bilgilerin doğru yanlış oldukları tespit edilecek. Diğer sorular cevaplanacak.

Günün en önemli öğünü kahvaltıdır. (D)

Akşam yemeğinden sabah kahvaltısına kadar ortalama 9 saatlik bir süre vardır. (Y)

Kahvaltı öğünü atlandığında karın ağrısı görülür. (Y)

Kahvaltı alışkanlığımız kültürümüze ve kişisel deneyimlerimize göre değişir. (D)

Kahvaltı öğününü atlayan kişilerin akademik başarıları düşük olur. (Y)

7.Etkinlik

Bağlaç konusu öğrencilere kavratılacak. Etkinlikte yer alan cümleler incelenecek.

BAĞLAÇ

Tek başlarına anlamları yoktur. Bağlaçların görevi eş görevli sözcükleri ya da anlamca ilişkili cümleleri birbirine bağlamaktır.

Öğretmen, öğrencilere defter ve kitapsız gelmemelerini söyledi.

Annem Ali ve Burak’ı çağırdı.

Kapıyı açtı ve dışarı çıktı.

Beni ne arıyor ne soruyor.

Birden çekip gitti; oysa ne kadar da alışmıştık ona.

Sana anlatacağım ama kimseye söylemeyeceksin.

Edat İle Bağlaç Karıştırılmamalı

1- “ile” hem bağlaç hem de edat olabilmektedir. “ile” yerine diğer bir bağlaç olan “ve” getiriliyorsa ile bağlaçtır. Elma ile muzu çok severim. (ve gelir bağlaç)

Babası ile pek anlaşamaz. (ve gelmez edat)

2- Yalnız ve ancak sözcükleri yerine bir başka bağlaç olan ama gelirse bu sözcükler bağlaç olur. Sadece gelirse edat olur.

Gelmek isterim yalnız çok işim var. (ama gelir bağlaç) Bitirmeye çalışırım ancak hepsini değil. (ama gelir bağlaç) Bu işi ancak sen yapabilirsin. (sadece gelir edat)

Müzik ve şiir her zaman iç içe olmuştur.

Sanatçılar ile yazarlar topluma yön verirler.

Dil önemli bir araçtır ama çok dikkatli kullanılmalıdır.

Çok çalışmalıyız çünkü ülkemizin geleceği çalışmamıza bağlıdır.

Başarı çok uzak zannedilir oysa kitapların arasındadır.

Trafik kurallarını çiğneyenler var hâlbuki o kurallar bizi koruyor.

Cevap: Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlamak için kullanılmıştır.

B Kısmı:

1. Kitapların kendileri küçük olabilir fakat bize sundukları dünyalar sonsuzdur.

2. Sinan’ı uzun zamandır bekliyoruz hâlbuki hiç geç kalmazdı.

3. Bizler ülkemize ve bayrağımıza kalpten bağlı insanlarız.

4. Düzenli spor yapmalıyız çünkü düzenli spor yaparsak sağlıklı oluruz.

C Kısmı:

Sağlık konusu üzerine bu kısımdaki iki bağlaç kullanarak yazılacak. Yazılarında deyimler ve atasözleri kullanmaları istenecek.

8.Etkinlik

Bu etkinlikte bisiklet kullanım kılavuzundan bazı kesitler verilmiş. Bu bilgilerden yararlanarak sorular cevaplanacak.

UYGUN VİTES SEÇİMİ VE DOĞRU VİTES KULLANIMI

Sayın Kullanıcı,
* Bisikletinizle hareket hâlinde değilken vites değiştirmeyiniz. Vites değiştirme işlemini sadece pedal çevirirken gerçekleştiriniz.
* Vites değiştirirken ters yönde pedal çevirmeyiniz.
* Ön ve arka vites değişimini aynı anda yapmaya çalışmayınız.
* Vites mekanizmanızı, zincirinizi ve vites dişlilerinizi düzenli olarak yağlayınız. Aksi hâlde zincirinizde ve vites mekanizmanızda aşınmalar meydana gelebilecektir.
* Bir aylık kullanımdan sonra bisikletinizin vites ayarlarını bir bisikletçide tekrar yaptırınız.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ UYARILAR

* Bisikletinizi kullanırken mutlaka kask veya koruyucu başlık kullanınız.
* Bisikletinizi yaya kaldırımlarında kullanmayınız. Her zaman yayalara yol veriniz. Yoğun trafikte dikkatli olunuz.
* Sürüş sırasında çevrenizle iletişiminizi kesecek kulaklık, şapka vb. kullanmayınız.
* Bisikletinizi kullanırken ani ve sert manevralar yapmayınız.
* Gece sürüş yapacağınız zaman bisikletinizin aydınlatma sistemini kontrol ediniz. Görünürlüğü yüksek kıyafetler ve renkler tercih ediniz.

Bisikletle hareket hâlinde değilken yapılmaması gereken davranışı yazınız.

Vites değiştirilmemelidir.

Vites değiştirirken dikkat edilmesi gereken kurallardan birini yazınız.

Vites değiştirirken ters yönde pedal çevrilmemelidir.

Ömer’in bisikletinde bir süre sonra zincir arızası meydana gelmiştir. Ömer, kullanım kılavuzundaki hangi uyarıya uymadığı için Ömer’in bisikleti arızalanmış olabilir? Açıklayınız.

Vites mekanizmasını, zinciri ve vites dişlilerini düzenli olarak yağlamadığı için arızalanmıştır.

Bisikletinizi sürerken çevreyle iletişiminizi kesecek davranışlarda bulunmanın sakıncaları neler olabilir? Örneklerle anlatınız.

Bu davranışlar neticesiyle kazalar meydana gelebilir. Mesela kulaklık kullandığımız zaman çevremizdeki araçların seslerini, kornalarını duyamayız. Araçların hareketini fark etmediğimiz için onlara çarpabiliriz.

B Kısmı:

 (X) Yayaların güvenliğini tehlikeye atmadan sürüş yapmak

(   ) Ön ve arka vitesleri aynı anda değiştirmek

(   ) Bisikleti kullanacağımız araziye göre lastik seçmek

(X) Sürüş sırasında koruyucu kıyafetler kullanmak

(X) Vites değiştirirken düz yönde pedal çevirmek

>> Gelecek derse hazırlık amacıyla öğrencilerden geçmişteki insanların beslenme alışkanlıklarının nasıl olduğunu ailelerine danışarak araştırmaları istenecek.   

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerdeki bağlaçların görevi nedir?

Talha eve geldi ve hemen odasına gidip ödevlerini yapmaya başladı.

Okudu da güzel bir meslek sahibi oldu.

Cevap:

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      25.03.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 7. tema (SAĞLIK ve SPOR)  “YEMEK, İÇMEK ve SİNDİRMEK” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir