7. Sınıf “BU SABAH HAVA BERRAK” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 7. temada (DOĞA ve EVREN) yer alan“BU SABAH HAVA BERRAK” adlı metnin günlük ders planını buradan  indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Temanın Adı / Metnin Adı     : DOĞA ve EVREN / BU SABAH HAVA BERRAK  

Konu                                      :          Söz Sanatları

                                                          Şiirde Bakış Açısı

                                                          Anlam Bakımından Fiiller

                                                          Şiir Yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.

 T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.

T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur.

 T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.

a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır

YAZMA

T.7.4.1. Şiir yazar.

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, ahenkle okuma, yankılı okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Derse girilince havanın durumundan bahsedilecek ve pencere açılarak “BU SABAH HAVA BERRAK” diye seslenilecek sınıfa. Temiz hava içimize çekilerek öğrencilere temiz hava ile ilgili birkaç cümle söylenecek.

Güdüleme

Öğrencilere “DOĞA ve EVREN” temasının ikinci metnine geçtiğimiz söylenecek ve bu metinde doğaya bir yorum bırakacağımızdan bahsedilecek. Sayfa 203’te yer alan “BU SABAH HAVA BERRAK” metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilerin kitaplarını hazırlamaları istenecek.   

Gözden Geçirme

Baharın gelişiyle doğada neler değiştiği öğrencilere sorulacak.

Derse Geçiş

 1. Öğrencilerden metnin görselini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak.
 2. Şiir bir kez sessiz okunması sağlanacak. Bu okuma esnasında bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek. Daha sonra sesli, ahenkli  okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar kelimeleri bulmaları istenecek.
 3. Anahtar Kelimeler : hava, sabah, yeşil, mavi, güneş, çiçek
 4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte öğrenciler bilmediği kelimeleri tespit edip başlıklara göre boş kısımları dolduracak.

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorulara cevap verilecek.

1. Şiire göre sabahı billur yapan, farklı kılan nedir?

Masmavi bir göğün, yeşil ağaçların, uçuşan kuşların, mis gibi kokan çiçeklerin varlığı sabahı farklı kılıyor.

2. Çevrenizde sizin de güzel düşünmenizi sağlayacak neler vardır?

3. Yaşadığımız ortam ile duygularımız arasındaki etkileşimi örnekler vererek açıklayınız.

4. “Hastasında sağlık, fakirinde refah görmek” abartılı bir bakış açısı mıdır? Tartışınız.

5. Sizce yaşamımızdaki her olay ya da durumu iyiye yormak doğru bir yaklaşım mıdır? Değerlendiriniz.

6. Çevremizi güzel gösteren o anda kendimizi iyi hissetmemiz midir, çevrenin güzelliği midir?

3. Etkinlik

Şiirden alınana bölümlerde yer alan söz sanatları belirlenecek.

Ben gülüm, ben karanfil,
Ben de yasemin diyor,
Renk renk kokularla çiçekler.

Cevap: Kişileştirme

Karlı dağlardır sefere çıkmış,
Vadideki suyun şırıltısında.

Cevap: Kişileştirme

4. Etkinlik

Şiirlerin temalarına bakarak şairlerin bakış açısı ve mesajları karşılaştırılacak.

HÜZÜN GELDİ

Cevap: Şiirin teması hüzündür. Şair hüzünlü olduğu zaman bütün güzelliklerin yok olduğunu dile getirmektedir.

BU SABAH HAVA BERRAK

Cevap: Şiirin teması huzurdur. Şair, çevredeki güzelliklerin insana huzur verdiğini anlatmaktadır.

5. Etkinlik

Etkinlikte yer alan cümlelerdeki fiiller belirlenecek. B kısmında İş oluş durum bakımından fiiller ayrılacak.

Sait Faik gökyüzünü ayıyla, yıldızıyla, güneşiyle sever.

Vaktiyle köyümüzdeki göle kuşlar göçerdi.

Işıldıyor kanat seslerinde kuşların.

Yaz mevsiminde buğdaylar olgunlaşır.

Gök masmavi bu sabah güzel şeyler düşünelim diye.

Boy boy insan gölgeleri kımıldar, güneşi içmiş kaldırımlarda.

Yemyeşil oluvermiş ağaçlar.

Kuzey ışıklarını büyük bir heyecanla izledim.

Küçük çocuk denizlerin kirlenmesine çok üzülür.

Çiçekler uzun süre sulanmayınca yaprakları sararmış.

Kurstan çıktıktan sonra sahilde biraz yürüdüm.

Ördek gölde yüzüyor.

Nergis çiçeğinin kokusunu çok severim.

Yaz başında Davraz Dağı’nın zirvesinde kalan son karlar da erir.

Annelerimiz, babalarımız doğanın her türlü güzelliğini yaşamış.

Sakura çiçekleri martın son haftasında açar.

İkindi yağmurlarından sonra gökkuşağını görürüz.

Annem yaşlandıkça saçları ağardı.

Bahar aylarını anlatan şiirleri araştıracağım.

Yazar doğadaki değişime üzülür.

Karadeniz halkı yaz gelince yaylalara çıkar.

İş Bildiren Fiiller

 • düşün-
 • iç-
 • izle-
 • sev-
 • yaşa-
 • gör-
 • anlat-
 • araştır-

Oluş Bildiren Fiiller

 • ışılda-
 • olgunlaş-
 • oluver-
 • kirlen-
 • sulan-
 • sarar-
 • eri-
 • aç-
 • yaşlan-
 • ağar-

Durum Bildiren Fiiller

 • göç-
 • kımılda-
 • üzül-
 • çık-
 • yürü-
 • yüz-
 • çık-

6.Etkinlik

Mevsimlerin insan duygularına etkileri üzerine öğrenciler tartıştırılacak.

7. Etkinlik

Etkinlikte yer alan kelime havuzundaki kelimelerden yararlanarak “yaşama sevinci” temalı bir şiir yazmaları istenecek.

—GELECEK DERSE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA GÖREVİ OLARAK VERİLECEK.—

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki fiilleri anlam bakımından inceleyiniz.

“oturmak, yeşermek, boyamak, uyumak, düşünmek, uzamak”

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      25.03.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 7. temada (DOĞA ve EVREN) yer alan“BU SABAH HAVA BERRAK” adlı metnin günlük ders planını buradan  indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir