7. Sınıf “KIRKPINAR’A ADINI VEREN KIRK YİĞİT” Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 7. temada (DOĞA ve EVREN) yer alan “KIRKPINAR’A ADINI VEREN KIRK YİĞİT” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Temanın Adı / Metnin Adı     : ZAMAN ve MEKAN / KIRKPINAR’A ADINI VEREN KIRK YİĞİT (Dinleme Metni)  

Konu                                      :          Kelime Çalışması

                                                          Metnin Konusu ve Ana Fikri

                                                          Yapı Bakımından Fiiller

                                                          Metin Özetleme

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

DİNLEME

T.7.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır.

T.7.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.

T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.7.1.10. Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.

T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

YAZMA

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Dinleme, bölerek dinleme, açıklayarak dinleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

“Yöremizde gerçekleşen Geleneksek Çalı Güreşleri’ni seyretmeye giden var mı?” sorusu sorulacak. Giden yok ise öğrencilerle edindiğimiz bilgiler paylaşılacak.

Güdüleme

Öğrencilere “Zaman ve Mekan” temasının son metnine geçtiğimiz söylenecek ve bu metnin mili sporumuz olan güreşle ilgili olduğundan bahsedilecek. Sayfa 244’te yer alan “KIRKPINAR’A ADINI VEREN KIRK YİĞİT” dinleme metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilerin kitaplarını hazırlamaları istenecek.   

Gözden Geçirme

Antarktika kıtası hakkında araştırma yapan öğrencilerden bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşması istenecek.  

Derse Geçiş

 1. Öğrencilerin “KIRKPINAR’A ADINI VEREN KIRK YİĞİT” metnini dinlemesi için sınıf düzenlenecek.
 2. Metin dinlenecek. Uygun yerlerde durdurularak gerekli sorular cevaplanacak. (1. Etkinlik) Öğrencilerden anahtar kelimeleri bulmaları istenecek.
 3. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Metni dinleme esnasında metin durdurularak sorular cevaplanacak.

2. Etkinlik

Metinle ilgili öğrenciler görüşlerini bu kısma yazacaklar.

Metinde Kırkpınar Yağlı Güreşleri etkinliğinin doğuş efsanesi ve tarihi anlatılmaktadır. Metinde Kırkpınar hakkında bilgiler de verilmektedir. Metin, anlatılan efsane ve kurgusu ile okuyucunun dikkatini çekmektedir. Dili sade ve akıcıdır. Kırkpınar efsanesi hakkında bilgi edinmek isteyenler için yararlı bir metindir.

3. Etkinlik

Cümlelerdeki altı çizili kelimelerin anlamları bulunacak.

Yaman bir güreşti doğrusu, hem de garip bir güreşti.

Güreş başladığında vakit kaba kuşluktu.

Şafak söktü.

Her yıl burada kıran kırana güreş tutmak gelenek oldu.

Kuşlar da önce tedirgin oldular ya, sonra yatıştılar

yaman: Güç, etki veya beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan

kuşluk: Günün sabahla öğle arasındaki bölümü, kuşluk vakti

şafak: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık

kıran kırana: Çok mücadeleli, çekişmeli (kavga, güreş, maç)

gelenek: Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, tradisyon

tedirgin: Rahatı, huzuru kaçmış, bizar

4. Etkinlik

Dinledikleri metinden yola çıkarak soruları cevaplayacaklar.

1. Metne göre “Kırkpınar” adı nasıl doğmuştur?

Kırk yiğit Edirne’nin batısında bir çayırlıkta, şehit düşene kadar güreşmeleri, bir bilgenin bu kırk yiğidi bulup mezar kazması, bu mezarlardan kırk pınar fışkırması ile doğmuştur.

2. Kırk yiğidin hatırasını yaşatmak için neler yapılmıştır?

Yaklaşık 650 yıldır her yıl bu yerde dünyanın dört bir yanından güreşçiler güreşmek için toplanırlar, etkinlikler yapılır.

3. Yaşadığınız çevrede adını efsanelerden alan bir yer var mıdır?

4. Metinde güreşlerdeki “er meydanı, yenişememe, sonuna kadar devam etme” anlatımı ile günümüz spor karşılaşmalarındaki “sportmenlik” kavramını karşılaştırınız.

Sportmenlik, sporun gerektirdiği değerlere sahip olmaktır. Sporcular güçlü, cesur kimselerdir. Bu nedenle yarıştıkları yerlere er meydanı da denir. Sporcular yaptıkları karşılaştırmalarda bazen berabere kalırlar. Yenişememe kavramı da buradan gelir. Sportmen bir kişi mücadelesini asla bırakmaz; sonuna kadar devam eder.

5. Sırtı yere gelmeyen cihan pehlivanlarının yetişmesi ile efsane amacına ulaşmış mıdır?

6. Bir mekânda yüzlerce yıl bir geleneğin sürdürülmesinin önemi neler olabilir?

Kültürün devamlılığı, kuşaktan kuşağa aktarılması için geleneklerin sürdürülmesi gerekir.

5. Etkinlik

Metnin konusu ve ana fikri bulunacak.

Konu: Kırkpınar Güreşleri’nin doğuşu

Ana Fikir: Bir kültürün devamlılığı, kuşaktan kuşağa aktarılması için geleneklerin sürdürülmesi gerekir.

6.Etkinlik

Dinlenilen metnin tutarlılığını değerlendirmek için sorular cevaplanacak.

a) Dinlediğiniz metindeki cümleler birbirleriyle bağlantılı mı? Sebebiyle birlikte yazınız.

Bağlantılıdır.

b) Dinlediğiniz metnin olay örgüsünde anlamsal ve mantıksal bir eksiklik hissettiniz mi? Sebebiyle birlikte yazınız.

Yiğitlerin ölene kadar güreşmesi ve mezarlarından pınarlar çıkması mantıklı değildir.

c) Metindeki olayların gelişimi ve sonucu bir bütünlük içinde aktarılmış mıdır? Sebebiyle birlikte yazınız.

Aktarılmıştır.

d) Sorulara verdiğiniz cevaplara göre metnin tutarlılığı ile ilgili ulaştığınız sonucu yazınız.

Tutarlıdır çünkü, cümleler birbirleri ile bağlantılıdır ve olayların gelişimi ve sonucu bir bütünlük içinde aktarılmıştır.

7. Etkinlik

Cümlelerde yer alan fiiller yapı bakımından uygun başlık altına yazılacak.

Kırk yiğit Edirne’nin batısında bir çayırlıkta güreştiler.

Savaşçılar çimenlerde biraz dinlendiler.

Oyunun her türlüsü sergileniyordu.

Genç pehlivan, güreşiyle seyircilerin gözüne girdi.

Güreş ikinci gece de sürdü.

Edirne’nin yaprak ciğeri de meşhur olmuştur.

O gün oraya bir rastlantı sonucu Türk birliği geldi.

Kırk mezarın yanı başında kırk pınar fışkırıvermiş.

Kırkpınar güreşleri haziran ayının ortalarında yapılır.

Cazgır, pehlivanları er meydanına davet etti.

İçinden nice cihan pehlivanları çıktı.

Teknik direktör maçtan sonra takım kaptanıyla görüştü.

Basit Fiiller:

 • güreştiler
 • dinlendiler
 • sürdü
 • geldi
 • çıktı

Türemiş Fiiller:

 • sergileniyordu
 • yapılır
 • görüştü

Birleşik Fiiller:

 • gözüne girdi
 • meşhur olmuştur
 • fışkırıvermiş
 • davet etti

8. Etkinlik

Gelecek metne hazırlık kısmında araştırılan konu hakkında hazırladıkları konuşmayı arkadaşlarla paylaşılacak.

9. Etkinlik

Kırkpınar’ Adını Veren Kırık Yiğit adlı dinleme metninin özeti yapılacak.  

www.okulakademi.com

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya basit türemiş ve birleşik fillere üçer örnek yazınız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      15.05.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 7. temada (DOĞA ve EVREN) yer alan “KIRKPINAR’A ADINI VEREN KIRK YİĞİT” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir