6. Sınıf ” HACETTEPE ” Dinleme Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

Türkçe dersi 6. sınıf 8. temada (BİREY ve TOPLUM) yer alan “HACETTEPE” adlı dinleme metni günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Temanın Adı / Metnin Adı     : BİREY ve TOPLUM / HACETTEPE (Dinleme Metni)

Konu                                      :          Bulmaca

                                                           Alfabetik Sıralama

                                                           Vurgu ve Tonlama

                                                           Metin Özetleme

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

DİNLEME

T.6.1.1.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.6.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır.

T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.6.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.

T.6.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

KONUŞMA

T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

 b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler vermeleri için teşvik edilir.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Dinleme, anlatım, açıklamalı dinleme, soru cevap, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama, günlük hayatla ilişkilendirme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler, akıllı tahta…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Derse gelince yaşadığımız yerler hakkında hiç araştırma yapan olup olmadığı sorulacak. Bursa’nın isminin nereden geldiği öğrencilere sorulacak. Araştırmaları istenecek.

Güdüleme

Öğrencilere Birey ve Toplum temasının ve kitabımızın son metni olan “HACETTEPE” adlı dinleme metnini işleyeceğim söylenecek. Öğrencilere elimizdeki ile yetinmenin gerekliliği aç gözlülük yapmamamız gerektiği hususunda bilgi verilecek. Öğrencilerden sayfa 264’ ü açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

Görsellerden yola çıkarak metnin ne anlattığı belirlenmeye çalışılacak.

Derse Geçiş

 1. Görsel okumadan sonra öğrencilerin hisleri fikirleri alınacak.
 2. Metin bir kez dinlenecek. Anlamını bilmedikleri kelimeleri not almaları istenecek.
 3. Metin ikinci kez dinlenecek. Anlatılanları öğrencilerin benimsemesi istenecek.  
 4. Anahtar Kelimeler: padişah, zengin, aç gözlülük, dua, tepe, Ankara, hacet

1. Etkinlik

Hacettepe adlı dinleme metninde bulunan kelimelerden oluşan havuzdaki kelimelerle anlamları eşleştirecekler.

kiler: Evlerde yiyecek, içecek ve erzağın saklandığı oda, ambar veya dolap.

lokma: Ağza bir defada alınıp götürülen yemek parçası, sokum.

divan: Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.

som: Değerli madenlerin ve cevherlerin katışıksız, saf hâli.

bozkır: Sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız, kıraç, doğal alan.

hırka: Genellikle soğuktan korunmak için giyilen, kumaştan, bazen içi bez pamukla beslenmiş, ceket biçiminde giysi.

adak: Adanılan şey, nezir.

bayır: Küçük yokuş, belen.

hacet: İhtiyaç, gereksinim.

safran: Süsengillerden, baharda çiçek açan, soğanlı bir kültür bitkisi.

debdebe: Gösteriş, görkem.

çil: (Altın ve para için kullanıldığında) yeni ve parlak.

diyar: Ülke, yurt.

sini: Üzerinde yemek de yenilebilen, yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi.

B kısmında bulmaca çözülecek.

Bulmacanın Cevabı: AÇ GÖZLÜLÜK İNSANI ÇOK BÜYÜK FELAKETLERE SÜRÜKLEYEBİLİR.

C kısmında kelimeler alfabetik olarak sırlanacak.

 1. adak
 2. bayır
 3. bozkır
 4. çil
 5. debdebe
 6. derman
 7. divan
 8. diyar
 9. hacet
 10. hırka
 11. kiler
 12. lokma
 13. safran
 14. som
 15. sini

2. Etkinlik

Hacettepe metninde geçen deyimlerin anlamaları belirlenecek.

hüküm sürmek: İşbaşında olmak

kabına sığmamak: Duygularına engel olamayıp taşkın davranışlarda bulunmak

ağzı kulaklarına varmak: Çok sevinmek

ocağına düşmek: Birine koruması için sığınmak veya yardım etmesi için yalvarmak

şafak atmak: Birden önemli bir durumla karşı karşıya olduğunu anlamak

3. Etkinlik

Dinlenene metinden hareketle sorular cevaplanacak.

1. Metinde geçen padişahın kişilik özellikleri nelerdir?

Sahip olduklarına şükretmeyen, aç gözlü bir insanmış.

2. Padişah Hacettepe’ye niçin gitmiştir? Amacına ulaşabilmiş midir? Anlatınız.

Allah’tan daha çok altın istemek, dokunduğu her şeyin altın olmasını dilemek için gitmiştir. Amacına ulaşmıştır.

3. Padişah, dileği kabul olduktan sonra neler yaşamıştır?

Dokunduğu her şey altına dönüşmüştür.

4. Gerçekleşmesini istediğiniz bir dileğinizi anlatınız. Bu dileğinizin gerçekleşmesinin hayatınıza olumlu ve olumsuz etkileri neler olurdu? Açıklayınız.

5. “Kanaat” ve “mutluluk” arasında nasıl bir ilişki vardır? Yaşamınızdan örnekler vererek anlatınız.

4. Etkinlik

İlgili bölümler metinden yararlanılarak doldurulacak.

Gerçek Hayatta Karşılaşılabilecek Olaylar

İnsanların dua etmesi.

Gerçek Hayatta Karşılaşılamayacak Olaylar

İnsanın dokunduğu şeyin altın olması.

5. Etkinlik

Etkinlikte yer alan konu üzerine bir metin yazılacak. Yazıda deyimler ve atasözlerinin kullanılmasına dikkat edilecek. Farkı başlık bulmaları konusunda öğrenciler teşvik edilecek.

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan fıkra okunacak. Okurken vurgu ve tonlamaya uymaları sağlanacak. Fıkraya benzer başka fıkralar anlatmaları istenecek. Bu anlatılan fıkralardan canlandırmaya uygun olan bir tanesi sınıf ortamında oynanacak.

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan konu üzerine bir paragraf yazılacak.

 8.Etkinlik

“Rize’nin Adı Üzerine” metni okunacak ve Roza’ nın ağzından bu efsane özetlenecek.

>> Gelecek sene görüşürüz.<<   

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aklınıza gelen bir yerin ismiyle ilgili bir efsane uydurarak deftere yazınız.  

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni  15.05.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

Türkçe dersi 6. sınıf 8. temada (BİREY ve TOPLUM) yer alan “HACETTEPE” adlı dinleme metni günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir