5. Sınıf “KUŞ AĞACI” Dinleme Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 8. tema (DOĞA ve EVREN), “KUŞ AĞACI” adlı dinlemem metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz. 

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 5

Temanın Adı / Metnin Adı     : DOĞA ve EVREN / KUŞ AĞACI (Dinleme Metni)

Konu                                      :          Masal

                                                          Metne Bakış Açısı

                                                          Güdümlü Konuşma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

DİNLEME/İZLEME

T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

T.5.1.5. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.

T.5.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.

T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.                  

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.8. Sayıları doğru yazar.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.

T.5.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Dinleme, bölerek dinleme, açıklayarak dinleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  akıllı tahta, deyimler…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Derse girilince girince doğa sevgisinden bahsedilecek. Öğrencilerden kimlerin evde bir bitki yetiştirdiği sorulacak. Öğrencilerin bu konudaki düşüncelerinin aktarılması sağlanacak.  

Güdüleme

Öğrenciler konuşturulduktan sonra akıllı tahtadan “KUŞ AĞACI” adlı dinleme metni  açılacak. Öğrencilerden sayfa 242’yi açıp soruları incelemesi istenecek. Sonra metin dinlenmeye başlanacak.

Gözden Geçirme

Masallar hakkında bilgi verilecek. Öğrencilerin bu tür hakkında önbilgileri harekete geçirilecek. Bildikleri örnek masalları arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanacak. 

Derse Geçiş

  1. Metin dinlenecek. Anlatılanlar üzerinde durulacak.
  2. Günlük hayatla ilişkilendirilecek. Metin dinlenirken gerekli yerlerde durdurulup 1. Etkinlik yapılacak. Sorular cevaplanacak.
  3. Anahtar Kelimeler :  çiçek, türkü, ağaçlar, bahar, beyaz kuş

1. Etkinlik

Bu etkinlik sınıf ortamında yapılacak ve sorular metin dinlenirken cevaplanacak.

2. Etkinlik

Metin dinlenirken bilmedikleri kelimeler bulunacak ve bunlar etkinliğe yazılacak ayrıca sözlük defterine de yazılmaları sağlanacak.

3. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak.

1. Metinde kuş ağacı nasıl tasvir edilmiştir?

Ormandaki ağaçların en büyüğü, yaşlı ve çiçek açan bir ağaç.

2. Ağaç, beyaz kuşun yapraklarını uçurmasına niçin izin vermiştir?

Beyaz kuş ağaca, tekrar doğacağını söylediği için.

3. Ağaç, beyaz kuşun kendisini yakmasını engellemek için ne yapmıştır?

Kuşları üzerindeyken yürüyüp ormanı terk etmiştir.

4. Sizce kuş ağacının yapraklarına kavuşmasının farklı bir yolu olabilir miydi?

5. Metinde geçen hayal ürünü unsurlar nelerdir?

Hayvanların konuşması, ağacın konuşması, ağacın yürümesi, yaprakların kuşa dönüşmesi.

4. Etkinlik

Dinlenilen metnin özeti öğrencilerce yapılacak.

5. Etkinlik

Bu kısımda öğrenciler metni canlandırmaya çalışacaklar. Roller dağıtılacak ve beden dili kullanılarak sınıf ortamında etkinlik yapılacak.  

6.Etkinlik

Dinlenilen metinde etkinlikte bulunana cümlelerin hangilerinin olup olmadığı incelenecek.

[X] Kalıp ifadelerle başlar ve kalıp ifadelerle biter.

[X] Yaşanması mümkün olmayan olaylar vardır.

[X] Olağanüstü özellikleri olan varlıklar vardır.

[X] Mutlu sonla biter.

[   ] Zaman ve mekân belirsizdir.

[X] Genellikle anonimdir.

7.Etkinlik

Yönergeler doğrultusunda öğrenciler masal yazacaklar.

8. Etkinlik

Metinde geçen karakterlerin konuşmalarından yola çıkarak a ve b kısımları doldurulacak.

Beyaz kuşun Bakış Açısı

Ağacın tekrar doğarak yaşamının devam etmesini istemektedir. Bunun için yanması gereklidir.

Ağaçkakanın Bakış Açısı

Ağaç yanarsa yuvasız kalacaktır. Bu nedenle ağacın yanmasını istememektedir.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                     

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya masal türünün 3 özelliğini yazınız.

1.

2.

3.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      15.05.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 8. tema (DOĞA ve EVREN), “KUŞ AĞACI” adlı dinlemem metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir