8. Sınıf “KINALI ALİ’NİN MEKTUBU” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) KINALI ALİ’NİN MEKTUBU adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK / KINALI ALİ’NİN MEKTUBU

Konular                                : Kelime çalışması / Deyimler / Hikaye haritası / Geçiş ve bağlantı ifadeleri /Fiilimsiler / Broşür / Bilgilendirici metin yazma  

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.

Anlama

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Sınıfa girince defteri imzalama esnasında “Çanakkale Türküsü” telefondan açılacak ve öğrencilerin dinlemesi sağlanacak.

Güdüleme

Öğrenciler türküyü dinledikten sonra kınanın kimlere yakıldığı sorulacak ve alınan cevaplardan sonra sayfa 60’da yer alan “KINALI ALİ’NİN MEKTUBU”  adlı metni işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle beraber Çanakkale’de yaşananları bir dem olsun hatırlamış olacağımızdan bahsedilecek. Genç yaşta askere gidip şehit olan Mehmetçikleri Kınalı Ali’nin hikayesiyle hatırlayacağımız vurgulanacak.

Gözden Geçirme

Öğrencilerden Çanakkale Savaşı hakkında bildiklerini ifade etmeleri istenecek.

DERSE GEÇİŞ

 1. Görseller incelenecek görsel okuma yapılacak. Metinde anlatılanlar tahmin edilecek.
 2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları Türkçe defterine yazılacak.
 3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
 4. Anahtar Kelimeler : mektup, kına, cephe, savaş, komutan, asker, vatan, kurban

1. Etkinlik

Metinde geçen kelimeleri anlamlarıyla eşleştirecekler.

 1. denetlemek
 2. kına
 3. orak
 4. kaza
 5. bölük
 6. hasret
 7. üsteğmen
 8. er
 9. şehit
 10. cephe
 11. tümce
 12. mektup
 13. süngü

 (1) Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek.

(4) İlçe, kaymakamlık.

(7) Orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan subay.

(6) Özlem.

(11) Cümle.

(12) Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name.

(10) Üzerinde savaşın sürdüğü bölge.

(9) Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse.

(3) Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı.

(8) Rütbesiz asker, nefer.

(13) Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah.

(5) Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik.

2. Etkinlik

Deyimler anlamlarıyla eşleştirilecek.

 1. kına yakmak
 2. geri dönmek
 3. dalga geçmek
 4. selam etmek
 5. büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek

 (3) Eğlenmek, alay etmek.

 (2) Geldiği yere gitmek.

 (1) Kınayı su ile karıştırıp bulamaç kıvamına getirerek boyanacak yere sürmek.

 (5) Saygı ve sevgi göstermek.

 (4) Uzakta olan birine esenlik dilemek.

3. Etkinlik

Metinle ilgili öğrenciler bu etkinlikte soru oluşturacaklar.

4. Etkinlik

Metnin hikaye haritası bu etkinlikte yapılacak.

Olay: Çanakkale Savaşı’nda asker olan Kınalı Ali’nin, saçına niçin kına yakıldığını annesine mektup yazarak sorması, Ali’nin savaş sırasında şehit olması, cevap için gönderilen mektubun komutanı tarafından okunması.

Yer: Gelibolu

Zaman: Çanakkale Savaşları zamanı

Anlatıcı: 3. kişi

Kahramanlar: Üsteğmen Faruk, Kınalı Ali ve arkadaşları, Kınalı Ali’nin annesi

5. Etkinlik

Etkinlikte yer alan metinde geçen geçiş ve bağlantı ifadeleri bulunup metne katkısı belirlenecek.

Gençlik kavramı, biyolojik anlamda kullanıldığı zaman şüphesiz ki belli bir yaş dönemini ifade eder. Atatürk, gençlere verdiği önemi ilk olarak 19 Mayıs tarihini “Gençlik ve Spor Bayramı” hediye ederek göstermiştir. Atatürk, gençlerin özellikle sağlam ve olumlu bir karakter taşımalarını önemsemiştir.

Kısaca Atatürk gençliği, bir fikir gençliği, bir ideal gençliği oluşturmalıdır. Son olarak diyebiliriz ki ilkelere bağlı, çalışkan ve vatansever bir gençlik Atatürk’ün idealiydi.                                                       

                                                                                                                                                                                                 Komisyon

Bu ifadeler bir düşünceden diğerine geçiş sağlayan ve düşünceyi destekleyen, açıklayan ifadelerdir. 

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan metinde yer alan fiilimsiler belirlenecek.

Aziz Mösyö Pierre Loti,

Şimdi aldığım 18 Mayıs 1921 tarihli nazik mektubunuza pek duygulanmış olarak sonsuz teşekkür eder ve bütün yurttaşlarım gibi kişiliğinize karşı beslediğim saygı, sevgi ve hayranlık duygularımın içtenliğine ve derinliğine inanmanızı rica ederim.

Rahatsızlığınızı öğrenince pek üzüldüm ve tam iyileşmeniz haberini sabırsızlıkla bekliyorum.

Bu fırsattan yararlanarak tarihimizin en karanlık günlerinde, yenilgi ve iftiranın bizi ebediyyen yok edecek gibi göründüğü bir zamanda bize güvenini bir an bile yitirmemiş olan dosta beslediğimiz ebedi minnettarlığın teminatını, talihin Türk milletine yeniden gülümsemeye başladığı şu sırada yenilemekten pek mutluluk duymaktayım.

Size acil şifalar diliyorum.                                                                                                                                    

İsim-Fiil : inanmanızı, iyileşmeniz, gülümsemeye, yenilemekten

Sıfat-Fiil: aldığım, duygulanmış, beslediğim, edecek, göründüğü, yitirmemiş, olan, beslediğimiz, başladığı

Zarf-Fiil: olarak, öğrenince, yararlanarak

7.Etkinlik

Derse hazırlık kısmında öğrencilerin araştırdıkları Çanakkale Savaşı ile ilgili anılardan bir kaç tanesi anlatılacak.

8.Etkinlik

Etkinlikte yer alan broşür incelenecek. B kısmında Çanakkale Savaşı’nın tarihimizdeki yeri ile ilgili bilgilendirici bir metin yazmaları sağlanacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                     

Ölçme-Değerlendirme

Yağmurlar başlayınca odalarımız damlardı,
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam
Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!

Yukardaki dörtlükte yer alan fiilimsileri bulunuz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

21.10.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) KINALI ALİ’NİN MEKTUBU adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir