6. Sınıf Arıyorum Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf “Arıyorum” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM                                     DERS PLANI                  24 Eylül-28 Eylül 2018
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı OKUMA KÜLTÜRÜ / ARIYORUM
              Konu Türk dilinin önemi
Karamanoğlu Mehmet Bey
Türkçe sözcüklerin önemi
Deyimler ve atasözleri
Yabancı dillerden dilimize giren sözcükler
Türk Türk Dil Bayramı
Türk Dil Kurumu sözlük kullanımı
Öznel Nesnel cümleler
Yazı düzeni            
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40(6 ders saati)
2. BÖLÜM
                        Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar                                                                               T.6.3. OKUMA  
Akıcı Okuma
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.
T.6.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir. T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.   Anlama
T.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.6.3.16. Okuduklarını özetler. T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.        
  Dinleme
T.6.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır. T.6.1.3.Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.   Konuşma
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.   Yazma  
T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar. T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen   * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr,  örnek şiirler…
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Çevrenizde bulunan dükkanların isimlerine dikkatli baktınız mı? Yabancı tabelalar ilginizi çekti mi?
•  Güdüleme Bu dersimizde 18.sayfadaki “ARIYORUM”  adlı metni işleyeceğiz çocuklar. Bu   dersimizde dilimize giren yabancı sözcüklerin dilimizi nasıl kirlettiğini öğreneceğiz.
•  Gözden Geçirme Bu dersimizden sonra dilimizle ilgili daha duyarlı olacağız. Dilimizin ne kadar önemli olduğunu ve bunu korumak için yapmamız gerekenleri öğreneceğiz.
•  Derse Geçiş Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler görsel okuma etkinliği yapacaklar. Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?) Ders kitabındaki görseller öğrencilere incelettirilecek  ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek. Metnin görselindeki “Karamanoğlu Mehmet olabilir? Hangi dönemde yaşamış olabilir?” sorulacak Parça öğrenciler tarafından imla noktalamaya uygun olarak yüksek sesle okunacak.Öğrenciler   sessiz okuma yaparak anlaşılmayan , anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerinde  işaretlenecek.Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak.Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra sözlük defterlerine yazılacak.  
1. Etkinlik  Etkinlikte verilen kelimeler anlamlarla eşleştirilecek.   2. Etkinlik Koltuk çıkmak, nutku tutulmak, talan etmek, dizini dövmek, elden gitmek deyimleri cümlelerdeki boşluklara yerleştirilecek.  
3. Etkinlik Metinle ilgili sorular cevaplanacak. Cevaplar sınıfça değerlendirilip deftere not edilecek.   4. Etkinlik Etkinlikteki kelimelerin Türkçeleri bulunarak hikaye edici bir metin yazılacak. Bu noktada hikayenin bölümleri açıklanacak: serim düğüm ve çözüm açıklanacak. Hikayede başlık koymayı unutmamaları gerektiği söylenecek. poşet X torba  market X bakkal plaza X iş hanı sempatik X sevimli center X merkez  www.tdk.gov.tr adresinden sözlüğü akıllı tahtadan açarak kelimelerin anlamalarını bulmaları için sıklıkla kullanılması gerektiği bildirilecek.      
5.Etkinlik Kelime oyunu için öğrencilere bilgi verilecek ve ileriki metinlerde biriken kelimelerle bu oyun oynanacak. Sınıfta 3 öğrenci görevlendirilecek ve yeni öğrenilen kelimeler kartlara yazılacak. Aynı karta yasaklı kelimeler de yazılacak. Oyun esnasında yasaklı kemimeler kullanılmadan kelime anlatılacak.   6.Etkinlik Etkinlikteki üyelik formu doldurulacak. Daha önce bir kütüphaneye üye olan öğrencilerimize söz hakkı verilecek. Okul kütüphanemize henüz üye olmayan öğrencilerimiz dersin son 10 dakikası sınıf ortamında akıllı tahtadan www.kitapi.net adresinden sistemine girilerek kütüphaneye üye edilecektir.  
7.Etkinlik yapılacak. Öznel ve nesnel yargılı cümleler öğrencilere kavratılacak ve şiirden yola çıkarak örnek öznel ve nesnel cümleler yazılacak.  
8. Etkinlik Hikaye unsurları açıklanacak. Hikayeler (öyküler) tıpkı romanlar gibi belli başlı unsurlardan oluşmaktadır. Çünkü hikayeler, genel olarak olaylar üzerine kurulmaktadır. Olaylar da, yer, zaman, kişi, olay örgüsü gibi bir takım unsurların var olması gerekliliğini doğurmaktadır. Romanlarda bu öğelerin sayısı çok daha fazla olduğu hâlde, hikayelerde kısıtlı ve azdır. Bir hikayenin içinde bulunan unsurlar (öğeler) aşağıdaki gibi dört tanedir:
1) Olay: Hikâyede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur
2) Kişiler: Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır.
3) Yer: Olayın yaşandığı çevre veya mekândır.
4) Zaman: Olayın yaşandığı dönem, an mevsim ya da gündür.
9. Etkinlik Şiirde vurgu ve tonlama öğrencilere kavratılacak. Kazım Nami DURU’ nun Güzel Türkçe şiiri örnek şekilde sınıfta okunacak. Aynı şekilde bir şiir de öğrencilere yazdırılacak.   ***Bir sonraki metnin hazırlık amacıyla en sevdiği kitapları öğrencilerin derse getirmesi istenecek.    
3. BÖLÜM
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri               “Adapte,   Hakiki, Nasihat, Mouse, Server” Yukarıdaki kelimelerin Türkçelerini bulunuz ve hangi dilden dilimize girdiklerini araştrıınız.        
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
 Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR                                                                              

                                                                                                                    17.09.2018                        Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf “Arıyorum” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir