8. Sınıf “SİMİT ve PEYNİR’LE BİLİM İNSANI ÖYKÜLERİ” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. temanın (BİLİM ve TEKNOLOJİ) “SİMİT ve PEYNİR’LE BİLİM İNSANI ÖYKÜLERİ” adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : BİLİM ve TEKNOLOJİ / SİMİT ve PEYNİR’LE BİLİM İNSANI ÖYKÜLERİ

Konular                                : Kelime çalışmaları / Düşünceyi geliştirme yolları / Cümlenin temel ögeleri

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Anlama

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.

T.8.3.31. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

KONUŞMA

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere en faydalı buluşlar neler olduğu sorulacak.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 88’de yer alan “SİMİT ve PEYNİR’LE BİLİM İNSANI ÖYKÜLERİ”  metnini işleyeceğimiz söylenecek.  Bu metinle beraber bilim insanlarımız hakkında bilgi sahibi olacaklarından bahsedilecek. Bilim insanlarımızın başarıya giderken yaşadıkları hakkında edinilecek bilgiler öğrencilerimize ilham kaynağı olacağı vurgulanacak.

Gözden Geçirme

Azim ile başarı arasındaki ilişki çocuklara sorulacak. Küçük bir tartışma ortamı sağlanacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Görseller incelenerek karikatürler yorumlanacak. Metinde anlatılanlar tahmin edilecek.
  2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları Türkçe defterine yazılacak.
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : Aziz Sancar, çalışmak, hücre, bilimsel araştırma, DNA, enzim

1. Etkinlik

Metinde geçen kelimelerin bazıları anlamlarıyla eşleştirilecek.  

( 3 ) Meyve bahçesi.

( 2 ) Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça, çıkı.

( 1 ) At, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba.

( 7 ) Birine, bir şeye ait olan, öze, has, mahsus.

( 6 ) Kalıtım bilimi.

( 4 ) Şimdiki durum, şu anda, bugünlerde.

( 5 ) Gereken yiyecek ve içecek şeyler, nevale.

2. Etkinlik

Okunan çizgi romandan hareketle sorular cevaplanacak.

1. Küçük Aziz, ağabeyinin fen ve tabiat bilgisi ders kitabından hangi bilgileri öğreniyor?

Mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanların hücre ya da hücrelerden oluştuğunu, hücrelerde o canlıya özgü genetik bilgiler bulunduğunu öğreniyor.

2. Mardin’de doktorluk yapan Aziz Sancar ABD’ye neden gidiyor? Siz de yurt dışında eğitim almak ister misiniz? Niçin?

Kendisine araştırma olanakları sunacak bir yerde çalışmak için gidiyor. (örnek) İsterdim. Böylece dünyadaki gelişmeleri daha yakında takip edebilir, öğrendiklerimi ülkemde, ülkemin gelişmesi için kullanabilirdim.

3. Aziz Sancar hangi seminere katılmıştır? Niçin?

Fotoliyaz enzimi hakkında bir seminere katılmıştır. Aziz Sancar az çalışılmış bu konunun ilginç olabileceğini düşünmüştür.

4. Aziz Sancar, kırk yıl boyunca hangi soruya cevap aramıştır? Sizce bu süre bir araştırma için uzun mudur?

5. Aziz Sancar, çalışmaları sonucunda hangi bilgiye ulaşmıştır? Bu bilginin insanlığa katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Morötesi ışınımdan zarar gören DNA moleküllerinin nasıl onarıldığı bilgisine ulaşmıştır. Bu bilgi sayesinde kanser tedavilerinde daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

6. Bir Türk bilim insanının Nobel ödülü alması konusunda ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

3. Etkinlik

Okudukları çizgi romandan faydalanarak cümlelerin doğu ve yanlış olanları tespit edilecek.

(Y) Aziz, erik ve ceviz ağaçlarının gölgesinde serinlemeye giderken okuyacağı kitapları sırt çantasına koyardı.

(D) Küçük Aziz, bağda çalışırken kimse onu rahatsız etmezdi.

(D) İngiltere’ye giden Aziz Sancar burada fotoliyaz üzerinde çalışmaya başlar.

(D) Aziz Sancar fotoliyaz enziminin memeliler dışındaki pek çok canlıda ışığa tepki vererek devreye girdiğini buldu.

(Y) Aziz Sancar, DNA moleküllerinin nasıl onarılacağı ile ilgili çalışan tek bilim insanıdır.

4. Etkinlik

Bilgilerle bilim insanlarımız eşleştirilecek.  

4-3-5-1

5. Etkinlik

Düşünceye yön veren ifadeler kavratılacak. Sonra etkinlik tamamlanacak.

DÜŞÜNCEYE YÖN VEREN İFDELER

1. Tanımlama

                  Bir kavram veya varlığın ne olduğunun açıklanmasına tanımlama denir. Genelde açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tekniklerinde tanımlamadan yararlanılır. Varlık ya da kavramın okuyucunun zihninde daha belirginleşmesi amaçlanır. Tanım, “Bu nedir?” sorusuna cevap verir.

                  “Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı sıra­sında bir milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği kahramanları; doğa, evren ve toplum olayları hakkında düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve kahramanlık hikâyeleridir.”

2. Karşılaştırma

                  Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak için kullanılan an­latım yoluna karşılaştırma denir. Daha çok tartışmacı ve açıklayıcı anlatım içinde kullanılan bu yöntemde, varlıkların farklı ya da ortak yönleri ele alınır.

                  “Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma kalıcı. Konuşma anlıktır, yazma sonsuz…Yazıya geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise saman alevi gibi söylendiği anda yitip gider.”

3. Örneklendirme

                  Bir düşüncenin somut hâle getirilerek daha anlaşılır kılınması için anlatılan konuyla ilgili örnekler verilmesine örneklendirme denir. Düşüncenin anlaşılır ve akılda kalıcı olması amaçlanır. Bazen önce bir örnek verilerek veya fıkra anlatılarak konuya giriş yapılır. Bunlardan hareketle de bir yargıya varılır.

                  “Bir yerde sabit cıvata gibi dönüp duranların ne kendilerine faydaları vardır, ne çevredekilere. Oysa dünyaya bakalım; her şey değişir, durmadan yol alır. Su, buhar olur, yağmura dönüşür; tohum, baş verir, çiçeğe durur; civciv, pek cılız doğar, kocaman bir horoz olur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu doğanın bir parçası olan insan neden dursun?”

4. Tanık Gösterme

                  Yazarın, savunduğu düşüncenin doğruluğuna oku­yucuyu inandırabilmek için tanınan ve görüşlerine itibar edilen kişilerin sözlerinden alıntı yapılmasına tanık gösterme denir.

                  Kişinin sadece ismini yazıda kullanmak, tanık gösterme için yeterli değildir. Bu, örneklendirme olur. Tanık göstermede önemli olan, kişinin sözünü destekleyici olarak kullanmaktır. Bu da kişinin düşüncelerinin tırnak içinde aktarılması ile olur.

                  “Deneme, büyük savlar içermez. Daha çok duyguya, sezgiye, birikime ve akla dayanır. Denemede yazar kendi birikimini, içinden gelenleri özgürce aktarır. Bu nedenle Nurullah Ataç deneme için: “Deneme benin ülkesidir.” der. Bu görüşe katılmamak elde değildir.”

5. Sayısal Verilerden Yararlanma

                  Düşüncenin kanıtlanabilmesi için istatistiksel bilgilerden, anketlerden ya da grafiklerden yararlanılmasıdır.

                  “Ormanlar, dünyamızın akciğerleri gibidir. Ağaç ve ormanın insan hayatına doğrudan ve dolaylı o kadar çok faydası vardır ki… Aklıma gelen birkaçını sıra­layayım isterseniz. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz. Tabiatın harika, sessiz süpürgeleri ormanlar yaratılmasaydı yaşadığımız dünya tozdan geçilmeyecekti. 1000 m² ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton ve çam or­manı ise 30-40 ton tozu hüp diye emebilir ve hava­daki zehirli gazları da filtre eder.”

 6. Benzetme

                  Bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmaya benzetme denir.

                  “Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman ale­vi çabucak tutuşup yine çabucak söner. Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan birikimsiz ya­zarlar da parlamış olsalar bile elbet bir gün saman alevi gibi sönüp giderler.”

Parçada, birikimden yoksun yazarlar saman alevi­ne benzetilmiştir. Bunların kalıcı olamayacağı, bu benzetmeden yararlanılarak vurgulanmıştır.

6.Etkinlik

Geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanarak etkinlikte yer alan konu üzerine bir konuşma yapmaları istenecek.

7.Etkinlik

Tür olarak çizgi romanı beğenip beğenmedikleri sorgulanacak.

8.Etkinlik

Cümlenin temel ögeleri etkinlikteki örnekler düzeltilerek bulunacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Gelecek derse hazırlık amaçlı bor madeninin kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı öğrencilerce araştırılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerin temel ögelerini bulunuz.

Sen de kitap okumayı sevsen keşke.

Kapıdan çıkarken anahtarını kapının üstünde unuttum.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

11.11.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. temanın (BİLİM ve TEKNOLOJİ) “SİMİT ve PEYNİR’LE BİLİM İNSANI ÖYKÜLERİ” adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir