7. Sınıf “SOL AYAĞIM” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 3. Temada (KİŞİSEL GELİŞİM) yer alan “SOL AYAĞIM” adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema / Metin Adı                  : KİŞİSEL GELİŞİM / SOL AYAĞIM

Konu                                     : Amaç sonuç / Neden sonuç / Anlatım türü / Otobiyografi / Biyografi / Anlam ve zaman kayması

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.9. Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme, ilişki kurma

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, Çalıkuşu romanı…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere “empati” ile ilgili bildikleri sorulacak.

Güdüleme

Öğrencilere “İnanmak başarmanın yarısıdır”  sözü ile anlatılmak istenenin ne olduğu sorularak cümle üzerinde düşünmeleri sağlanacak. Daha sonra öğrencilere sayfa 70’te yer alan “SOL AYAĞIM” metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilere sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilmemiz gerektiği ve şükür etmemiz gerektiği aktarılacak. Öğrencilerden, metnimizi incelerken kahramanımızın yaşadıklarını düşünmeleri ve onun yerine kendilerini koymaları istenecek. Empati kavramı ile günlük hayattan örnekler verilerek öğrenciler derse güdülenecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilere “ Ailenizin hayatınızdaki  yeri ve önemi nedir?” sorusu sorulacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Gözden geçirme bölümü cevapları öğrencilerden alındıktan sonra öğrencilere metnin görsellerini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak ve görsellerdeki kişilerin yüz ifadelerinden duygularının ne olduğu sorgulanacak.
  2. Metnin okunması sağlanacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Sınıf üç guruba ayrılacak ve her guruba sırayla anahtar kelimeleri, deyimleri ve anlamı bilmediğimiz kelimeleri bulmaları istenecek.
  3. Anahtar Kelimeler : ümit kesmek, sol ayak, “A” harfi, anne, çabalamak, tebeşir, zihin, özgürlüğün anahtarı, denemek
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak (1. Etkinlikle beraber). Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Bu etkinlikte kelime çalışması kısmında sözlük defterine yazdığımız metinle ilgili anlamını bilmediğimiz kelimelerden bir kısmı yazılacak.

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. Chris hangi fiziksel becerileri yapamamaktadır?

Chris vücudunu ve uzuvlarını kendi isteği ile hareket ettirememekte ve konuşamamaktadır.

2. Chris’in dış dünya ile iletişimi nasıl olmuştur?

Sol ayağıyla tuttuğu tebeşir ile tahtaya yazı yazarak olmuştur.

3. Chris’in zihinsel olarak normal olduğuna annesinden başka kimsenin inanmamasının sebebi nedir?

Chris vücudunu istediği gibi hareket ettiremediği, konuşamadığı ve bunlara bağlı olarak çevresindeki kişilerle iletişim kuramadığı için onun zihinsel olarak normal olduğuna inanmıyorlar.

4. Konuşma dışında iletişim yolları nelerdir? Sıralayınız.

Beden hareketleri, yazı yazma, resim çizme, heykel yapma.

5. Sizce Chris’in başarısının sırrı neler olabilir?

Annesinin azmi ve inancıdır.

6. Chris’in zihinsel olarak normal olduğunu maskeleyen (örten) esas neden nedir? Dış görünümü mü, diğer insanların bakışı mı? Tartışınız.

… (Diğer insanların bakışı cevabı vurgulanacak).

7. Tüm insanlara fiziksel ve zihinsel durumlarını ayırt etmeden aynı gözle bakabilmenin yolu nedir? Tartışınız.

3. Etkinlik

Bu etkinlikte amaç sonuç ve neden sonuç cümleleri ayırt edilecek.

 İçindeki değişik hayvanların ve çiçeklerin isimlerini söyleyerek onları tekrarlamam için nasıl başarısızca çabaladığını anlattı.

Amaç-Sonuç

Tamamen umutsuz göründüğü için ağlayarak odayı terk etti.

Neden-Sonuç

Çarpık bir ağzın arkasında kendimi “ifade edebilmek” için can atıyordum.

Amaç-Sonuç

Annem, doktorların sadece beslenecek bir şey olduğumu söylediklerinden meselelerle kendi ilgilenmeye karar vermiş.

Neden-Sonuç

Aniden kız kardeşimin yaptığı şeyi yapmak için çok büyük bir istek duymuştum.

Amaç-Sonuç

Dişlerimi o kadar çok sıktığım için neredeyse alt dudağımı deliyordum.

Neden-Sonuç

Başarmak için günlerce uğraşmıştım.

Amaç-Sonuç

4. Etkinlik

Etkinlikte metnin anlatım türü vurgulanacak. Karşılaştırma yapılarak bir önceki metnin anlatım türü ile Sol Ayağım adlı metnimizin anlatım türü farklılığı bulunacak. Metnimizin 1. Ağız ile yazıldığı kavratılacak.

a) Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.

b) Birinci kişi ağzından anlatılmıştır.

c)

O zaman dört aylık kadarmışım.
O zaman dört aylık kadardı.

Yaşadığım her sahneyi sanki geçen hafta olmuş gibi hatırlıyorum.
Yaşadığı her sahneyi sanki geçen hafta olmuş gibi hatırlıyordu.

Bunu yapmak için neden sol ayağımı kullandığımı bilmiyorum.
Bunu yapmak için neden sol ayağını kullandığını bilmiyordu.

5. Etkinlik

Bu etkinlikte zaman ve anlam kayması olan fiiller tespit edilip uygun yerler doldurulacak.

CÜMLE BİÇİM ANLAM
Çizdiği o tek harf ona yeni bir dünya için yol olur. Geniş Zaman Gelecek Zaman
Mona! Hemen kardeşine de tebeşir veriyorsun. Şimdiki Zaman Emir Kipi
Ailem haftaya beni bahsedilen kuruma götürüyor. Şimdiki Zaman Gelecek Zaman
Cümle dertler tükenir bir gün. Geniş Zaman Gelecek Zaman
Chris o gece çizdiği harfle herkesi şaşırtıyor. Şimdiki Zaman Geçmiş Zaman
Annemle her gün üst katta saatlerce oturuyoruz. Şimdiki Zaman Geniş Zaman

6.Etkinlik

Bu bölümde verilen paragraftan yola çıkarak ailenin çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade edecekler.

7.Etkinlik

Etkinlikte metinden örnek alarak öğrencilerden kendi hayatları anlatacakları bir metin yazmaları istenecek. 1. ağızla metinlerini yazmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Bir zamanlar Ortanca köyünde bir kıtlık yaşanıyor, pek çok hayvan telef oluyor. Köylü de pılısını pırtısını topluyor, şehre göç ediyor. Bizim çırak onlardan biri. Geceleri çalışıyor, gündüzleri okula gidiyor. Geçmişte yaşadıklarını sorunca, “Uygun bir zamanda anlatırım.” diyor.

Bu parçada anlam kayması olan eylemleri bulunuz, doğrularını yazınız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

11.11.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 3. Temada (KİŞİSEL GELİŞİM) yer alan “SOL AYAĞIM” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir