5. Sınıf “OKLAND ADASI” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. temanın (DOĞA ve EVREN) OKLAND ADASI adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : DOĞA ve EVREN / OKLAND ADASI

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışması / Metin özetleme / Düşünceye yön veren ifadeler / Öznel nesnel cümleler / Kök / Güdümlü konuşma / Gezi yazısı

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder.

Anlama

T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.

T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur..

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını planlar.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, noktalama işaretlerine uygun okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Evliya Çelebi ile ilgili  araştırmış oldukları bilgilerin neler olduğu sorulacak.

Güdüleme

Çocuklara bu hafta işleyeceğimiz metine beraber dünyanın farklı bir köşesinde bir adayı ziyaret edeceğimiz söylenecek. Akıllı tahtadan Google Earth açılarak Okland Adası bulunacak ve öğrencilerle beraber incelenecek. Sonrasında öğrencilerden sayfa 79’da yer alan OKLAND ADASI adlı metni işleyeceğimiz söylenecek. Bu metinle ada ile ilgili farklı bilgiler edinecekleri öğrencilere aktarılacak. Ve öğrencilerin gezip gördükleri yerlerle ilişkilendirme yapılacak.

Gözden Geçirme

Öğrencilerin gezdikleri bir yer ile ilgili hazırladıkları konuşmaları kısa kısa arkadaşlarıyla paylaşması istenecek.  

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilerin sayfa 80’de yer alan görseli incelemeleri istenecek. Akıllı tahtadan da bu ada inceleneceğinden diğer aşamalara geçilebilir.
  2. Bölerek okuma yöntemi ile metin öğrencilerce okunacak.
  3. Sonra metnin türü üzerinde durulacak. Gezi yazısının türünün özellikleri öğrencilere kavratılacak.
  4. İkinci bir kez kelime çalışmaları için okunacak metin. Bilinmeyen kelimeler ve anahtar kelimeler tespit edilecek.  
  5. Anahtar Kelimeler: Yeni Zelanda, göçmenler, volkanik tepeler, piknik, huzur
  6. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce cümleden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak.

1. Etkinlik

Metin okunurken akla gelen sorular not edilecek.

2. Etkinlik

Etkinlikte yer alan kelime çalışmaları yapılacak.

[4] ada                                        1) Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için

kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim.

[3] koy                                       2) Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış

olan.

[7] düşkün                                3) Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru

sokulduğu bölümü.

[5] baş başa kalmak               4) Dört tarafı suyla çevrili kara parçası.

[2] yerli                    5) Biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak.

[1] endüstri                              6) Herkes tarafından bilinen, dilden dile gezen

[6] dillere destan   7) Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, tutkun.

3. Etkinlik

Metnin özeti öğrencilerce yapılacak.

Okland Yeni Zellanda’nın en önemli kentlerinden biridir. Yelkenlerin kenti olarak anılır. Adadaki binalar asıllarına uygun olarak onarıldığından çok güzel görünür. Bu adada insanlar doğa ile iç içedir. Okland İngilizler tarafından Maori yerlilerinden satın alınmış, bir dönem başkentlik yapmıştır. Dünyanın bir çok yerinden insanlar Okland’a çalışmak için geliyorlar. Kent sönmüş volkan tepelerinin üzerine kurulmuştur. Burada bir çok tarihsel kalıntılar vardır. Okland da sanat yaşamı da çok etkindir. Ticari yaşamı hareketlidir. Giysiler ve değerli taşlar çok pahalıdır. turistik açıdan çok güzel bir adadır.

4. Etkinlik

Metne göre sorular cevaplanacak.

1) Okland kentinde yaşayan insanların genel özellikleri nelerdir?

Doğaya düşkünler. Piknik yapmayı seviyorlar.

2) Yazar, insanların doğadan uzak kalmamalarını neye bağlıyor? Siz, yazarın bu düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?

3) Okland’da sanat yaşamının çok etkin olmasının nedeni neler olabilir? Açıklayınız.

Doğayla iç içe olan, ekonomik şartları iyi, huzur içinde yaşayabilen toplumlar sanata daha çok vakit ayırabilirler. Bu nedenle sanat yaşamı çok etkin olabilir.

4) Kendi çevrenizdeki alışveriş merkezlerini ve pazar yerlerini metindeki yerlerle karşılaştırınız. Bu yerlerin benzer ve farklı yönlerini belirtiniz.

5) Başka ülkelerdeki insanların yaşantılarını ve dillerini merak ediyor musunuz? Neden?

6) Kültürler arası iletişimin sağlanmasında yabancı dil bilmenin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

5. Etkinlik

Metinde geçen paragrafta yer alan altı çizili söz gurubu üzerine sorulan sorular cevaplanacak.

“Kent içinde adım başı park bulunuyor. Ada zaten başlı başına park. Ama yine de beton binaların soğukluğunu kırmak için yerleşim alanlarının çevresi, hep park olarak düzenlenmiş.”

a) Okuduğunuz metinden alınan yukarıdaki bölümde altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir?

Binaların kötü görünümlerinden dolayı insanların duyduğu rahatsızlığı biraz da olsa hafifletmek.

b) Buna benzer sözlerin anlatıma olan katkılarını açıklayınız.

Bu gibi mecazlı anlatımlar dilimizin zenginliğini gösterir. Anlatılmak istenen düşüncenin daha anlamlı ve anlaşılır olmasını sağlar.

6.Etkinlik

Düşünceye yön veren ifadeler üzerinde durulacak ve etkinlikteki çalışma yapılacak.

“Rehber, bu kadar derin bir koy görüp görmediğimizi soruyor. Ben hemen Haliç’i anımsıyorum. Ancak bu koyun karaya sokuluşu Haliç’ten çok farklı. Hem daha derin hem de kıyılar dantel gibi oyulmuş. Öyle ki kimi yerde şaşırtıcı kıvrımlar yaparak daralıyor.”

Koyu renkle yazılan kelimeler, cümleler arası geçişte cümleye nasıl bir özellik katmıştır? Anlamda ne gibi farklılıklar oluşturmuştur? Açıklayınız.

Düşüncenin yönünü değiştirmiş, düşüncelere açıklık getirmek için geçiş sağlamışlardır. İfadeler arasında bağ kurmuştur.

7.Etkinlik

Metinden alınan cümlelerin kişisel görüş bildirenleri işaretlecek.

(X) Anlaşılan, insanlar bir an bile doğadan uzak kalamıyor.

(   ) Her bahçede ızgara için ocak bulunuyor.

(X) Her birinde sanki demirden çiçekler açmış.

(   ) Burada kişi başına düşen tekne, dünya ortalamasının çok üstünde.

(X) Çok güzel bir ada.

(   ) Okland, 1842 ile 1865 yılları arasında, İngiliz kolonisinin başkentiydi.

8.Etkinlik

Etkinlikte yer alan kelimelerin kökleri bulunacak.

Huzurluà huzur

Tepelerininà tepe

Kurulmuşà kur-

Çeşitliliğià çeşit

Zenginlikteà zengin

Yerlià yer

Gezginlerà gez-

Adadaà ada

9.Etkinlik

Etkinlikte yer alan kelimeler ile öğrenciler bir konulma metni hazırlayacaklar.

gezi – kültürel farkındalık – yabancı dil – iletişim

10.Etkinlik

Etkinlikte bir gezi yazısı yazılacak. Bu bölümde yer alan taslağa uygun olarak düzgün bir yazı olması için gerekli uyarılar yapılacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergelerin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki kelimelerin kök ve eklerini ayırınız.
balıkçı, bulgu, sayısal, mantıklı

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

11.11.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. temanın (DOĞA ve EVREN) OKLAND ADASI adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir