8. Sınıf “VATAN yahut SİLİSTRE” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 5. hafta metni olan “VATAN yahut SİLİSTRE” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM DERS PLANI 15 Ekim-21 Ekim 2018
     
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK / VATAN yahut SİLİSTRE
              Konu Metin türü (tiyatro)
Sözcük anlam çalışması
Deyimler Hikaye unsurları
Metin özetleme
Ana fikir ve konu
Başlık bulma
Öznel nesnel yargılar
Metin bölümleri
Fiilimsiler
Haber oluşturma        
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )

2. BÖLÜM

      Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar     OKUMA
T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler. T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.   KONUŞMA T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. 
YAZMA
T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.8.4.12. Kısa metinler yazar.    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma tiyatrosu, Özetleyerek okuma, Özetleme, Güdümlü konuşma Bir metinden hareketle yazma
KullanılanEğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen   * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, TDK sözlük, internet
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Çocukların takip ettiği bir karakteri taklit ederek derse girilir onun hareketleri ve tiplemesi  yaparak öğrencilerin dikkati çekilir. Tiyatro ile ilişki kurulur.  
•  Güdüleme Bu hafta ikinci temamız olilli Mücadele ve Atatürk adlı temamızın  ilk met metni olan  40. sayfasındaki “VATAN yahut SİLİSTRE ” adlı metni işleyeceğiz. 5 ders saatimiz sonunda vatan sevgisinin ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz. Her insanın içinde bulunması gereken bir vatan aşkının olduğunu kavrayacaksınız.  
•  Gözden Geçirme “Milli mücadele yıllarıyla ilgili bildikleriniz nelerdir ?” sorusu sorulacak.
•  Derse Geçiş Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden cevaplar istenecek. Metnin başlığında yer alan Silistre’nin ne anlama geldiği tahmin ettirilecek. Metnin türünü kavratmak için tiyatro metnini açıklama yapılacak. Metin öğrencilere bölüştürülerek roller verilir ve görevli öğrenciler tahtaya çıkarak okumayı tahtada yaparlar. Seslendirdikleri kişilerin ses tonuna uygun konuşma yapmaları sağlanacak. Metnin okunması bittikten sonra konusu üzerine öğrenciler konuşturulacak. İkinci kez metin farklı öğrencilerce okunurken anlamı bilinmeyen kelimelerin altını çizilecek ve anahtar kelimeleri bulunacak. Anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine yazılacak. Anahtar kelime çalışması yapılacak ve belirlenen kelimeler sözlük defterine kaydedilecek. Bu noktada anahtar kelimenin önemli olduğu ifade edilecek.               Metnin Anahtar Kelimeleri :  gönüllü, savunma, kuşatma, memleket, düşman, vatan, toprak olmak
  1. Etkinlik  A) Etkinlikteki sözcüklerin anlamları tahmin edilecek ve anlamlarla karşılaştırılacaklar. (5) Albay
(   ) Sağlıklı
(
1) İşaret, iz, belirti, alamet
(
8) Çalışma, çaba, çalışma isteği
(
9) Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
(
7) Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, çaşıt, ajan
(
6) Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah
(
4) Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, yurt
(
2) Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka, ihata, muhasara
(
3) Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi B) Metinde geçen deyimlerin anlamları bulunacak ve cümlede kullanılacak. esir olmak: tutsak olarak düşman eline geçmek, tutsak olmak.
Cümle: 
pişman olmak: yaptığı bir işin yanlış olduğunu ya da uygunsuz sonuç verdiğini, söylediği bir sözün yerinde olmadığını anlayarak üzülmek.
Cümle: 
 kıyamet kopmak: (bir yerde) çok gürültü ve telaş olmak.
Cümle:
   
 2. Etkinlik Metinle ilgili soruların cevapları öğrencilerce cevaplanıp  deftere yazılacak.

1. Zekiye neden erkek kılığına girmiştir?
İslam Bey’in Silistre’ye giden gönüllülere katılma kararından döndüremeyince onunla birlikte olabilmek için erkek kılığına girmiştir.

2. Miralay Sıtkı Bey, gönüllülerin kaleden gitmesini neden istemiştir?
Kendi askerlerinin kaleyi koruyabileceğine inandığı, gönüllülerin burada ölmesini istemediği için.
3. İslam Bey, kaleyi düşmanlara karşı savunurken yaşananlarla ilgili neler söylemiştir?
On bin kişiye karşı üç yüz kişi savaştıklarını, hepsinin şehit düştüğünü, her şehit düşenin ölürken en az iki düşmanı da öldürdüğünü, kendisinin de şehit olmak istediğini fakat zorla kaleye soktuklarını anlatmıştır.
4. Miralay Sıtkı Bey’in İslam Bey ile ilgili düşüncelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

5. Zekiye’nin yerinde olsaydınız siz nasıl davranırdınız? Neden?
 
 3. Etkinlik
A) Metnin hikaye unsurları metindeki olaydan yola çıkarak bulunacak.
Yer: Silistre Kalesi
Zaman: Geçmiş zaman, Milli Mücadele zamanları
Kişiler: İslam Bey, Zekiye, Sıtkı Bey, Abdullah Çavuş, gönüllü askerler.
Olay: Silistre Kalesi’nin düşmana karşı savunulması esnasında yaşananlar.
B) Metnin özeti çocuklara yazdırılacak. Özet yazmanın nasıl olduğu anlatılacak. Kendi cümleleriyle metni yorumlamaları sağlanacak.  
4. Etkinlik Bu etkinlikte metnin konusu ve ana fikri belirlenecek.
Konu: Milli Mücadele döneminde gönüllü vatandaşlarımızın fedakarlıkları.
Ana Fikir: Türk insanı vatanı ve sevdiği insanlar için her türlü fedakarlığı gösterecek cesarete sahiptir.     5.Etkinlik Etkinlikte özgün bir başlık bulunacak ve başlığın niçin bu şeklide olduğu öğrencilerce  ifade edilecek.  
6.Etkinlik Öznel ve nesnel yargı bildiren cümleler metinden bulunup ilgili bölüme yazılacak.
Öznel Yargılar:
» Memleket bir iki güne kadar bütün bütün kuşatmaya uğrayacak gibi görünüyor.
»  İnsan olana öldükten sonra bir güzel ad bırakmak, belki hiç ölmemekten hayırlıdır.
» Vatanını sevenlere ne büyük ibret dersi gösterdin.
Nesnel Yargılar:
» Ağalar! Düşman suyu geçti.
» Üç yüz kişi ile karşıladık.
» Üç saat uğraştık.
» Yedi kişi kaldık.
 
7.Etkinlik
Giriş bölümü verilen metnin gelişme ve sonuç bölümleri tahmin edilecek ve arkadaşlarıyla paylaşacaklar.  
8. Etkinlik
Metinde geçen fiilimsiler bulunup ilgili başlığın altına yazılacak.
İSİM-FİİL
1. Hepimiz burada kalmak istiyoruz.
2. … Silistre’ye yardıma giden gönüllülere 
katılmaya kararlıdır.
3. Memleket bir iki güne kadar bütün bütün 
kuşatmaya uğrayacak gibi görünüyor.
SIFAT-FİİL
1. Bulunmadığın vakit kıyamet mi kopar?
2. … Silistre’ye yardıma 
giden gönüllülere katılmaya kararlıdır.
3.  Seni bir kere 
gören, senin iki sözünü işiten ne olduğunu anlar.
ZARF-FİİL
1. Kendisini toplayarak İslam Bey’i Abdullah Çavuş’a bırakır.
2. Ay, ben 
söyleyince kıyamet mi?..
3. Hangimizi daha çarpışma 
başlamadan düşmandan yüz çevirecek kadar alçak sanıyorsunuz?    
9. Etkinlik Bu etkinlikte cümleleri fiilimsiler sayesinde birleştirme etkinliği yapılacak. Türk milleti Atatürk önderliğinde toplandı. Kurtuluş Savaşı’na başladı.
Türk milleti Atatürk önderliğinde toplanıp Kurtuluş Savaşı’na başladı. 11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi imzalandı. Savaş sona erdi.
11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi imzalanınca savaş sone erdi. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra birçok yenilik yapıldı. Ülkede gelişme sağlandı.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra birçok yenilik yapılarak ülkede gelişme sağlandı.  
10. Etkinlik Etkinlikte araştırma yaparak görseller bularak milli mücadele ile ilgili bir haber metni hazırlanacak ve hazırlanan metin görsellerle süslenecek.            Bir sonraki metnin hazırlık olması için Atatürk konulu şiirler araştırılıp sınıf panosunda sergilenecek.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri     O gün öğretmeni, Ayşe’ye yurdumuzun düşmanlardan kurtarılması için Ata’nın em- rinde milletçe nasıl çok çalışıldığını anlatmış. İçinde bulunduğu ortamın meydana nasıl geldiğini öğrenen Ayşe, kardeşi İsmet’i de alarak belki Atatürk’ü görürüz diye her zaman olduğu gibi köşkün etrafında dolaşmaya başlamış. Yukardaki metinde geçen fiilimsileri bulunuz. Türlerini yazınız.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR                                                                                                                                                                     12.09.2018

                                                                                              Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 5. hafta metni olan “VATAN yahut SİLİSTRE” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir