7. Sınıf “VATAN DESTANI” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 5. hafta metni olan “VATAN DESTANI” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM DERS PLANI 15 Ekim-21 Ekim 2018
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK / VATAN DESTANI
              Konu   BaşlıkMetin türleri(şiir)Tema ve ana duyguAnahtar kelimelerAnlamı bilinmeyen kelime çalışmasıSöz sanatları (benzetme)Kavram çağrışımlarıSunum hazırlamaZaman ve dilek kipleri çekimlenmesiBeden dilini kullanma Şiir yazma Noktalama işaretlerini uygun kullanma  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 ( 5 ders saati )
2. BÖLÜM
                        Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar                                           OKUMA
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
Söz Varlığı  
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.  a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.     
KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır. T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.  
  YAZMA
  T.7.4.1. Şiir yazar. T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri okuma, açıklama, yankılı okuma, açıklayıcı anlatım, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen   * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr,
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme 1. Cumhuriyet  kaç yaşındadır? Cumhuriyet bize ne kazandırmıştır?
2. Vatan sevgisi insana ne kazandırır?
•  Güdüleme Bu dersimizde yeni temamızın ilk metni olan “VATAN DESTANI” adlı şiiri  işleyeceğiz. Sayfa 40’taki şiirimizin yazarı Halit Fahri OZANSOY’dur. Bu metni işlerken milli duygularımız ön planda olacak. Ve sevmemizle beraber vatanımız için ne kadar çok çalışmamız gerektiğini öğreneceğiz. Sizler en iyi öğrenciler olacaksınız, bizler en iyi öğretmenler, hastanedeki doktorlar en iyi doktorlar ve sanayide çalışan usta en iyi usta olacak. Hepimiz işimizi en iyi şekilde yaparsak ülke kalkınır. Vatan ebediyen vatanımız olur. Unutmayın çocuklar bizim başka bir vatanımız yok !
•  Gözden Geçirme Vatanımızda bu şekilde rahat yaşayabiliyorsak bunu tarihimizde kimlere borçluyuz?
•  Derse Geçiş Öğrencilerden metnin türünün şiir olduğunu ifade ederek şiir hakkında kısa bir bilgi verilecek. Metnin başlığı ile görsel arasında bağlantı kurmaları sağlanacak. Metin akıllı tahtadan açılarak görselle ilgili öğrenciler konuşturulacak. Daha sonra her öğrenci metni daha iyi anlamak için yankılı okuma tekniği uygulanacak. Gür bir ses ile okulda  şiir yankılanacak. İkinci okuma ise bölünerek okuma tekniği ile okunup anahtar kelime ve bilinmeyen kelimeler belirlenecek. Anahtar Kelimeler: vatan, destan, vatandaş, hilal, cihan, hürriyet, toprak, al bayrak, tarih Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamlarıyla beraber yazılacak. Sonrasında her bir sözcük cümle  içinde kullanılacak. Etkinliklere geçmeden önce bir dahaki derse hazırlık olarak 3 öğrenciye Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sunum hazırlamaları istenecek. 1. Etkinlik  
Anlamı bilinmeyen kelimeler belirlenip etkinlikteki uygun bölümlere yazılacak.
Levent: Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı.
Zümrüt: Doğal alüminyum ve berilyum silikatı olan, saydam ve cam parlaklığında, yeşil renkte bir süs taşı.
Umman: Okyanus
Terakki: Gelişme, ilerleme, yükselme.
İrfan: Bilme, anlama, sezme.      
2. Etkinlik
Şiirle ilgili sorulara cevap verilecek.
1. Şiirde vatanın tarihî köklerini hatırlatan cümleler nelerdir?
– Geçse de asırlar, tazedir yaşın,
– Müjdeler fısıldar Ergenekon’dan:
– Tarih bir nehir ki coşkundur seli. Sen ona nisbetle, umman gibisin

2. Yaşadığınız toprakları sıradan bir yer olmaktan çıkaran, vatan yapan ruh nedir?
Üzerinde yaşayan insanları, tarihi, kültürü.

3. Vatandaş olmanın şartları nelerdir?
Vatanını sevmek, devletin kurallarına uymak.

4. Vatanı anlamlı kılan değerler nelerdir? Anlatınız.
Üzerinde yaşadığımız toprak ve üstümüzde dalgalanan bayrak vatanı anlamlı kılan en önemli değerlidir. Çünkü bu toprak ve bayrak için binlerce şehit vermişizdir.

5. Bayrağın ve vatanın tüm geçmişi sizi oluşturuyorsa siz aslında kaç yaşındasınız? Değerlendiriniz.
Türk adını isminde taşıyan ilk devlet olan Göktürk Devleti; 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. Ben bir Türk olarak Göktürklerin ilk atam olduğunu düşünüyorum. 2018-552= 1466 yaşındayım.

6. Vatanımızın olması ile hür olmamız arasında nasıl bir ilişki vardır? Yorumlayınız. Vatan yaşadığımız toprak parçasını ve üzerindeki yaşayan insanların dilini, kültürünü ve değerlerini ifade eder. Sadece bir toprak parçası üzerinde yaşıyor olmak yetmez aynı zamanda bu toprak parçasını vatan yapan dilin özgürce konuşuluyor, kültürünün ve değerlerinin özgürce yaşanıyor olması gerekir.
 
3. Etkinlik
Bu etkinlikte 3 tane farklı başlık bulunacak. Başlıklar farklı ilgi çekici olmaları ifade edilecek.   4. Etkinlik
Dörtlüklerde yer alan benzetmeler bulunacak. Benzetme Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini artırmak için aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesine benzetme denir. Çoğunlukla benzetme yapılırken birbirleri ile ilgi kurulan varlıklar arasındaki ilişki bilinmektedir. Örnek Serkan keçi gibi inatçı bir çocuktur.          Bu cümlede “Serkan”, “inatçılık” bakımından “keçi” ye benzetilmiştir. Burada “keçi” nin inatçılık özel­liği herkes tarafından bilindiğinden, benzetme çok rahat anlaşılmakta, söz daha etkili olarak anlatıl­maktadır.   Hep böyle bulutlar içinde başın,
Hilali kucaklar her vatandaşın.
Geçse de asırlar, tazedir yaşın,
O kadar leventsin, fidan gibisin.  (fidana benzetilmiş)   Ey ana toprağı, ey Anadolu!
Açıldı önünde terakki yolu.
Hamdolsun her yanın bereket dolu,
Cennette bir yeşil meydan gibisin. (Cennette bir meydana benzetilmiş)   Yeni bir ay ördün al bayrağına,
Girdin en sonunda irfan bağına,
Medeni hayatın nur ırmağına,
Ezelden susamış ceylan gibisin. (Ceylana benzetilmiş)   5.Etkinlik
Şiirin ana duygusu ve teması bulunacak.
Tema Vatan  
Ana Duygu Vatan sevgisi   6.Etkinlik
Çağrışım haritası çalışması yaparak “bağımsızlık” kelimesi ile ilgili  sözcükler belirlenecek. özgürlük, demokrasi, cumhuriyet, vatan, bayrak, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale, Atatürk  
7.Etkinlik
Örnekteki gibi fiiller çekimlenecek.      
8. Etkinlik
Sunum hazırlığı yapan öğrenciler tahtaya çıkıp sunumlarını arkadaşlarına sunacaklar. Akıllı tahtayı kullanmaları istenecek.  
9. Etkinlik
Kavram havuzundaki kelimeleri kullanarak çocuklardan şiir yazmaları istenecek. Şiirin imla noktalama kurallarına uygun olması sağlanacak.   Bir sonraki metne hazırlık olması için Milli Mücadele’de Atatürk’ün rolü hakkında bir araştırma yapmaları istenecek.    
 

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Dün akşam ailece yürüyüşe çıktık. Bilgisayar ve cep telefonu, çağımız insanının vazgeçilmezi olmuştur. Buraya gelince bizim evde kalabilirsiniz. Telefonumun üzerine su döküldü. Postacı bizim eve uğramaz oldu. Cümlelerdeki çekimli fiillerin kip ve kişi eklerini bulunuz.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR                                                                                                                                                                                                  10.10.2018

                                                                               Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 5. hafta metni olan “VATAN DESTANI” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir