6. Sınıf “TÜRK ASKERİNİN CESARETİ” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 5. hafta metni olan “TÜRK ASKERİNİN CESARETİ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM DERS PLANI 15  Ekim-21 Ekim 2018
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK / TÜRK ASKERİNİN CESARETİ
              Konu   Kelime ve kelime gurupları Hikaye haritası Konuşma planı          
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40(6 ders saati)
2. BÖLÜM
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışları   OKUMA
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir. T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.6.3.19. Metnin konusunu belirler. T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler. T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur. T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.    
KONUŞMA
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır. T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. T.6.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaları sağlanır.  
YAZMA
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap,  anlatım, durdurarak dinleme ve açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama günlük hayatla ilişkilendirme
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen   * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, akıllı tahta
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Vatan kelimesi denince aklınıza neler geliyor çocuklar?
•  Güdüleme Milli Mücadele ve Atatürk adlı temamızın ilk metni olan “ TÜRK ASKERİNİN CESARETİ” adlı metni işleyeceğiz çocuklar. Herkes sayfa 45’deki görseli incelesin. Görsel bize neyi işaret ediyor. Bu   dersimizde Çanakkale’yi Çanakkale’deki yaşananları inceleyeceğiz. Vatan toprağının ne kadar değerli olduğunu aziz şehitlerimizin anılarıyla öğreneceğiz.
•  Gözden Geçirme Çanakkale ruhu hakkında konuşmak var mı?
•  Derse Geçiş Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin  konusuyla ilgili ön bilgilerini ifade etmeleri istenecek. Konuyla ilgili konuşan öğrenciler tahtaya kalkarak arkadaşlarıyla göz teması kurması sağlanacak ve beden dilini kullanarak konuşasını desteklemesi istenecek. Metni kavramak için sesli bir şekilde metin okunacak.Anahtar kelimeleri belirlemek maksadıyla bir kez daha metin öğrenciler tarafından parçalı okuma yöntemiyle okunacak. Anlamı bilmedikleri kelimeleri deftere yazacaklar.         ANAHTAR KELİMELER: Çanakkale, Mehmetçik, Gelibolu, siper, cesaret, mertlik, yardımlaşma Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak.Anlamı sözlükten bulunacak, sözlük getirmeyen öğrenciler akıllı tahtadan tdk sözlüğü kullanarak sözlük defterlerine kelimeleri yazacak yazılacak.   1. Etkinlik  Etkinlikte kelimelerin anlamaları tahmin edilecek.   nişan: Hedefi vurmak için silah, ok vb.ne gerekli doğrultuyu verme Mehmetçik: Türk askerine sevgi duygusu ile verilen ad rütbe: Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki bahtiyar: Mutlu intiba: İzlenim siper: Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek feryat: Haykırış, çığlık cesaret: Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven nazik:  Başkalarına karşı saygılı davranan hayret: Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma   2. Etkinlik Metinle ilgili sorular cevaplanacak. Cevaplar sınıfça değerlendirilip deftere not edilecek.   1. Metinde geçen olaylar kimin ağzından anlatılmaktadır?
Avustralya Genel Valisi olan Lord Casey (Lord Keyzi)
2. Avustralyalı komutanın Türk askerlerini sevmesini ve onlara hayran olmasını sağlayan olay nedir?
Savaş sırasında iki cephe arasında kalan bir İngiliz subayını, askerlerimizden birinin büyük bir cesaretle siperinden çıkıp, yüzbaşıyı omuzlayıp düşman cephesine taşıdıktan sonra geri dönmesi.
3. Türk askeri, kendi hayatını tehlikeye atarak İngiliz Yüzbaşı’ya niçin yardım etmiş olabilir? Anlatınız.
Türk askeri merhametli ve cesurdur. O sırada orada bir düşman değil, yaralı bir insan söz konusudur. Askerimiz de bunun bilincinde olduğu için Yüzbaşı’ya yardım etmiştir.
4. Yaralı hâlde yatan İngiliz Yüzbaşı’ya Türk askerleri ateş etmeye devam etseydi, hatırayı anlatan Avustralyalı komutanın Türk askerine bakışı nasıl olurdu? Açıklayınız.
5. Olayın yaşandığı cephede bir asker olsaydınız İngiliz Yüzbaşı’yı kurtaran cesur asker, sipere döndüğünde ona neler söylerdiniz?
6. Bu metni siz yazmış olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız?
        3. Etkinlik Metinle ilgili hikaye haritası yapılacak.  Kahramanlar
Türk askeri, Avusturyalı Subay, İngiliz Subay
Olay
İki cephe arasında kalan düşman komutanının bir Türk askeri tarafından kurtarılıp, düşman cephesine teslim etmesi.
Yer
Arıburnu Cephesi
Zaman
Çanakkale Savaşı zamanı
Konu
Türk askerinin cesaret örneği
Ana Fikir
Türk askeri tüm savaşlarda cesareti ve merhameti ile örnek olmuştur.
    4. Etkinlik Bu etkinlikte hayali bir Türk komutan olarak cephede askerlerine hitap edecekleri bir konuşma hazırlatılacak.     5.Etkinlik Etkinlikte cepheyi anlatan guruplar halinde küçük  bir drama etkinliği yapılacak.   6.Etkinlik Bu etkinlikte yüzbaşının yüz ifadesi çocuklara sorulacak.   ***Bir sonraki metnin hazırlık amacıyla Atatürk’ün bir anısı araştırılacak.    
3. BÖLÜM
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri             Çanakkale Savaşı öncesi Anadolu’nun köylerinde cepheye asker götürmek için görevlendirilmiş bir komutanın gözüyle bir metin yazınız. Metninizde “bayrak, vatan bağımsızlık ve şehitlik” konularını işleyiniz.        
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
 Okurken anlama kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR                                                                                                                           10.10.2018

                                                                                      Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 5. hafta metni olan “TÜRK ASKERİNİN CESARETİ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir