8. Sınıf “PARKTAKİ BİLİM” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. temanın (BİLİM ve TEKNOLOJİ) “PARKTAKİ BİLİM” adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : BİLİM ve TEKNOLOJİ / PARKTAKİ BİLİM  

Konular                                : Kelime çalışmaları / Konu, ana fikir / Amaç ve neden sonuç cümleleri / Hikaye tamamlama / Düşünmeyi geliştirme yolları /  Cümlenin ögeleri (nesne)

2. BÖLÜM                                                                                                                                                 

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Anlama

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.

T.8.3.31. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

KONUŞMA

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.

T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Parkta oyun oynadığınız zamanlarda hangi oyuncakla oynamayı daha çok severdiniz sorusu sorularak öğrencilerin geçmişe gitmeleri istenecek ve gerekirse bir öğrenciye söz hakkı vererek parkta başından geçmiş bir olayı anlatması sağlanacak.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 96’da yer alan “PARKTAKİ BİLİM”  metnini işleyeceğimiz söylenecek.  Bu metinle beraber bilimin günlük hayatımızda her an işimize yaradığı vurgulanacak. Gündelik yaşamımızda bilim ile iç içe olduğumuz öğrencilere sezdirilecek.

Gözden Geçirme

Hazırlık çalışmalarında yer alan Atatürk’ün sözü tartışılacak.  

DERSE GEÇİŞ

  1. Görseller incelenecek. Başlıktan yola çıkarak parkta bilimin nerelerde kullanıldığı tahmin edilecek.
  2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları Türkçe defterine yazılacak.
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : park, bilim, fizik, yer çekimi, enerji, denge, direnç

1. Etkinlik

Metinde geçen kelimelerin anlamları araştırılacak.

1. fizik: Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı

2. yer çekimi: Yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin, türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesi, arz cazibesi

3. düzlem: Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı

4. direnç: Bir çevrime istenilen değerde ek direnç katmak için kullanılan düzen, mukavemet, rezistans

5. sürtünme: Yüzeyleri birbirinin üstüne gelerek biri veya her ikisi ötekine göre ters doğrultuda kayan iki cismin durumu

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular hazırlanacak.

3. Etkinlik

Metnin konusu ve ana fikri belirlenecek.

KONU: Çocuk parklarındaki oyuncakların işleyişinin fizik kuralları ile açıklanması

ANA FİKİR: Hayatımızın her alanında ve her anında meydana gelen hareketleri fizik kuralları ile açıklamak mümkündür.

4. Etkinlik

Etkinlikte yer alan cümleler anlam ilişkilerine göre tamamlanacak.

– Salıncakta sallanmak için birinin sizi itmesi ya da kendinizi ayaklarınızla geriye doğru itmeniz   gerekir. Amaç-Sonuç

– Kaydıraktan kaymak için kaydırağın tepesine çıkıp oturmanız ve kendinizi yavaşça ileri itmeniz yeterli olur. Amaç-Sonuç

– Eğer kısa zincirli bir salıncaktaysanız uzun zincirli salıncaktaki birine kıyasla aynı süre içinde daha fazla sayıda ileri geri hareket  edebilirsiniz. Koşul-Sonuç

– Yüksekteki bir cismi bıraktığınızdaysa düşmeye başlar. Koşul-Sonuç

5. Etkinlik

Metinden yararlanarak düşünmeyi geliştirme yollarına örnek bulunacak.

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan planlama tablosundan faydalanarak sunum planı yapılacak.

7.Etkinlik

Hikaye bir ders saatinde tamamlanacak. Uygun bir başlık ile hikayenin tamamlanması sağlanacak. Sonrasında öz değerlendirme formu doldurulacak.

8.Etkinlik

Cümlenin yardımcı ögelerinden nesne öğrencilere kavratılacak. Sonrasında etkinlikteki cümlelerde nesneler belirlenecek.

NESNE

Nesne, öznenin yaptığı iş ve eylemden doğrudan etkilenen öğedir. Yükleme ne, neyi ve kimi soruları sorularak bulunur.
Nesne, öznenin yaptığı iş ve eylemden doğrudan etkilenen öğedir

Belirtili Nesne :

Belirtili nesne adın belirtme hal ekini (-ı, -i, -u, -ü) alır.

* Öğretmen seni görmek istiyor. (kimi?)

* Babam evi boyadı. (neyi?)

* Kardeşim, annemin hediye ettiği kolyeyi kaybetmiş. (neyi?)

Belirtisiz Nesne

Belirtisiz nesne, ad durum eklerinden hiçbirini almaz.

* Yolda eşime çiçek aldım. (ne?)

* (Ben) Yarın terziye bir takım elbise diktireceğim. (ne?)

NOT: Belirtisiz nesneyi tespit etmek için sorulan “ne” sorusunun özne tespitinde kullanılan “ne” sorusu ile karıştırılmaması gerekir: * Kedi su içiyordu. (Ne su içiyordu? Kedi )

* Kedi su içiyordu (Kedi ne içiyordu?) Su nesne)

Bu oyuncakların işleyişini fizik kuralları açısından inceleyelim. Belirtili Nesne

Okan, ilk kez salıncak ve kaydırak görmüştü. Belirtisiz Nesne                     

Tahterevallide desteğin yerini değiştirebildiğinizi düşünün. Belirtili Nesne                              

Ağır biriyle hafif birinin dengede kalmasını nasıl sağlardınız? Belirtili Nesne                          

Öğretmenimiz “Parktaki Bilim metnini okuyun.” dedi. Belirtisiz Nesne                     

Tahterevalliyi eşit kollu bir terazi gibi düşünebilirsiniz. Belirtili Nesne                    

Sallanırken ayaklarınızı yerden kaldırırsınız. Belirtili Nesne                        

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerde nesneleri bulunuz.

Çıkarken kapıyı kapamayı unutma.

Manavdan iki kilo mandalina aldı. 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

25.11.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. temanın (BİLİM ve TEKNOLOJİ) “PARKTAKİ BİLİM” adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir