5. Sınıf Türkçe “Oyuncak” Metni Günlük Planı (17 Eylül-21 Eylül 2018)

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

5. Sınıf Türkçe “Oyuncak” metni günlük planını buradan indirebilirsiniz.

 

BÖLÜM I                          DERS PLANI                                   17 Eylül-21 Eylül 2018

Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı ÇOCUK DÜNYASI/Oyuncak
 

Konu

ü  Tanışma ve tanışma kuralları

ü  Konuşma ve konuşma kuralları

ü  Aynı kavram alanına giren sözcükler

ü  Gerçek anlam

ü  Mecaz anlam

ü  Deyimler

ü  Şiir türündeki metinlerin özellikleri

ü  Olay yazılarının özellikleri

ü  Ana fikir

ü  Terim anlam

ü  Başlık

ü  Noktalama işaretleri

ü  Hikaye

 

 

 

 

Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)

BÖLÜM II

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

 

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Anlama

T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.

T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.

 

 

 

DİNLEME

 

Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

 

KONUŞMA

 

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

 

YAZMA

 

T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

 

 

 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Olay yazıları, hikaye, gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam, sayıların yazımı
Güvenlik Önlemleri (Varsa):  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

* Öğretmen   * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, olay yazısı örnekleri
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Unutamadığınız bir oyuncağınız var mı? Oyuncaklar bir çocuk için neden önemlidir? Oyuncaklarınızı başkalarıyla paylaşır mısınız? Büyüklerinizin sizin oyuncaklarınızla oynadığı oldu mu?
•  Güdüleme Bu dersimizde “OYUNCAK”  adlı metni işleyeceğiz. Oyuncakların insan hayatındaki yerini ve bizim için taşıdığı anlamları öğreneceksiniz.
•  Gözden Geçirme Bu   dersimizde  oyuncakların, çocukların gelişiminde önemli bir unsur olduğunu ayrıca olay yazılarının özelliklerini öğreneceksiniz.
•  Derse Geçiş

·       Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra  öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

·       Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

·       Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

·       Ders kitabındaki görseller öğrencilere incelettirilecek  ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek. Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

·       Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

·       Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

·       Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

·       Öğrenciler   tarafından  anlaşılmayan , anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerinde  işaretlenecek

·       Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.

 

 

Fiyonk Vagon Ray Sözde Pervane Kesit
Aşık Leğen Kurşun asker Plastik Özene bezene Romatizma

 

·       1.Etkinlik yapılacak.

·       Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.

·       Okuması güzel olan birkaç öğrenciye örnek okuma yaptırılacak.

·       Okuması zayıf olan birkaç öğrenciye okuma yaptırılacak.

·       Okuma yaptırılırken öğrencilerden vurgu ve tonlamalara dikkat etmeleri istenecek.

·       Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek

·       2.Etkinlik yapılacak

·

·               TREN

Lokomotif

Ray

Vagon

istasyon

·               Oyuncak

Elektrikli tren

Taş bebek

Helikopter

Tahta kılıç

Söğüt dalından at

Acı kavundan inek

·               Oyun

Aşık

Askercililik

Köşe kapmaca

Uzuneşek

 

·       .

·       Metnin kavranmasına yönelik sorular cevaplandırılacak.

·       3.Etkinlik yapılacak.

·               3.Sorunun Cevabı:Oyuncaklar çocukların gelişimi için yapılmaktadır ve çocuklara uygun eğlence araçlarıdır.Dede yetişkin olduğu için ve gelişimini de tamamladığı için oyuncakların kendine göre olmadığını düşünmektedir.
·               5.Sorunun Cevabı: Kurşundan yapılan askerler daha sağlamdır. Plastikten yapılanlar daha kalitesizdir ayrıca hemen şekil değiştirebilir.Bu sebeple dede plastikten yapılan oyuncakları sevmemektedir. Oyuncağın malzemesi oyuncağı sevmede elbette etkilidir. Oyuncak sağlam ve de kullanışlı olursa çocuk severek ve de bozulma düşüncesi olmadan rahatlıkla oyuncağıyla oynayabilir.
·               6.Sorunun Cevabı: Her çocuğun-yaşı kaç olursa olsun-eğlenmeye ihtiyacı vardır. Bu eğlenme müzik dinleyerek de olabilir, dans ederek de olabilir. Tercih meselesidir.
·               7.Sorunun Cevabı: Metnin türü hikayedir.

·       Metnin içinden öğrenciler tarafından sorular çıkarılacak.

·       Metne başka hangi başlıklar verilebilir.

·       4. Etkinlik yapılacak.

Y-D-D-Y

GERÇEK ANLAM, MECAZ ANLAM, TERİM ANLAM

Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin, sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek anlamlarıdır. Bu yüzden gerçek anlama, sözlük anlamı da denir.

Uyanır uyanmaz perdeyi açıp pencereden dışa baktım.
“Perde” kelimesini duyduğumuzda aklımıza ilk olarak “pencerelerin önüne takılıp ışığın girmesini engellemeye yarayan örtü” gelir. Bu cümlede “perde” sözcüğü aklımıza ilk gelen bu anlamıyla kullanıldığından gerçek anlam taşımaktadır.

» Uçağa yetişemeyince biletlerimiz yandı.
“Yanmak” fiilini duyduğumuzda aklımıza ilk gelen anlam (yani gerçek anlam) “ateş almak, tutuşmak” tır. Bu cümlede ise “biletlerimiz yandı” sözüyle “biletlerin alev aldığı” anlatılmamaktadır.

Bazı bilim, sanat ve meslek dalları ile ilgili terimler:

Örnek

Matematik: Doğal sayılar, kare, toplama…
Tiyatro: Sahne, replik, kostüm…
Müzik: Nota, sol anahtarı …
Resim: Portre, palet, tuval …

 • 5.Etkinlik yapılacak.
b) Nişan almak

Tıpış tıpış yürümek

c) Deyimler cümlenin anlamını kuvvetlendirir ve zenginleştirir.Anlama derinlik katar.

 • 6.Etkinlik yapılacak.
Şiir ve düzyazı farkı söylenecek.
 • Metnin türü hakkında öğrenciler bilgilendirilecek.

*Okuduğumuz metinde bir düşünce mi açıklanmış yoksa bir olay mı anlatılmış?

*Olayın geçtiği zaman belli mi?

*Metinde anlatılan olay nedir?

*Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde neler anlatılmıştır?

    HİKAYE

    Hikaye ya da öykü, olmuş veya olabilecek hayat olaylarını anlatan romandan kısa edebi yazılar. Özellikleri romanın özelliklerinin aynı olmasına rağmen, onun kadar uzun olmayıp, kısadır. Bu yüzden hikayelerde olay fazla genişletilmez ve ikinci plandaki kişilere fazla yer verilmez.

 • 7.Etkinlik yapılacak.
Eski oyuncaklar günümüz oyuncaklarına göre daha basittir…

Eski oyuncaklar çoğunlukla tahtadan yapılmıştır…

Günümüz araçları her yönüyle gerçek araçlara benzemektedir…

 • 8.Etkinlik yapılacak. 

Bir sonraki metnin hazırlık çalışmaları önceden verilecek.

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

•  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

•  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

 •   Oyuncakların çocukların gelişimine katkısı nedir?
 •  Hangi oyuncağa sahip olmak isterdiniz?
 • Olay yazılarının özellikleri nelerdir?
 •  Oyuncak Müzesi’ne gittiniz mi?
 •   Hangi tür oyuncakları seviyorsunuz?
 • Parçanın ana fikrini söyleyiniz?
 •  Metinde geçen bir deyimi cümlede kullanınız.
 • Kurşun asker ne demektir?
 • “Boş sözlerle beni oyalamayın.” cümlesindeki “boş” sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

 

5. Sınıf Türkçe “Oyuncak” metni günlük planını buradan indirebilirsiniz.

                                                                                  

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir