5. Sınıf "VATAN YAHUT SİLİSTRE" Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 4. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) VATAN YAHUT SİLİSTRE adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ / VATAN yahut SİLİSTRE

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışması / Konu, Ana fikir / Beyin fırtınası / Konuşma çizgisi / Şiir yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Anlama

T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.

T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

T.5.3.30. Koşu sonuç cümleleri kurar.  

T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur

KONUŞMA

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

YAZMA

T.5.4.1. Şiir  yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır. 

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, noktalama işaretlerine uygun okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Çocukların takip ettiği bir karakteri taklit ederek derse girilir onun hareketleri yaparak öğrencilerin dikkati çekilir. Drama çalışması yaparak tiyatro ile ilişki kurulur.

Güdüleme

Çocuklara bu hafta temamızın ikinci metni olan 110. sayfasındaki “VATAN yahut SİLİSTRE ” adlı metni işleyeceğiz. 6 ders saatimiz sonunda vatan sevgisi üzerinde durulacağımız belirtilecek. Her insanın içinde bulunması gereken bir vatan aşkının olduğunu kavratılacak.   

Gözden Geçirme

“Milli mücadele yıllarıyla ilgili bildikleriniz nelerdir ?” sorusu sorulacak.   

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme bölümü cevaplandıktan sonra öğrencilere metnin görseli inceleterek görsel okuma yaptırılacak. Görselden yola çıkarak metnin türü hakkında bilgi verilecek.  
  2. Role girerek okuma yöntemi ile tiyatro metni öğrencilerce okunacak.
  3. Sonra metnin türü üzerinde durulacak. Tiyatro kavramı vurgulanacak.
  4. İkinci bir kez kelime çalışmaları için okunacak metin. Bilinmeyen kelimeler ve anahtar kelimeler tespit edilecek.  
  5. Anahtar Kelimeler: gönüllü, savunma, kuşatma, memleket, düşman, vatan, toprak olmak
  6. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce dizelerden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte yer alan kelimelerin anlamları metinden yola çıkarak tahmin edilecek ve sonrasında sözlükten bulunup yazılacak.

kale: Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı

zeval: Yok olma, yok edilme

münasebetsiz: Yakışıksız iş gören, sıra, saygı gözetmeyen (kimse)

lakırdı (lakırtı): Boş söz, dedikodu, laf

semiz: Eti, yağı çok olan, tavlı

niyet: Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat

2. Etkinlik

Sorular metne göre cevaplanacak.

1) Sıtkı Bey, kalede kalmak isteyenlere ne söylüyor?

Düşmanın suyu geçtiğini, memleketin birkaç güne kuşatılacağını, devletin kalesini kendi askeri ile koruyabileceğini, gitmek isteyenlere Paşa’nın izin verdiğini söylüyor.

2) Gönüllülerin tavrı Sıtkı Bey’i nasıl etkiliyor?

Gururlanıyor.

3) Sıtkı Bey, gönüllülerin tavrı karşısında nasıl bir karar veriyor?

Kalmak isteyenlerin kalmasına izin veriyor.

4) Metinden, dönemin siyasi ve sosyal özellikleriyle ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?

Döneme savaş hakimdir. Devletin düşmanla savaşacak kadar askeri gücü yoktur. Halk, vatanını savunmak için savaşa katılmaya gönüllüdür.

3. Etkinlik

Öğrenciler bu kısımda 3 soru hazırlayacaklar. Soruların açık uçlu olmasına dikkat edilecek.

4. Etkinlik

Metnin konusu ve ana fikri belirlenecek.

Metnin konusu: Milli Mücadele döneminde gönüllü vatandaşlarımızın vatan hakkında düşünceleri ve fedakarlıkları.

Metnin ana fikri: Türk insanı vatanı ve sevdiği insanlar için her türlü fedakarlığı gösterecek cesarete sahiptir.

5. Etkinlik

Metin belirlenen unsurlara göre incelenecek.

Olay: Silistre Kalesi’ne yardıma giden gönüllüler ile kale komutanı arasında yaşananlar.

Olayın geçtiği yer: Silistre Kalesi

Olayın geçtiği zaman: 1853-1856 Kırım Savaşı sırası

Kahramanlar: Sıtkı Bey, Abdullah Çavuş, Zekiye, İslam Bey, gönüllüler.

Anlatıcı: 3. kişi

6.Etkinlik

Koşul-sonuç cümlelerine işaret konacak.

(   ) Kalede kalmama izin yok mu?

(X) İçinizden her kim burada bulunmak istemezse Paşa’dan izin var.

(X) Bir kere de iş benim dediğim gibi çıkarsa kıyamet mi kopar?

(X) Sen, galiba bir zaman gelecek ki kale elden giderse yine: “Kıyamet mi kopar?” diyeceksin.

(   ) Vatan için öleceğim. Başka ne hizmet istersin ki?

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan metin okunacak ve uzun çizginin kullanım amacı öğrencilere sezdirilecek.

SITKI BEY — Kalede kalmak isteyenler, bir tarafa ayrılsın!
BİR GÖNÜLLÜ — Hep burada kalmak istiyoruz ki buraya geldik! Birbirimizden niçin ayrılacağız?
SITKI BEY — (Hiç kimseye yüz vermeyerek) Ağalar! Düşman suyu geçti. Şehrin öbür tarafında, herkes birbirine giriyor. Memleket bir iki güne kadar bütün kuşatılacak gibi görünüyor. Allah zeval vermesin; devlet, kalesini kendi askeri ile koruyacak güçtedir. İçinizden her kim burada bulunmak istemezse Paşa’dan izin var, hemen bugün dışarı çıksın!
BİR GÖNÜLLÜ — Düşman çok, asker az… Bizi daha azaltmak mı istiyorsunuz?
ABDULLAH ÇAVUŞ — Asker az olmakla kıyamet mi kopar? Azdan az olur, çoktan çok.

Bu metinde uzun çizgi karşılıklı konuşmada, konuşanın değiştiğini göstermek için kullanılmıştır.

8.Etkinlik

Vatan kelimesi ile ilgili öğrenciler beyin fırtınası yapacak ve akıllarına gelenleri baloncuklara yazacaklar. Sonrasında bu kelimeleri kullanarak vatan konulu bir konuşma yapmaları istenecek.

9.Etkinlik

Vatan sevgisi ile ilgili bir şiir yazmaları istenecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergenin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki metnin konusu ve ana fikri belirleyiniz.

Ressam doğaya güvenir, elini ve gözünü doğanın buyruğuna teslim eder, yorumlanmış bir gerçeğe ulaşır, onu süzüp yansıtır. Bu tutum, ana çizgilere ve öze bir yöneliştir. Gözün gördüğü, elin çizdiği, dış dünya, iç dünya derken ne biri ne öteki, öyle bir sarhoşluk ki bu, başkasına benzemez. Çizmek yani “elle görmek” yöntemi, bir disiplin… “El görür mü?” diyeceksiniz. Görür. Bu yöntemin perde perde, kat kat durakları vardır. Hatta kimileri bütün bedeniyle görür. Hangi sanat akımından olursa olsun doğayla karşı karşıyadır sanatçı. Onu izler, çizer.”

Metnin konusu:

 Metnin ana fikri: 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

16.12.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 4. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) VATAN YAHUT SİLİSTRE adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir