7. Sınıf “İNSANLARLA GEÇİNME SANATI” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 3. Temada (KİŞİSEL GELİŞİM) yer alan “İNSANLARLA GEÇİNME SANATI” adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema / Metin Adı                  : KİŞİSEL GELİŞİM / İNSANLARLA GEÇİNME SANATI

Konu                                     : Kelime bulmaca / Deyimler / Metnin konusu ana fikri / Koşul cümleleri / Zarflar ( Zaman zarfı )

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.

b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder

a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur

T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar

T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

YAZMA

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.7.4.11. Kısa metinler yazar. Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme, ilişki kurma

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, Çalıkuşu romanı…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere çevrenizdeki insanlarla iletişim kurarken nelere dikkat ettikleri sorusu yöneltilecek.

Güdüleme

Öğrencilere “İnsanları göründükleri halleriyle yargılamak, değerlendirmek doğru mudur? ”  sorusu sorulacak. Öğrencilerin cevaplarından sonra her insan ile geçinebilme yeteneğinde olmamız gerektiği vurgulanmaktadır. Bu sayede sağlıklı bir yaşam sürebileceğimiz ifade edilecek. Daha sonra öğrencilere sayfa 78’de yer alan “İNSANLARLA GEÇİNME SANATI” metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilere insanlar arasındaki iletişimin en önemli öğesi iyi bir dinleyici olmamıza bağlı olduğu söylenecek. Bu metinde yazarımızın denemesinde bu konuyu inceleyeceğimiz öğrencilere aktarılacak.

Gözden Geçirme

Öğrencilere metnin başlığı ile ilgili düşünceleri sorulacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Gözden geçirme bölümü cevapları öğrencilerden alındıktan sonra öğrencilere metnin görsellerini incelemesi istenecek.
  2. Metnin okunması sağlanacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Sınıf üç guruba ayrılacak ve her guruba sırayla anahtar kelimeleri, deyimleri ve anlamı bilmediğimiz kelimeleri bulmaları istenecek.
  3. Anahtar Kelimeler : ölçülü konuşmak, insan, dinleyici olma, idare etme, anlaşmacı tutum, geçinme, sanat
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. ETKİNLİK

Bu etkinlikte anlamları verilen kelimeler tahmin edilecek.

Doz

Bileşen

Formül

Tavır

Aciz

Marifet

Husus

Eşrefi Mahlukat

2. ETKİNLİK

Metinden hareketle deyimlerin anlamları belirlenecek.

İlişkilerimizde kalp kırıyor, dozu kaçırıyorsak kendi kendimizle problemimiz olduğunu biraz düşünürsek bulabiliriz.

Anlamı: Birini çok üzecek bir davranışta bulunmak, gücendirmek
Cümle: …

Anlamı: Ölçüyü aşmak, aşırı gitmek
Cümle: …

Bizi can kulağı ile dinleyenlere karşı hep güzel duygular beslemiş ve onların yanındayken rahatladığımızı hissetmişizdir.

Anlamı: Kendini vererek, büyük bir dikkatle dinlemek.
Cümle: …

3. ETKİNLİK

Bu etkinlikte metin ile ilgili sorular cevaplanacak.

 1. Yazara göre insanlarla geçinebilmek neyin göstergesidir?
Kendimizle iyi geçindiğimizin ve kendimizle barışık olduğumuzun bir göstergesidir.

2. Yazara göre “kendimizle barışık olduğumuzun göstergesi” nedir? Siz, kendinizle barışık olduğunuzu düşünüyor musunuz?
İnsanlarla geçinebilmektir.

3. “İstediğimi yapar, istediğimi söyler, istediğim gibi davranırım.” diyen kişilere bu davranışlarının yanlış olduğunu nasıl anlatırsınız?

4. Sizce çevremizdeki bütün insanlarla geçinebilmek mümkün müdür?

5. Metne göre insanlarla geçinebilmenin yolları nelerdir? Sıralayınız.
– Kendimizle barışık olmak.
– İyi bir dinleyici olmak.
– Bencil olmamak.
– Herkesin bir şekilde önemli olduğunun farkına varmak.
– Karşımızdaki kişiye önem verdiğimizi göstermek, değerli olduğunu farkettirmek.
– Kavgacı tutumdan uzak durmak.
– İnsanların duygularını anlamaya çalışmak, onlarla empati kurabilmek.

6. Her yolu denemenize rağmen geçinemediğiniz bir insandan uzaklaşır mısınız yoksa yeni yollar denemeye devam eder misiniz? Neden?

4. ETKİNLİK

Metnin konusu ve ana fikri ile ilgili bir etkinlik…

Metnin Konusu: İnsanlarla geçinebilmek

Metnin Ana Fikri: İnsanlarla geçinebilmenin yolu, iyi bir dinleyici olmak, insanlara önem vermek, kavgacı tutumdan uzak durmak, ön yargılardan uzak durmak ve empati ile yaklaşabilmekten geçer.

5. ETKİNLİK

Bu etkinlikte koşul cümleleri incelenecek.

a)

Kendi kendimizle problemimizin olduğunu biraz düşünürsek bulabiliriz.

Karşımızdakini, “Ben ailem için, çalıştığım iş yeri için, bu ülke için önemli ve gerekliyim.” şeklinde düşündürebiliyorsak o kişiyle aramızdaki alıcı-vericiler açık olacağı için onlarla geçinmemiz daha kolay olur.

“Affedersiniz, dalgınlığıma gelmiş, yardım edebilirim…” dersek ortaya çıkan tablo çok farklı
olacaktır.

b)

Misafirliğe Dair
(…)
Misafirlik samimi olmalıdır. Onun için insan kimlerle ahbaplık etmek istiyorsa onların misafirliğine gitmeli, ahbaplık etmek istemediklerinin de misafirliklerini kabul etmemeli ki samimiyet dışı bir misafirlik oyununun can sıkıcı neticelerine maruz kalmasın. Aslında bir insanın sizi aramış olması, sizi görmek için zahmetlere katlanması, onu iyi karşılamanız için kâfi bir sebeptir. Fakat şayet bu geliş, elbisenizi görmek, evinizin içini görmek, hâlinizi, tavrınızı süzmek içinse bir zaman mukaddes sayılmış olan misafirlik bu olmadığı için, böyle bir misafiri sevmemenizde hiçbir mahzur yoktur. (…)

Meşhur İmparator Ogüst (Ogüst) vatandaşlarından kim çağırırsa onun evine misafir gidermiş. Bir gün kendisini bir vatandaşı davet etmiş. Fakat o kadar laubali davranmış, o kadar üstünkörü yemekler önüne sürmüş ki Ogüst’ün canı sıkılmış. Giderken:
— Teşekkür ederim ama bu kadar dost olduğumuzu zannetmiyordum, demiş.
Her misafirin, ne kadar alçak gönüllü olursa olsun, biraz itibar istediğini unutmamalı!
Şevket RADO

• Onun için insan kimlerle ahbaplık etmek istiyorsa onların misafirliğine gitmeli, ahbaplık etmek istemediklerinin de misafirliklerini kabul etmemeli ki samimiyet dışı bir misafirlik oyununun can sıkıcı neticelerine maruz kalmasın.

• Fakat şayet bu geliş, elbisenizi görmek, evinizin içini görmek, hâlinizi, tavrınızı süzmek içinse bir zaman mukaddes sayılmış olan misafirlik bu olmadığı için, böyle bir misafiri sevmemenizde hiçbir mahzur yoktur.

6.ETKİNLİK

Bu bölümde verilen paragraftan yola çıkarak sorular cevaplanacak.

a) İnsanları tanımaya çalışmak, geçinilmesi zor kişileri idare etmesini bilmek.

b) …

7.ETKİNLİK

Etkinlikte zaman anlamı taşıyan kelimeler belirlenecek.

Her zaman ölçülü hareket etmek durumundayız. her zaman

Sabahleyin karşılaştığımız birine “Günaydın.” diyor muyuz? sabahleyin

Kişisel gelişimle ilgili kitapları geçen yıl okumuştum. geçen yıl

İnsanlar bahar aylarında daha mutlu oluyor. bahar aylarında

Sanatçı lise yıllarında uluslararası bir yarışmaya katılmış. lise yıllarında

Çoğu zaman en büyük pişmanlıklarımız dilimizle söylediklerimizden kaynaklanır. çoğu zaman

“İletişim” konulu konferansa iki gün sonra gideceğiz. iki gün sonra

1988-1998 yılları arasında üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştım. 1988-1998 yılları arasında

8. ETKİNLİK

Zarflar konuşu kavratılacak.

Zarf (Belirteç)

Fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya kendiyle aynı görevdeki kelimelerden (zarflardan) önce gelerek onların özelliklerini, zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir.

Örnek:

Öğrenciler kitaptaki metni okuyor.

Öğrenciler kitaptaki metni sessizce okuyor.

>>Yukarıdaki ilk cümlede okuma eyleminin yapıldığını görüyoruz fakat bu eylemin nasıl, ne zaman veya ne kadar yapıldığı belirtilmemiş. İkinci cümlede ise okuma eyleminin sessizce yapıldığı belirtilmiştir ve zarf kullanılmıştır.

Zarfların Özellikleri

 1) Zarflar da tıpkı sıfatlar gibi tek başlarına kullanıldıklarında isim görevindedir. Zarf görevini cümle içerisinde kullanımına bağlı olarak kazanır.

Bir sözcük fiille bağlantılıysa, fiili niteliyorsa zarf; isimle bağlantılı olup ismi niteliyorsa sıfat görevindedir.

Örnek:

hızlı (isim)

Arkadaşım, İngilizce’yi hızlı öğrendi. (öğrenme fiilini nitelediği için zarf)

Arkadaşım, hızlı arabaları çok seviyor. (araba ismini nitelediği için sıfat)

2) Cümle içerisinde genelde zarf tümleci olarak kullanılırlar.

3) Zarflar; zaman zarfı, durum zarfı, miktar zarfı, yer-yön zarfı ve soru zarfı olmak üzere beşe ayrılır:

Zaman Zarfları

Fiilin bildirdiği işin, oluşun veya hareketin zamanını belirten zarflardır. Fiille sorulan “ne zaman?” sorusuna cevap verir.

Örnek:

Soğuk hava haftaya etkili olacakmış.

Bu cümlede “etkili olacak” eylemine “ne zaman etkili olacak?” sorusunu yönelterek eylemin “haftaya” yapılacağı cevabını alıyoruz. “haftaya” sözcüğü fiilin zamanını belirttiği için zaman zarfıdır.

Haftada iki gün balık yemeliyiz. (ne zaman yemeliyiz? → haftada iki gün)

Okullar haziranda kapanacak. (ne zaman kapanacak? → haziranda)

Sabahları iki kilometre koşarım. (ne zaman koşarım? → sabahları)

Bugün gitti, yarın gelecek. (ne zaman gitti? → bugün / ne zaman gelecek? → yarın)

Eve gelir gelmez yattı. (ne zaman yattı? → eve gelir gelmez)

Her bayram köye gidip akrabalarımızı ziyaret ederiz. (ne zaman gidip? → her bayram) (gidip sözcüğü fiilimsidir.)

1. Onunla her sabah otobüste karşılaşırız.
2. Adana’dan dün gelmemize rağmen yarın da Mersin’e gideceğiz.
3. Gezip gördüğün yerleri şimdi bize anlat bakalım.
4. Ünlü müzisyen haftaya İstanbul’a konser vermeye gelecek.
5. Sonbahar geldiğinde ağaçlarda yapraklar sararmaya başlar.
6. Bizim evin yerinde bir zamanlar yazlık sinema varmış.
7. Akşam sahilde rüzgâr hafif hafif esiyordu.

9. ETKİNLİK

Etkinlikte yer alan karikatürden yola çıkarak sorular cevaplanacak.

10. ETKİNLİK

Metinde yer alan bir paragraf etkinlikte yer alıyor. Bu paragraftan yola çıkarak bir yazı yazılacak. Metin yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar öğrencilere hatırlatılacak.

                  Gelecek metne hazırlık olarak 8. Etkinlikte yer alan (sayfa 87) röportaj hazırlanacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

İçinde zaman zarfı olan 5 tane cümle yazınız.

1.

2.

3.

4.

5.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

25.11.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 3. Temada (KİŞİSEL GELİŞİM) yer alan “İNSANLARLA GEÇİNME SANATI” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir