6. Sınıf “TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 3. Temada (BİLİM ve TEKNOLOJİ) yer alan“TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI” adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Tema / Metnin Adı                 : BİLİM VE TEKNOLOJİ / TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Konular                                 : Anahtar kelimeler / Slogan bulma / Plan yapma / Zamirler (İşaret Zamiri)

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.

T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

KONUŞMA

T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

YAZMA

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medyada paylaşmaya teşvik edilir.

T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, role girerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Hikikomori ile ilgili araştırma yapan öğrenciler konu ile ilgili konuşturulacak diğer öğrencilerin dikkati derse çekilecek.

Güdüleme

Öğrencilere “Teknolojiyi kullanmanın önemi nedir?”  sorusu sorularak düşünmeleri sağlanacak. Daha sonra öğrencilere sayfa 90’da yer alan “TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI” metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilere teknolojinin faydaları kadar zararları da olduğu ifade edilecek. Ülkemizde her geçen gün teknoloji bağımlılığının arttığı ifade edilecek. Bu konuya dikkat çeken metnimiz ile bu durumu daha iyi anlayacağımız öğrencilere söylenecek.

Gözden Geçirme

“Günlük hayatta hangi teknolojik aletleri daha çok kullanıyorsunuz?” sorusu sorularak derse geçiş olacaktır.

DERSE GEÇİŞ

  1. Gözden geçirme bölümü tamamlandıktan sonra öğrencilere metnin görsellerini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin okunması sağlanacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. anahtar kelimeleri ve anlamını bilmedikleri kelimeleri bulmaları istenecek.
  3. Anahtar Kelimeler : teknoloji, bağımlılık, temel ihtiyaç, sosyal faaliyetler, üretkenlik, hedefler
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak. (Etkinlik 1)

1. ETKİNLİK

Etkinlikte metinde anlamını bilmediğimiz kelimeler bulunacak ve anlamlarıyla bu bölüme yazılacak.

2. ETKİNLİK

Metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. Teknoloji bağımlılığı nedir? Anlatınız.
Günlük yaşamda teknolojiye muhtaç olma, her işi teknolojik aletlerle çözmeye çalışma, teknolojik aletlerin yokluğundan rahatsız olma durumudur.

2. Hangi teknolojik araçlar bağımlılık yapmaktadır? Açıklayınız.
Bilgisayar, tablet, cep telefonları, televizyon, oyun cihazlar.

3. Teknoloji bağımlılığı belirtileri gösteren kişiler hangi davranışları sergilemektedir?
Kendi temel ihtiyaçlarını ihmal etme, bütün vaktini teknolojik cihazlarla geçirme, geç yatma, teknolojik cihazlardan uzak kalınca kendini gergin hissetme, zaman zaman yalan söyleme, arkadaşlarından uzaklaşma, duruş bozukluğu, sırt ağrısı gibi rahatsızların ortaya çıkması.

4. Kendimizi teknoloji bağımlılığından korumak için neler yapabiliriz? Açıklayınız.

5. Teknolojinin yararları ve zararları hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi örnekler vererek açıklayınız.

3. ETKİNLİK

Bu etkinlikte teknolojik aletleri kullanım düzeni hakkındaki öğrencilerin planı vurgulanacak. Uygun yerlere öğrenciler fikirlerini yazacaklar.

4. ETKİNLİK

Teknolojinin olmadığı bir günde öğrencinin çevresiyle ailesiyle iletişimi yaşantısı hakkında bir yazı yazacak öğrenciler. Düzgün bir kompozisyon olması için gerekli uyarı ve hatırlatmalar yapılacak.

5. ETKİNLİK

Etkinlikte sosyal medyada paylaşılan bilgilerle ilgili neler olabileceği konusunda vurgu yapılacak. Öğrenciler istenen başlıklarla ilgili neler olabileceğini kendileri yazacak.

6.ETKİNLİK

Bu bölümde öğrencilerden istenen etkinlikteki sloganlar gibi sloganlar üretmek… Öğrenciler farklı dikkat çekici sloganlar bulması sağlanacak. Gerekli düzenleme yapılarak bu sloganlardan güzel olanları sınıf panosunda paylaşımları için sloganı afiş haline getirmeleri istenecek. 

C bölümünde teknoloji bağımlılığı ile ilgili bir kampanya planlanacak. Güzel bir fikir çıkarsa bu okul genelinde uygulanacak. Etkinlikte bu kampanyanın planı yapılacak.

7.ETKİNLİK

Bu etkinlikte zamirlerin bir bölümü olan işaret zamiri kavratılacak öğrencilere.

Cümle Zamir İşaret yoluyla yerini tuttuğu varlık
İşte okulumuzun bilgisayar sınıfı. Sunumlarımızı
burada yapıyoruz.
Burada  Bilgisayar sınıfı
Bilim dergilerini okumayı seviyorum. Ötekileri
daha az okuyorum.
ötekileri dergiler
Bu bilgisayar bizim, beriki de Ahmetlerin. beriki bilgisayar
Şunlar, yeni çıkan cep telefonları. şunlar cep telefonları
Bu, çocuklar için sakıncalı bir bilgisayar
oyunuymuş.
bu bilgisayar oyunu

İşaret (Gösterme) Zamirleri

Varlıkların adını söylemeden, onları işaretle göstermeye yarayan sözcüklere işaret zamiri denir. “Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, öteki vb.” işaret zamirleridir.

Şunları arkadaşlarım için alayım.

Ahmet Beyler buraya on yıl önce taşınmış.

Size ait olan kitaplar orada.

Bu, yapılacak işlerin listesi.

 NOT:  “O“ ve “onlar” sözcükleri hem işaret hem de kişi zamiri olarak kullanılabilirler. Bu kelimeler insan isminin yerini tutuyorsa şahıs zamiri, insan dışı varlıkların yerini tutuyorsa işaret zamiridir.

Onu kütüphanede çalışırken görmüşler. (İnsan ismi yerine kullanıldığı için kişi zamiri)

Onu cüzdanıma koyarken düşürmüşüm. (İnsan dışı varlık (para, fotoğraf vb.) yerine kullanıldığı için işaret zamiri

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir sonraki metin için öğrencilerden iletişim araçları ile ilgili araştırma yapmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki boşluğa içinde işaret zamiri bulunan 3 cümle yazınız.

1.

2.

3.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken anlama kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                            25.11.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 3. Temada (BİLİM ve TEKNOLOJİ) yer alan“TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir