5. Sınıf “DEPREM” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. temanın (DOĞA ve EVREN) “DEPREM” adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : DOĞA ve EVREN / DEPREM

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışması / Hikaye unsurları / Yönlendirici ifadeler / Grafik yorumlama / Neden sonuç cümleleri / Kök ek / Kesme işareti

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder.

Anlama

T.5.3.13. Okuduklarını özetler.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.28. Neden sonuç cümleleri kurar.  

T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

T.5.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

KONUŞMA

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

YAZMA

T.5.4.3. Hikâye unsurlarını belirler.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, noktalama işaretlerine uygun okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Depremin nasıl oluştuğu öğrencilere sorulacak. Fikir yürütmeleri için ipuçları verilecek.  

Güdüleme

Çocuklara ara tatilden sonra ilk metin olan “DEPREM” i işleyeceğimizden bahsedilecek. Bu metinle beraber deprem ile yaşamamız gerektiği üzerinde duracağımız öğrencilere iletilecek. Akıllı tahtadan Türkiye’nin deprem haritası açılacak ve öğrencilere açıklamalarda bulunulacak. Sonrasında öğrencilerden sayfa 85’i açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilerin hazırlık bölümünde yer alan görselleri incelemesi istenecek.   

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme bölümü incelendikten sonra öğrenciler metnin görsellerini incelemesi istenecek.
  2. Bölerek okuma yöntemi ile metin öğrencilerce okunacak.
  3. İkinci bir kez kelime çalışmaları için okunacak metin. Bilinmeyen kelimeler ve anahtar kelimeler tespit edilecek.  
  4. Anahtar Kelimeler: deprem, Kobe, sallanmak, binalar, ev, sarsıntı
  5. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce cümleden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak.

1. Etkinlik

Metin okunurken tespit edilen anlamı bilinmeyen kelimeler bu kısımda incelenecek.

2. Etkinlik

Metinden yararlanarak sorular cevaplanacak.

1) Yazarın babası deprem sırasında ne yapmıştır?

Bir el feneri ile gelip eşini ve çocuklarını mutfağa, masanın yanına götürmüştür.

2) Yazarın babasıyla gurur duymasını sağlayan olay nedir?

Yazarın babasının göçük altında kalan yan komşularını kurtarmasıdır.

3) Deprem sonrasında yazar ve ailesi nerede kalmıştır?

Yazarın babasının çalıştığı çelik fabrikasında kalmıştır.

4) Yazarın babasının böyle bir felaket sonrasında diğer insanların yardımına gitmesini nasıl değerlendirirsiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

3. Etkinlik

Metinle ilgili hikaye unsurları belirlenecek.

Olay: Büyük bir deprem yaşanması ve insanların deprem anında ve sonrasında yaşadıkları.

Metindeki kahramanlar: Yazar, yazarın annesi, babası ve kardeşi

Yer: Japonya’nın Kobe şehri

Zaman: Geçmiş zaman

Anlatıcı: 1. şahıs

4. Etkinlik

Yönlendirici ifadeler öğrencilere anımsatılarak etkinlik yapılacak.

5. Etkinlik

Etkinlikte yer alan grafik incelenecek ve sorular cevaplanacak.

1) Grafik ne hakkında bilgi vermektedir?

2017 yılında Türkiye ve yakın çevresi deprem hareketliliği hakkında bilgi vermektedir.

2) Grafiğe göre deprem en çok hangi ayda olmuştur?

Temmuz ayında olmuştur.

3) Grafiğe göre deprem en az hangi ayda olmuştur?

Ekim ayında olmuştur.

4) Depremin en çok olduğu ay ile en az olduğu ay arasındaki aylar hangileridir?

Ağustos ve eylül aylarıdır.

5) Temmuz ayında kaç deprem olmuştur?

55 deprem olmuştur.

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan neden sonuç cümlelerinde yer alan neden ve sonuç bölümleri belirlenecek.

Japonya’da çok fazla deprem oluyor bunun için sık sık deprem tatbikatları yapardık.

Neden: Japonya’da çok fazla deprem oluyor.
Sonuç: Sık sık deprem tatbikatı yapardık.

Bu tatbikatlar bana hep sıkıcı gelirdi çünkü Kobe çok sağlam ve güzel bir şehir.

Neden: Kobe çok sağlam ve güzel bir şehir.
Sonuç: Bu tatbikatlar bana hep sıkıcı gelirdi.

Daha beş yaşında olduğu için çok korkmuştu

Neden: Daha beş yaşında olduğu için.
Sonuç: Korkmuştu.

Çok aç olduğumdan yemeğin ne olduğu umrumda değildi.

Neden: Çok aç olduğumdan.
Sonuç: Yemeğin ne olduğu umrumda değildi.

Evimize gitmemiştik çünkü ne elektriğimiz vardı ne de suyumuz.

Neden: Ne elektriğimiz vardı ne de suyumuz.
Sonuç: Evimize gitmemiştik.

 7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan duygular ifade edilecek. Etkinlik tamamlanacak.

8.Etkinlik

Eklerden yapım ekleri öğrencilere kavratılacak. Yeni kelimeler türeten veya türetmeyen diye kelimeler çözümlenecek.

9.Etkinlik

Metinden alınan cümle üzerine sorular cevaplanacak.

a) Bu cümlede kesme işareti niçin kullanılmıştır?

Özel bir isme getirilen hal ekini ayırmak için kullanılmıştır.

b) Aşağıdaki kesme işaretinin kullanım alanları ile bunlara verilen örnek cümleleri eşleştiriniz.

1) Türkiye’mizin güzellikleri anlatmakla bitmez.

2) Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Eren Bey’den alabilirsiniz.

3) Yazı dili ile konuşma dilinin aynı olmasını sağlamak TDK’nin görevlerindendir.

4) Başvurular 24 Mart’a kadar uzatıldı.

5) 1915’te düşman orduları kapıya dayanmıştı.

6) A’dan z’ye tüm masrafları karşılayacağına söz vermişti.

7) Güzelliğin on par’etmez
    Bu bendeki aşk olmasa

 [6] Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur.

[5] Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur.

[4] Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur.

[1] Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini ayırmak için kullanılır.

[7] Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır.

[3] Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur.

[2] Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur.

10.Etkinlik

Kesme işaretleri uygun yerlere eklenecek.

Denilir ki Karacaoğlanın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır.

Denilir ki Karacaoğlanın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır.

Bursaya yapılacak gezimiz 27 Nisana ertelendi.

Bursaya yapılacak gezimiz 27 Nisana ertelendi.

Çocuklar bugün TBMMyi ziyaret etti.

Çocuklar bugün TBMMyi ziyaret etti.

Okulumuz yarışmada 2nci oldu.

Okulumuz yarışmada 2nci oldu.

11.Etkinlik

Giriş bölümü verilen hikaye tamamlanacak. Düzgün bir hikaye olması için gerekli tedbirler alınarak öğrencilere gerekli uyarılar yapılacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergelerin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki kelimelerin hangilerinde ekler yeni anlamlar oluşturmuştur.
sevgi, balıkçı, kalemler, pencerenin, duruş

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

25.11.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. temanın (DOĞA ve EVREN) “DEPREM” adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir