7. Sınıf “ARTIK ANTARKTİKA’DA BUZ DAĞLARININ ARASINDAYIZ” Dinleme Metni Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 7. temada (DOĞA ve EVREN) yer alan “ARTIK ANTARKTİKA’DA BUZ DAĞLARININ ARASINDAYIZ” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Temanın Adı / Metnin Adı     : DOĞA ve EVREN / ARTIK ANTARKTİKA’DA BUZ DAĞLARININ ARASINDAYIZ (Dinleme Metni)  

Konu                                      :          Konu,  Ana Fikir, Başlık

                                                          Çekimli Fiiller

                                                          Kipler

                                                          Düşünmeyi Geliştirme Yolları

                                                          Gezi Yazısı     

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

DİNLEME

T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır.

T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.

T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.7.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder. Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama, karşılaştırma ve benzetmenin belirlenmesi sağlanır.

 T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular. Empati kurarak, katılımlı, katılımsız, not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

YAZMA

T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Dinleme, bölerek dinleme, açıklayarak dinleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

“Uzun yolculuklara çıkarken nasıl hazırlık yaparsınız. Yanınıza neler almayı planlarsınız.” Sorusu öğrencilere yöneltilerek cevapları alınacak.

Güdüleme

Öğrencilere “DOĞA ve EVREN” temasının metnine geçtiğimiz söylenecek ve bu metinde çok uzaklara soğuk iklimlere gideceğimizden bahsedilecek. Sayfa 214’de yer alan “ARTIK ANTARKTİKA’DA BUZ DAĞLARININ ARASINDAYIZ” dinleme metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilerin kitaplarını hazırlamaları istenecek.   

Gözden Geçirme

Antarktika kıtası hakkında araştırma yapan öğrencilerden bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşması istenecek.  

Derse Geçiş

  1. Öğrenciler metni dinlemesi için sınıf düzenlenecek.
  2. Metin dinlenecek. Uygun yerlerde durdurularak gerekli tekrar ve vurgulamalar yapılacak.  Öğrencilerden anahtar kelimeleri bulmaları istenecek.
  3. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Yönergelere uyarak dineleme metninde geçen bilmediği kelimeleri bu kısma da yazacak.

2. Etkinlik

Dinleme metniyle ilgili sorulara cevap verilecek.

1. Antarktika neden özel bir kıtadır?

Antarktika ile ilgili bilgiler pek yaygın olmadığı için özel bir kıtadır.

2. Antarktika’ya seyahat öncesinde bilinmesi gerekenler nelerdir?

Bulutları okuyarak hava tahmininde bulunmak.

3. Bir blog yazarı olduğunuzu varsayarsak gezilerinizi anlattığınız blogunuza hangi ismi verirdiniz?

4. Sizce gezilerin amacı neler olabilir? (Bilgi edinme, eğlence, iş, sağlık, inanç …)

Geziler başka başka amaçlarla yapılabilir. Bir yer hakkında bilgi edinmek, eğlenmek, bir işi takip etmek ya da tamamlamak, sağlık sorunlarını gidermek, dini yükümlülükleri yerine getirmek, akraba ya da dostları ziyaret etmek, kitap yazmak, dil öğrenmek vs. gibi amaçlar için geziler yapılabilir.

5. “Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?” atasözünü metin ile ilişkilendirerek yorumlayınız.

Dinlediğimiz metinde, Antarktika ile ilgili bilgilerin yaygın olmadığından bahsedilmektedir. Yazar eğer oraya gitmeseydi, orada öğrendiği bilgileri okuyarak öğrenemeyecekti. Bu nedenle çok okuyan değil, çok gezen bilir diyebiliriz.

6. Geçmişten günümüze ünlü seyyahların, seyahatnamelerin “bilgi, kültür, tarih” mirasını aktarmada ne gibi katkıları olmuştur? Değerlendiriniz.

Seyyahlar, yazdıkları seyahatnameler ile gezip gördükleri yerler hakkında bilgi edinmişler ve kitapları ile bunları, oraları gezemeyenlere aktarmışlardır. Bu kitaplar günümüze kadar da gelmektedir. Günümüzde yazılan kitaplar da gelecekteki nesillere aktarılacaktır. Böylece insanlık, bu kitaplar sayesinde, zamana göre söz konusu yerlerin kültürleri, tarihleri, yaşayış biçimleri, özellikleri hakkında bilgi edinebilmektedir.

3. Etkinlik

Metnin konusu ve ana fikri belirlenecek.

Başlık: Antarktika Gezisi

Konu: Antarktika kıtasına yapılan bir gezideki izlenimler ve yaşananalar.

Ana Fikir: Daha önce gidilmeyen yerlere yapılan geziler esnasında insan hiç yaşamadığı duygular yaşayabilir.

4. Etkinlik

Öğrenciler dinledikleri metinle ilgili görüşlerini bu kısma yazacaklar.

5. Etkinlik

Cümlelerde yer alan çekimli fiiller belirlenecek.

Geminin etrafı buz dağlarıyla çevriliydi.

Bulutlar rüzgârın artacağına işaretmiş.

Hava güzelse güvertede oturabiliriz.

Gemi sis içinde yavaş yavaş ilerledi.

Sirus; beyaz, tüysü bulutlardır.

Antarktika’da görüntüler her an değişir.

Buzulları ilk gördüğünde pek heyecanlanmış.

Gökyüzünde tek bir bulut yoktu.

Bugün uçsuz bucaksız denize açılalı dört gün oldu.

6.Etkinlik

Cümlelerde yer alan fiillerin kiplerini bulacaklar.

Yolcuların çoğu kamaralarına çekilmiş. ⇒ Duyulan Geçmiş Zaman

Geminin güvertesinde fotoğraf çekelim. ⇒ İstek Kipi

Nehirler denizlerle birleşir. ⇒ Geniş Zaman

Bana küresel ısınmanın sebeplerini anlat. ⇒ Emir Kipi

Denizdeki buz dağlarına gemiden baktık. ⇒ Görülen Geçmiş Zaman

Antarktika’da çok büyük buz dağları bulunur. ⇒ Geniş Zaman

Buzulların erimemesi için küresel ısınmaya engel olmalıyız. ⇒ Gereklilik Kipi

Geminin çevresinde sürekli olarak buzullar akıp gidiyor. ⇒ Şimdiki Zaman

Stratus bulutları değişken havalarda belirir. ⇒ Geniş Zaman

Bilim insanları çevre kirliliğine bir çözüm bulsa. ⇒ Dilek – Şart Kipi

Ufukta görülmemiş bir güzellik belirmiş. ⇒ Duyulan Geçmiş Zaman

Gemi düdük çala çala ilerliyor. ⇒ Şimdiki Zaman

7. Etkinlik

Düşünmeyi geliştirme yolları kavratılıp cümlelerdeki düşünmeyi geliştirme yolları bulunacak.

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

a) TANIMLAMA

Bir kavrama ait belirleyici özelliklerin anlatılmasıyla oluşan yönteme tanımlama denir. Tanımlamada “nedir?” sorusunun cevabı bulunur ve tanım cümleleri genellikle “-dır, -dir; -tır, -tir” ekleriyle veya “denir” ile biter.

Örnek: Annenin çocuğunu uyutmak için belli bir ezgiyle söylediği halk edebiyatı ürününe ninni denir. Anne çocuğuna ilişkin isteklerini, iyi dileklerini, kendi sevincini, üzüntülerini bu nazım şekli ile anlatır.

b) ÖRNEKLEME

Anlatılan konuyla ilgili değişik örneklerin verilmesiyle oluşan yönteme örnekleme denir. Amaç konunun, okuyucunun zihninde daha da belirginleşmesini sağlamaktır.

Örnek: Edebiyatımızda romancılar yaşadıkları dönemin ya da önceki dönemlerin izlerini eserlerine yansıtmışlardır. Bundan dolayıdır ki; edebiyatımızda Milli Mücadele yıllarını konu edinen bir çok yapıt vardır. Yakup Kadri’nin Yaban’ı; Tarık Buğra’nın Küçük Ağa’sı ve Halide Edip’in bir çok romanı bu muhteşem olayı işlemiştir.

c) KARŞILAŞTIRMA

Birden fazla düşünce, olay, kavram ya da durumun birbiriyle kıyaslanmasıyla oluşan yönteme

karşılaştırma denir.

Örnek: Kış mevsiminden hiç hoşlanmam. Soğuğuyla, ulaşımıyla, yiyecek ve giyecekleriyle insana bir sürü sıkıntılar verir. Oysa yaz mevsimi öyle mi? Bir kere üşüme diye bir sorununuz, donma diye bir korkunuz olmaz. Bunun için de kat kat giyeceklere gereksinmeniz yoktur. Yiyeceklerimizin büyük bir bölümü de yaz mevsiminin ürünleridir.

d) TANIK GÖSTERME

Yazarın, düşüncelerini inandırıcı kılabilmek için ele aldığı konuda yetkili ve ünlü bir kimsenin sözlerinden alıntı yapmasıyla oluşan yönteme tanık gösterme denir. Kişinin sadece adı yetmez. Sözün aktarılmadığı yerde tanık gösterme söz konusu olmaz.

Örnek: Okuma tutkuların en asilidir. Ekmek bedeni nasıl beslerse, o da ruhu besler. Büyük yazarlar ömürlerinin çoğunu okumakla geçirirler. Montesguie: “Çeyrek saatlik bir okumanın gideremediği bir kederim olmamıştır.” der.

• Buralara geleli beri geceleri uyku tutmuyor. Böyle zamanlarda ana karnındaki bebek gibi dizlerimi bükerek kamaradaki pencerenin pervaz boşluğuna oturuyorum.

Cevap: Benzetme. Yazar, oturuşunu anne karnındaki bebeğe benzetmiştir.

• Sirus; beyaz, tüysü bulutlardır. Yükseklerde bulunur. Bu bulutlar rüzgârın artacağına işarettir.

Cevap: Tanımlama. Yazar Sirus bulutunun ne olduğunu açıklamıştır.

• Geminin çevresinde sürekli olarak buzullar akıp gidiyor. Buzulları ilk gördüğümüzde pek heyecanlanmıştık. O ayazda saatlerce fotoğraf çekmiştik. Şimdilerde o heyecan yatıştı, yani buz dağlarının arasında yolculuk yapmaya alıştık.

Cevap: Karşılaştırma. Yazar buzulları ilk görüşü ile son görüşü arasındaki duyguları arasındaki farkı ortaya koymuştur.

8. Etkinlik

Önceki hafta verilen gelecek derse hazırlık görevi kapsamında “Küresel Isınma” hakkındaki sunumları dinlenecek.

9. Etkinlik

Yönergelere uyarak bir gezi yazısı yazılacak.

—GELECEK DERSE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA GÖREVİ OLARAK VERİLECEK.—

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya kiplerin kavram haritasını çiziniz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      15.04.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 7. temada (DOĞA ve EVREN) yer alan “ARTIK ANTARKTİKA’DA BUZ DAĞLARININ ARASINDAYIZ” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir