7. Sınıf “BEN, MİMAR SİNAN” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 4. temanın (Milli Kültürümüz) ikinci metni olan  “BEN, MİMAR SİNAN” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 17 ARALIK-23 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ / BEN, MİMAR SİNAN
              Konu   Kelime anlam Metnin ana fikri ve yardımcı fikirler Anlatım türü Beyin fırtınası e-posta yazma Ek fiil      
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.  T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur. T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. KONUŞMA T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır. T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.   YAZMA T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar. T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur. T.7.4.11. Kısa metinler yazar. Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir. T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar. T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma, bölerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme “Bursa’da bulunan tarihi mekanlar nerelerdir. Buraları gezerken neler hissediyorsunuz?” sorusu sorularak öğrencilerin dikkati çekilecek.  
•  Güdüleme Öğrencilere bu tarihi eserleri yapıtları yapan inşa eden birileri olduğunu ifade edeceğiz. “Bugünkü metnimiz, tarihi imar eden mimarlarımızın en önemlilerinden Mimar Sinan…” diyerek öğrencilere tarihi yapıları inşa eden ecdadımızın ne kadar önemli işler yaptığını ve kalıcı yapılar oluşturduğunu aktarılacak. Daha sonra öğrencilere sayfa 101’de yer alan “BEN, MİMAR SİNAN” metnini işleyeceğimiz söylenecek. Bu metinle beraber Mimar Sinan’ ı daha yakından tanıma şansı bulacağımız ifade edilecek.
•  Gözden Geçirme Öğrencilerin önceki metinde araştırmaları gereken tarihi eserler bu kısımda kontrol edilecek ve öğrencilerden arkadaşlarıyla araştırma sonuçlarını paylaşmaları istenecek.
 •  Derse Geçiş Öğrencilere metnin görsellerini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak. Metin bir kez sessiz okunacak ve anlamalarını bilmedikleri kelimeleri bulmaları istenecek. Metnin bir kez de sesli  okunması sağlanacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar kelimeleri ve metinde geçen deyimleri bulmaları istenecek. Anahtar Kelimeler : padişah, sütun, mimar, eser, cami, anı, olağanüstülük, AyasofyaAnlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Metinde yer alan kelimeler anlamları beliirlenecek. boyut  Genişlik, kapsam. nakış  Özellikle duvar ve tavanları süslemek için yapılan resim. tezgah  Üzerinde genellikle el veya küçük makinelerle iş görülen yapım aracı. şaheser  Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve kalıcı nitelikte eser, başyapıt. meşale  Ucunda, alev çıkararak yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya
yarayan değnek.
emsal  Benzer, eş, denk. azamet  Görkem, gösteriş, heybet. çadır  Keçe, deri, kıl dokuma, sık dokunmuş kalın bez veya plastik maddelerden
yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ.
sütun  Herhangi bir maddeden yapılan, zaman zaman üstünde çıkıntılı bir bölüm
olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir
biçiminde düşey destek, kolon.
  2. Etkinlik Metinden hareketle sorular cevaplanacak deftere yazılacak. 1. Mimar Sinan’ın çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi eserlerini sıralayınız.
Çıraklık eseri; Şehzade Camii, kalfalık eser; Süleymaniye Camii, ustalık eseri; Selimiye Camii.
2. Yabancı mimarların hangi sözü, Mimar Sinan’ı derinden etkilemiştir?
“İslam uygarlığı hiçbir yerde, Ayasofya kubbesi gibi bir kubbe yapmayı başaramamıştır.
Bu kubbe, üstünlüğümüzün kanıtıdır.”
3. Mimar Sinan’ın hayali nedir ve nasıl gerçekleşmiştir?
Ayasofya’dan daha güzel bir cami yapmaktır. Süleymaniye Cami’sini yaparak hayalini gerçekleştirmiştir.
4. Mimar olsaydınız, ne tür bir eser yapmak isterdiniz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
5. Mimar Sinan’ın yaşadığı dönemde yarışacağı bir eserin olması, onun sanatını ve ustalığını nasıl etkilemiştir?
Onun daha azimli olmasını sağlamış, hep daha iyisini isteyerek bu şekilde çalışmıştır.
6. Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman’ın mimarı değil de önceki yüzyıllarda yaşamış bir mimar olsaydı bu eserleri yapabilir miydi? Tartışınız.
7. Bir mimari eserin önemini ve değerini belirleyen ölçütler neler olabilir?
    3. Etkinlik Bu etkinlikte Mimar Sinan’ın kişilik özellikleri belirlenecek. Azimli, çalışkan, Sözünde duran bir mimardır. Hayalini gerçekleştirmek için çalışan ve sonunda ulaşan bir mimardır.   4. Etkinlik Metnin ana fikri ve yardımcı fikirler belirlenecek. Yardımcı Fikir
Hayal gücünün sınırları yoktur.
Yardımcı Fikir
Yapılan eserlerin önemi o eseri meydana getirirken gösterilen ustalık ile belirlenir.
Yardımcı Fikir
Mimar Sinan’ın büyük bir usta olmasında Ayasofya’nın etkisi büyüktür.
Ana Fikir
Azim, kararlılık ve çalışkanlık ile başarılamayacak iş yoktur.
  5. Etkinlik Etkinlikte metinlerdeki anlatım türü bakımından kaçıncı ağızla yazıldığı belirlenecek. Ben Mimar Sinan
29 Mayıs 1490 yılında, Kayseri’nin Ağırnas
köyünde doğdum. 98 yıl yaşadım. Devlete
tam 70 yıl hizmet ettim. Size hayatımı ve
çağımı anlatmak istiyorum. İlginçbulacağınızı
umuyorum.
Turgut ÖZAKMAN
Birinci kişi Suna’nın Son Öyküsü
Suna bir hafta daha yürüme alıştırmaları
yaparak bacaklarını güçlendirdi. Artık
merdivenleri inip çıkıyor, bahçede
gezebiliyordu. Bir gün annesi onu çarşıya
götürdü.
Gülten DAYIOĞLU
Üçüncü kişi   6.Etkinlik Öğrenciler guruplara bölünecek. Her gurup kendi içinde beyin fırtınası yaparak sözcüleri sayesinde gurubun fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşacak.   7.Etkinlik Bu bölümde öğrenciler bir tarihi eserin zarar gördüğünü tespit edip bu durumu ilgililere bildirmek maksadıyla bir e posta yazacaklar. Sınıfta akıllı tahta üzerinden bir uygulama yapılabilir. Gerçek bir e posta yazılabilir.   8. Etkinlik Ek fiille ilgili bu etkinlikte cümleler uygun biçimde tamamlanacak. Binaların kubbeleri, deniz dalgaları gibi yüksekti.
Hindistan’daki Tac Mahal’in mimarı da 
öğrencimdir.
Beş yılda biten bu cami benim çıraklık 
eserimdir.
Bugün serviste sadece yedi öğrenci 
vardı.
Hava yağmurluysa mevsim 
bahardır.
Yaklaşık yedi yıldır 
yurt dışındaydım.
Hafta sonu izlediğimiz film çok 
güzelmiş.
Ben bir köy öğretmeniyim, 
bahçıvanım.
Kardeşimin en sevdiği çiçek 
karanfildir.
Bir 
varmış, bir yokmuş.                                                                 Gelecek metne hazırlık soruları araştırılacak.
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yay ayraç içinde verilen isimleri istenen kiple çekimleyerek doldurunuz.     1-Güney kıyılarımızda dört mevsim ……………….                                                                  (bahar/Geniş zaman) 2-Yazarın son kitabındaki dili oldukça açık ve …………………….                                                             (sade/Görülen geçmiş zaman) 3-Mehmet ………………… bize de yardım eder.                                                                (cömert/ Şart kipi)
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       16.12.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 4. temanın (Milli Kültürümüz) ikinci metni olan  “BEN, MİMAR SİNAN” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir