6. Sınıf “SEVGİ DİYEN ÇAĞLAR AŞAR” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 4. temanın (ERDEMLER)   “SEVGİ DİYEN ÇAĞLAR AŞAR” adlı metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 17 ARALIK-23 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / SEVGİ DİYEN ÇAĞLAR AŞAR
              Konu   Kelime anlam Güdümlü konuşma Şiir bilgisi Hikaye tamamlama Sıfatlar ( Niteleme Sıfatı)    
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar. Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.   KONUŞMA T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.   YAZMA T.6.4.1. Şiir yazar. T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.      
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma, bölerek okuma, duygulu okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Sevgi kelimesi tahtaya yazılacak ve öğrencilerde çağrıştırdığı kelimeleri etrafına yazılacak. Öğrencilerin dikkati sevgi üzerine çekilecek.  
•  Güdüleme Öğrencilere metnimizin sevgi üzerine yazılmış bir şiir olduğu söylenecek. Sevgi üzerine nice şiirler yazılmış olduğunun altı çizilecek. Bu kısımda önceki haftadan araştırma yapan öğrenciler sevgi temalı şiirleri arkadaşlarıyla paylaşacaklar. Sayfa 114’te yer alan “SEVGİ DİYEN ÇAĞLAR AŞAR” şiirini açmaları istenecek.
•  Gözden Geçirme Hazırlık çalışmaları kısmında yer alan 2. Soru öğrencilere yöneltilecek ve Yunus Emre’nin hayat anlayışı üzerine kısa bir konuşma yapılacak.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümünde öğretmen konuşmasını yaptıktan sonra  şiir öğrencilerce sessizce bir kez okunacak. Bu okuma esnasında anahtar kelimeleri bulmaları öğrencilerden istenecek. Daha sonra sesli, yankılı okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar Kelimeler : yürek, garipler, yar, sevgi, dost, gönül, ümitAnlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Etkinlikte metinde yer alan bazı kelimelerin öğrencilerce anlamaları tahmin edilecek ve sonradan akıllı tahtadan TDK sözlük açılarak anlamları karşılaştırılacak. kın: Bıçak, kılıç vb. kesici araçların kabı kor: İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası yar: Sevgili nadan: Bilgisiz, cahil seher: Sabahın güneş doğmadan önceki zamanı, seher vakti sefer: Yolculuk   2. Etkinlik Bu etkinlikte okuduğumuz metinle ilgili sorular cevaplanacak.  1. Şair, şiirde hangi öğütleri vermektedir? Anlatınız.
Savaşmamamız, merhametle hareket etmemiz, sabırlı olmamız, cahillere kulak asmamamız, insanlara iyi davranmamız, kimseden sevgimizi esirgemememiz gerektiği öğütlerini vermektedir.
2. Şiirin birinci dörtlüğünde yer alan “Kılıcını koy kınına / Yüreğinle yürü dostum.” dizeleriyle hangi karakter özellikleri vurgulanmaktadır?
Kavgacı karakter özelliği vurgulanmaktadır.
3. İnsanlıktan ümidini kesmeyen kişiler neler başarabilirler? Anlatınız.
4. Her işini sevgi ile yapan bir insan hangi özelliklere sahip olur? Örneklerle anlatınız.
  3. Etkinlik Etkinlikte öğrencileri guruplara bölerek Peygamber Efendimiz’ in (SAV) Veda Hutbesi ile ilişki kurarak insan hakları ve eşitlik konulu bir konuşma hazırlamaları sağlanacak.     4. Etkinlik Etkinlikte yer alan şiirin düz yazıya çevrilmiş hali bulunmaktadır. Bu durum ile ilgili sorular cevaplanacaktır. A) Birinci metin ahenkli ikinci metin ise düz bir dil kullanılmıştır. Birinci metin duygulara, ikinci metin daha çok akla hitap etmektedir. B) … C) Şiire ahenk katmıştır.   5. Etkinlik Etkinlikte yer alan paragraf ile ilgili sorular cevaplanacak. (Y) Gemici, bilgili ve öfkeli biridir.
(
D) Bilgin, bilgisiyle övünmeyi seven biridir.
(
Y) Gemici, bilginin sözlerine hiç aldırmamıştır.
(
Y) Gemidekiler, gemi delinip su almaya başladığı için korkmuştur.   B kısmında hikayenin devamı yazılacak.   C kısmında ise niteleme sıfatları ile ilgili etkinlik yapılacak. Zavallı gemici “Hayır!” demiş.  Nasıl gemici?  Zavallı gemici Hızlı esen rüzgâr gemiyi sarsmış.  Nasıl rüzgar?  Hızlı esen rüzgar   Sıfat (Ön Ad) İsimlerin önüne gelerek isimleri renk, şekil, durum, sayı vb. yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir.   » Bu akşam eski bir arkadaşımla masmavi denizi seyrettik. Sıfatlar, niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır:    Niteleme Sıfatları Varlıkların durumlarını, biçimlerini, özelliklerini, renklerini kısaca nasıl olduklarını bildiren sözcüklerdir. İsimlere sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabıdır.   » Çalışkan öğrenci sınavda birinci oldu.
cümlesindeki “çalışkan” sözcüğü, “öğrenci”nin özelliğini belirtmektedir. Bu cümlede “öğrenci” ismine “nasıl?” sorusunu sorduğumuzda “çalışkan” cevabını almaktayız. Dolayısıyla “çalışkan” sözcüğü niteleme sıfatıdır.
» Gökyüzünü aniden kara bulutlar kaplamıştı.
Bu cümlede “kara” sözcüğü, önüne geldiği ismin nasıl olduğunu gösterdiği için niteleme sıfatıdır.
» Yolun kenarı, kurumuş yapraklarla doluydu.   NOT: Özel isimlerle birlikte kullanılan akrabalık, meslek, saygı unvanları da niteleme sıfatıdır. » Aslı yengeDoktor Mehmet, Süleyman Bey       àBir sonraki metin için öğrencilerden yardım kuruluşları hakkında araştırma yapmaları istenecek.
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri  Aşağıdaki kelimelerin önüne sıfatlar ekleyiniz.   …………….. kitap                     …………….. saat                       …………….. sokak                     …………….. ayakkabı …………….. okul                                      …………….. top …………….. duvar                     …………….. bisiklet …………….. tahta                     …………….. öğrenci …………….. bahçe                     …………….. yol  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
   
Türkçe Öğretmeni       15.12.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 4. temanın (ERDEMLER)   “SEVGİ DİYEN ÇAĞLAR AŞAR” adlı metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir