5. Sınıf “SARIMSAK SOSLU MAKARNA” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 4. temanın (Bilim ve Teknoloji)  “SARIMSAK SOSLU MAKARNA” adlı metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 17 ARALIK-23 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM VE TEKNOLOJİ  / SARIMSAK SOSLU MAKARNA
              Konu   Kelime anlam Cümlede anlam (karşılaştırma, örneklendirme) Düşünceye yön veren ifadeler Bilgilendirici metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA Akıcı Okuma T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Söz Varlığı T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. Anlama T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder. T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir. T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur   KONUŞMA T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.           T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.   YAZMA T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar. T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar. T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler. T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır. T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.  T.5.4.14. Kısa metinler yazar. T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme “Televizyonlardaki yemek programları dikkatinizi çektiği oldu mu hiç?” sorusu sorularak öğrencilerin derse dikkatini çekmek için ufak bir tartışma ortamı oluşturulacak.
•  Güdüleme “Bu hafta yeni temamız BİLİM ve TEKNOLOJİ adlı 4. Temamızın ikinci metnine başlıyoruz. Metnimiz sayfa 112’de yer alan “SARIMSAK SOSLU MAKARNA”  adlı metin…” diyerek öğrencilerden kitaplarını açmaları istenecek. Daha önceden haberleştiğimiz velimizi sınıfa önceden hazırlamış olduğu makarna ile gelecek. Öğrencilere makarnanın yapılışı hakkında bilgi vererek makarna servisi yapılacak.  
•  Gözden Geçirme Velimizin hazırladığı makarnayı öğrencilerimiz yerken makarnayı seven sevmeyen öğrenciler kimler olduğu öğrenilecek.
 •  Derse Geçiş Dikkati çekme bölümündeki etkinlik yapıldıktan sonra öğrencilere aile bireyleriyle beraber yaptıkları yemek olup olmadığı sorulacak.Görseller hakkında öğrenciler konuşturulacak. Metnin okunması sağlanacak. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak. İkinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar kelimeler belirlenecek.Anahtar Kelimeler : makarna, sarımsak, duyu, koku, tat, fesleğen Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Etkinlikte metinde geçen kelimelerin anlamaları tahmin edilecek. Malzeme: Bir eserin, yiyeceğin, yapının vs. hazırlanmasında yararlanılan bilgi, kaynak ve gereçlerin tamamı. havan: İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılan kap. tutam: Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktarda olan. kıvam: Sıvılarda koyuluk, yoğunluk. bulamaç: Sulu, cıvık hamur. haşlamak: Bir şeyi kaynar suya daldırmak, suda kaynatarak pişirmek. süzmek: Bir sıvıyı, içindeki katı maddelerden ayırmak için bez veya delikli bir kaptan geçirmek. sos: Lezzet vermesi için bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat vb. şeylerle yapılan karışım. duyu: İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum. Salgı: Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz. yalıtmak: Elektrik ve ısı akımını engellemek, tecrit etmek, izole etmek.     2. Etkinlik Metinden hareketle bu etkinlikteki sorular cevaplanacak. 1. Makarna yapmak için hangi malzemeler kullanılmıştır?
Makarna yapmak için taze fesleğen, çam fıstığı, taze kaşar ya da beyaz peynir, zeytinyağı, sarımsak, tuz ve makarna malzemeleri kullanılmıştır.
2. Yazarın yemek tarifini tamamladıktan sonra ağzının suyunun akmasının sebebi nedir?
Yazarın yemek tarifini tamamladıktan sonra ağzının suyunun akmasının sebebi  beynin tat ve kokuyu hatırlamasıdır.
3. Sıcak yemeklerin, soğuk yemeklere göre daha fazla yeme isteği uyandırmasının nedeni nedir?
Sıcak yemeklerin, soğuk yemeklere göre daha fazla yeme isteği uyandırmasının nedeni sıcak yemeklerden yayılan sıcak hava ile birlikte güzel kokuların da yayılmasıdır.
4. Bir kokunun size bir anınızı hatırlattığı oldu mu? Olduysa bu durumun sebebi ne olabilir?
5. Tat ve koku alma duyunuz olmasaydı ne hissederdiniz? Bu duyular hayatınıza ne katıyor?
  3. Etkinlik Bu etkinlikte görsel üzerindeki bilgiler ışığında sorular cevaplanacak. 1. Ürün hangi tarihten sonra kullanılmamalıdır?
Ürün 02/09/2018 tarihinden sonra kullanılmamalıdır.
2. Ürünün saklama koşulları ile ilgili verilen bilgiler nelerdir?
Ürün serin ve rutubetsiz, güneş ışığı görmeyen bir yerde, kapak açıldıktan sonra 2 cm kadar bitkisel sıvıyağ ilave edilerek buzdolabında saklanmalıdır.
3. Aşağıdakilerden hangisine alerjisi bulunan bir insan, bu ürünü tüketmekten kaçınmalıdır?
A) Kırmızı et
B) Patates
C) Domates
D) Biber
C) Domates
alerjisi bulunan bir insan bu ürünü tüketmekten kaçınmalıdır.
Çünkü salça domatesten yapılmaktadır.
  4. Etkinlik Bu bölümde cümlede anlam konusuna değinecek. Karşılaştırma ve örneklendirme cümleleri öğrencilere kavratılacak. Sonra etkinlik yapılacak.  Karşılaştırma Cümleleri Birden fazla varlık, kavram ya da durumun karşılaştırıldığı cümlelerdir. Karşılaştırmada benzerlik, farklılık, üstünlük gibi değişik durumlar ifade edilir.   Karşılaştırma ilgisi “gibi, kadar, en, daha, çok, göre, fazla” gibi sözcüklerle kurulur. Örnek: » Kışın Sivas, İstanbul’dan daha soğuktur. » Televizyon da sinema kadar etkilidir. » Köyün en güzel çileği bahçemizde yetişir. » Yeni şiirler eski şiirlere göre daha anlaşılır bir dille yazılıyor. » Selim, gezmeyi çok sever, Elif ise kitap okumayı… Örnekleme Cümleleri Anlatılmak istenen bir düşünceyi açıklamak, somutlaştırmak, anlaşılır kılmak için ilgili kavramları, kişileri, eserleri söylemek, saymaktır. Genellikle önce yargı söylenir, sonra örnek (veya örnekler) verilir. Örneğin, meselâ, söz gelimi gibi sözler yargıyla örnekler arasında kullanılabilir. Örnek: Sahili bir sürü pislik doldurmuştu: pet şişeler, cam şişeler, poşetler, sigara pa­ketleri, şişe kapakları, eski pabuçlar… Renklerin insan psikolojisi üzerinde bazı etkileri olduğu belirlenmiştir. Beyaz, açık sarı insanı dinlendirir; pembe, mavi canlandırır; mor, kahverengi gi­bi koyu renkler yorar, karamsarlaştırır.   Metinde karşılaştırma cümlesi: – Bu nedenle soğuk yiyeceklerin bulunduğu tabaklar, sıcak yiyeceklerin bulunduğu tabaklara göre, çoğunlukla daha az istek uyandırır. Metinde örnekleme cümlesi: –  Bir tabak sarımsak soslu makarna fotoğrafına bakmak ya da kaynayan suyun sesini işitmek veya fesleğen yapraklarına dokunmakla beynin tat ve kokuyu hatırlaması, sık sık yaşadığımız bir şeydir ve bu durumda ağzımız sulanır.   5. Etkinlik Bu bölümde öğrencilerin öğrendikleri bir yemeğin yapılışını yazacaklar.     6.Etkinlik Etkinlikte bağlantı ve geçiş ifadeleri işlenecek ve metinden yola çıkarak sorular cevaplanacak. Bağlantı ve Geçiş İfadeleri: Cümle içindeki kelimeler anlamca birbirini tamamlar. Fakat bir konudan başka bir konuya geçilirken “fakat, ama, lakin, ancak, oysa, ne var ki, yalnız, halbuki” gibi anlamın akışını değiştiren sözcükler kullanılabilir. Bu tür sözcükler cümlede anlamın akışını değiştiren sözcüklerdir. Örnek: » Ahmet çalışkan, dürüst, efendi bir öğrencidir; ama… “ama” bağlacından sonra kullanacağımız ifade daha önce kullanacağımız ifadenin zıddı olacaktır.   Ahmet çalışkan, dürüst, efendi bir öğrencidir; ama yazısı güzel değil.              ifade olumlu                                          ifade olumsuz » Hasta adam, iyileşmek için doktor doktor dolaştı; ne var ki hastalığına çare bulamadı. » Ankara güzel, düzenli, planlı bir şehirdir; fakat denize kıyısı yoktur. » Parası yok, arkadaşı yok, gidecek kimsesi yok; yalnız temiz bir kalbi var. » Gelemeyeceğini söyledi, hâlbuki vakti vardı.   7.Etkinlik Bu etkinlikte beş duyu organından yararlanarak bilgilendirici bir metin yazılacak.   Gelecek derse hazırlık amaçlı öğrencilerden bölümde yazan bilim insanlarından birini seçip bir sunum hazırlamaları istenecek.    
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yerleştiriniz. (Ama, fakat, buna rağmen, ne yazık ki, yine de) 1) Bu ödev çok zor görünüyordu …………………. ben çok çalışarak ödevi yaptım. 2) Önümüzde dik yamaçlar vardı ………………………… tırmanmaya devam ettik. 3) Kazayı görür görmez olay yerinde durduk …………………………… görevliler gelene kadar bir şey yapamadık. 4) Ormanda yürürken yaralandı ………………….. yürüyüşe devam etti. 5) Kırılan cevizler iri görünüyordu ………………… tadı iyi değildi.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni      10.12.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 4. temanın (Bilim ve Teknoloji)  “SARIMSAK SOSLU MAKARNA” adlı metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir