8. Sınıf “MİKRO MİNYATÜR” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 4. temanın (Sanat) ikinci metni  “MİKRO MİNYATÜR” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 17 ARALIK-23 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı SANAT / MİKRO MİNYATÜR
              Konu       Kelime anlamı Röportaj Cümlenin ögeleri Dilekçe yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.   KONUŞMA T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.   YAZMA T.8.4.11. Formları yönergelerine uygun doldurur. (Dilekçe yazma) T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma, yankılı okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Öğrencilerin dikkatini derse çekmek için minyatür kelimesi ne anlama geldiği sorulacak.    
•  Güdüleme Öğrencilere sanatımız, eserlerimiz kültürümüzü yansıtan bir ayna niteliğinde olduğu vurgulanacak. Sanatın birçok farklı türü olduğu bu metnimizde  de farklı bir sanatı ele alacağız. Sonra öğrencilere sayfa 104’te yer alan “MİKRO MİNYATÜR” adlı metni  açmaları istenecek. Öğrencilerden el sanatları ile ilgili araştırmalarını sunmaları istenecek.  
•  Gözden Geçirme Metnin başlığı öğrenciler için neler ifade ettiği sorulacak.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümünde öğrenciler düşüncelerini söyledikten sonra öğrenciler metni bir kez sessiz okuyacaklar. Anahtar kelimeleri belirlemeleri istenecek.Metin sonra sesli okunması sağlanacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar Kelimeler: sanat, güzel, eser, çizim, minyatür, mikro, fırçaAnlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Bu etkinlikte metinden alınan cümlelerde bulunan kelimeler anlamlarından yola çıkarak belirlenecek.   Deha demekte bir beis görmüyoruz zira incecik saç teline İstanbul panoraması çizmek dahiliğe dayalı bir cesaret ister. • İlk bakışta farklı duygular hissettiren objelere çizdiği mikro minyatürlere büyüteçle baktığınızda âdeta başka bir boyuta ulaşıyorsunuz. • Minyatür sanatçıları, tezhip sanatçıları, yapmak istedikleri çizimi boyamadan önce, kurşun kalemle çizerler. • İstanbul silüetlerinin ağırlıkta olduğu görülüyor çizimlerinde. • Yaptığı işin ne denli meşakkatli bir iş olduğunu anlamamızı sağlıyor. • Bir kırık pirinç tanesine çalışacaksam eğer önce taslağını çizme lüksüm yok. > Karaltı (silüet)
> Güçlük (
meşakkat)
> Gereksinim dışı olan (
lüks)
> Kötülük, zarar (
beis)
> Küçük, dar, makro karşıtı (
mikro)
> Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle türlü bölümleriyle belirten ön çalışma (
taslak)
> Genel görünüm (
panorama)
> Nesne (
obje)
> Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama (
tezhip)
> Durum, nitelik (
boyut)
> İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey, dâhilik (
deha)   2. Etkinlik Metinle ilgili sorular cevaplanacak. 1. Sanat nedir? Açıklayınız.
Güzel olanı ortaya çıkarma gayesiyle insanın kendini ifade etme biçimi, “ilahi aşka” ulaşma vasıtası.
2. Hasan Kale’yi diğer minyatür sanatçılarından ayıran özellik nedir? Açıklayınız.
Sıra dışı objelerin üzerine, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük minyatürler çizmesi.
3. Hasan Kale hangi nesneler üzerine mikro minyatürler uygulamıştır? Bu nesnelerden hangisini ilk çiziminde kullanmıştır?
Kırık pirinç, ince kum tanesi, kibrit çöpü, çivi, toplu iğne, makarna, bakliyat ürünleri, balık pulu, patlamış mısır tanesi gibi nesnelere uygulamıştır. İlk çiziminde fasulye tanesini kullanmış.
4. Hasan Kale’ye göre mikro minyatür çizmenin zorluğu sanatın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
Yapmak istediği çizimi direkt uygulamak zorundadır.
5. Hasan Kale resmettiği şeylerin bir kültürü anlattığını söylüyor. Neden?
Çizimlerinde günümüz kültür ögelerini kullandığı için.
6. Mikro minyatür sanatıyla benzer özellikler taşıyan başka sanatlar var mıdır? Anlatınız.   3. Etkinlik Bu etkinlikte öğrenciler röportaj için soru hazırlayacaklar.   4. Etkinlik Resmedilenin ne olduğunu / hakkıyla / anlayamıyorsunuz.
Verilmeyen Öge: Zart tamlayıcısı
Normal minyatür fırçalarıyla mikro düzeyde çalışmak / bir hayli / zor olmalı.
Verilmeyen Öge: Özne
Küçücük çizim yaparken / o değeri küçültmeye / çalışmıyoruz.
Verilmeyen Öge: Dolaylı tümleç
Tezhip sanatçıları / kurşun kalemle / çizimin taslağını / oluşturur.
Verilmeyen Öge: Belirtili nesne
Sıra dışı objelerin üzerine / çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük minyatürler / çiziyor.
Verilmeyen Öge: Belirtisiz nesne
  5. Etkinlik Bu etkinlikte paragrafta yer alan cümleler ögelerine ayrılacak.   6.Etkinlik Bu bölümde öğrencilerden ufak bir nesne üzerine resim yapmaları istenecek. Öğrenciler bu çalışmalarıyla ilgili bir afiş hazırlayacaklar.     7.Etkinlik Bu etkinlikte öğrencilere dilekçe hatırlatılacak ve etkinlik yapılacak. Dilekçe : Bir isteği bildirmek amacıyla yazılmış, altında dilekçinin açık adresi ve imzası bulunan ve resmi bir makama sunulan yazıya dilekçe denir.   >> Gelecek derse hazırlık bölümündeki konu araştırmaları için öğrencilere verilecek .
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.   Sabah ezanı okundu. 
Kalk yavrum, işe geç kalacaksın. 
Ali nihayet iş bulmuştu. 
Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. 
Arkadaşı memnundu.   
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       17.12.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 4. temanın (Sanat) ikinci metni  “MİKRO MİNYATÜR” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir