8. Sınıf “YÜREKDEDE ile PADİŞAH” Dinleme Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 7. temada (ERDEMLER)  yer alan “YÜREKDEDE ile PADİŞAH” adlı dinleme metninin günlük ders planını  buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Temanın Adı / Metnin Adı     : ERDEMLER / YÜREKDEDE ile PAŞDİŞAH (Dinleme Metni )

Konu                                      :          Karakter Özellikleri

                                                          Gerçek ve Kurgusal Unsurlar

                                                          Drama

                                                          Anlatım Bozuklukları

                                                          Yazı Türü (Masal)

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

DİNLEME

T.8.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.8.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.

T.8.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.8.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

T.8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.

KONUŞMA

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini

kullanır.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

YAZMA

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  anlatım, dinleme, durdurarak dinleme, soru sorarak dinleme, inceleme, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, internet,  deyimler…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Öğrencilere misafirlik konusunda düşünceleri sorulacak. Eve gelen bir misafire nasıl davranılacağı sorulacak.   

Güdüleme

Öğrencilere bu hafta işleyeceğimiz metnin dinleme metni olduğu söylenecek ve  kapımıza gelen bir insanın Allah misafiri olduğu için hürmette eksik etmememiz gerektiğini metnimizin ana karakterlerinden olan Yürekdede’nin gözünden göreceğimizden bahsedilecek. Adalet vurgusunun Padişah nazarında önemi vurgulanacak. Son olarak öğrencilerden sayfa 207’yi açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

“Kültürümüzde misafirliğe verilen değer nasıldır?” sorusu sorulacak.   

Derse Geçiş

  1. Metin tahtadan açılacak bir kez dinlenecek. Uygun yerlerde öğrencilerin cevaplaması için sorular sorulacak.
  2. İkinci kez kelime çalışmaları için dinleme yapılacak. Anahtar kelimeler sınıfça belirlenecek.
  3. Anahtar Kelimeler : çadır, ticaret, yiğit, misafir, ağırlamak, ikram, payitaht, adalet, cuma namazı
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeleri bulunarak sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Kelimelerin anlamlarla eşleştirilmesi yapılacak.  B kısmında bazılarını cümle içinde kullanacaklar.

SÖZCÜKLER

1 âlâ

2 destur

3 hâşâ

4 ağırlamak

5 yazgı

6 biçare

7 ipil ipil

8 payitaht

9 tepikleme

ANLAMLAR

[5] Tanrı’nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilâhî

[3] Bir durum veya davranışın kesinlikle kabul edilmediğini anlatan bir söz

[6] Çaresiz

[7] Parlak bir ışıkla yanarak, bir sönüp bir parlayarak

[1] İyi, pekiyi, daniska

[   ] Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt

[9] Tekmeleme

[4] İkram, izaz

[2] İzin, müsaade

[8] Başşehir, başkent

2. Etkinlik

Dinlenilen metinden yararlanarak sorular cevaplanacak.

1. Yürekdede ve Ayşe Nine nerede konaklamışlardır?

Yayla yolunda, şehrin ışıklarının görüldüğü bir noktada konaklamışlardır.

2. Padişah kim olduğunu neden açıklamamıştır?

Padişah yönettiği ülkenin durumunu bizzat gözlemlemek için geziye çıkmıştır. Eğer kim olduğu bilinseydi, insanlar ona göre davranır, padişah da gerçekten neler olup bittiğini göremezdi.

3. Yürekdede’nin hangi sözleri Padişah’ı titretmiştir?

“Biz bir kıl çadırla, bir kırık tencerenin hesabını öte dünyada nasıl vereceğiz diye tasalanır dururuz. Eğer bi de ona, sahip olduklarından ötürü bir iki sual edilse, ne der? Ne söyler?”

4. Yürekdede’nin isteği karşısında Ayşe Nine’nin verdiği cevabı nasıl değerlendiriyorsunuz?

5. Ayşe Nine ve Yürekdede’nin yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Neden?

3. Etkinlik

Karakterlerin özellikleri değerlendirilecek.

Yürekdede

Yaşlı, konuksever, gönlü geniş, dinine bağlı, eşini seven, eşyaya kıymet vermeyen, tecrübeli bir insandır.

Padişah

Ülkesindeki insanları düşünen, büyüklerine saygılı, alçak gönüllü bir insandır.

Ayşe Nine

Yaşlı, konuksever, gönlü geniş, dinine bağlı, eşini seven, eşyaya kıymet vermeyen bir insandır.

4. Etkinlik

Dinlenilen metinde gerçek ve kurgusal unsurlar belirlenecek.

Gerçek Unsurlar

İnsanların yazın yaylaya çıkması

Köyün havasının kışın iyi olup yazın çok sıcak olması

Kurgusal Unsurlar

Yürekdede ile Ayşe Nine’nin yaylaya gitmek üzere yola çıkmaları

Yola çıktıktan bir süre sonra yorulup konaklamaları

Yürekdede ile Ayşe Nine’nin birkaç atlıyı ağırlaması

5. Etkinlik

Youtube’da  ( EBA’da yok maalesef…Youtube’den link verdim) yer alan video ile etkinlikteki metin karşılaştırılacak.

Benzerlikler

Videodaki kahramanlar Yürekdede, Padişah ve vezirler benzerdir.

Hem metinde hem de videoda Padişah Yürekdede’den cuma günü şehre gelmesini ister.

Hem metinde hem de videoda Yürekdede, Padişah’ın onu şehre çağırmasına alçakgönüllü yaklaşmaktadır.

Farklılıklar

Aralarında geçen konuşmalarında farklılıklar vardır.

Metin olarak okunduğunda konuşmalar daha etkileyicidir. Videoda duygular karşı tarafa geçmemektedir.

Videoda Padişah’ın Yürekdede’nin söylediklerinden çok etkilendiği söylenemez.

Videoda Yürekdede Padişah’tan bir deve alabilecek kadar para istemeyi planlamaktadır, metinden böyle bir bölüm yoktur.

6.Etkinlik

Öğrencilerden görsellerden yararlanarak küçük bir drama çalışması yapmaları istenecek.  

7.Etkinlik

Cümlelerde yer alan yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluklarını bulmaları istenecek.

1. Çocuk doğruyu söyledi, kimse inanmadı.

Çocuk doğruyu söyledi, ona kimse inanmadı.

2. Anadolu’nun toprağı insanı diriltir, umut verir.

Anadolu’nun toprağı insanı diriltir, Anadolu insanına umut verir.

3. Sizi önemseyen ve inanan insanlar var.

Sizi önemseyen ve size inanan insanlar var.

4. Gençlerden çok şey bekliyoruz fakat değer vermiyoruz.

Gençlerden çok şey bekliyoruz fakat onlara değer vermiyoruz.

5. Bu evden nefret ediyordu ancak darda kalınca geliyordu.

Bu evden nefret ediyordu ancak darda kalınca bu eve geliyordu.

8.Etkinlik

Öğrencilerden, metinde geçen Cuma günü çarşıda padişahla Yürekdede’nin karşılaştığını hayal ederek masalın devamını yazmaları istenecek.

>>Gelecek metne hazırlık soruları araştırılacak.<<

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                        

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

Düşman kenti bombaladı, ama giremedi.

Çukurova’nın toprağı insanı diriltir, umut verir.

Kadının içeri girmesiyle çıkması bir oldu.

Çocukları, teşvik etmeli; destek olmalıyız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      15.04.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 7. temada (ERDEMLER)  yer alan “YÜREKDEDE ile PADİŞAH” adlı dinleme metninin günlük ders planını  buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir