8. Sınıf “O GELİYOR” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 6. hafta metni olan “O GELİYOR” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI 22 EKİM-28 EKİM 2018
1. BÖLÜM  
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK / O GELİYOR
              Konu   Milli mücadele Metnin türü- şiir Sözcük ve deyim anlamı bulma Anahtar kelimeler Soru hazırlama Metin karşılaştırma Günlük yazma Yazım ve noktalama işaretleri Fiilimsiler    
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
                  Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA  T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar. T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.   KONUŞMA  T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.   YAZMA T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.8.4.12. Kısa metinler yazar. (Günlük yazma)   ATATÜRKÇÜLÜK * Atatürk ile ilgili anılar okutulup anıda geçen olaylar anlattırılacak ve anının ana fikri açıklanacaktır. * Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini konu alan bir metin okunarak Atatürk’ün ideallerinin neler olduğu açıklanacaktır. * Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik, millet sevgisi ve yurt sevgisi hakkındaki görüşlerine örnekler verilecektir.      
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma , açıklama, bölerek okuma, yankılı okuma, açıklayıcı anlatım, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci   İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Milli mücadelede Atatürk’ün hangi özellikleri onu lider konumuna yerleştirdi? Samsun’un milli mücadelemizdeki önemi hakkında neler biliyorsunuz.
•  Güdüleme Bu dersimizde Milli Mücadele ve Atatürk temasının ikinci metni, Celal Sahir EROZAN’ın kaleme aldığı “O GELİYOR” adlı şiiri  inceleyeceğiz. Sayfa 51’deki metni işlerken milli mücadele yıllarına bir gezi yapacağız. O yıllarda Anadolu’nun durumunu öğreneceğiz.
•  Gözden Geçirme Milli mücadelede bir sembol olan Bandırma vapuru şu an nerede bilen var mı?
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme  bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere şiirin fonunda kalan gemi ve gözlere dikkat çekerek kısaca görsel okuma yaptırılacak. Sonra metnin türü vurgulanarak şiir okuma nasıl olacağı ifade edilecek. Yankılı okuma yöntemi ile şiir okutulacak. Noktalama işaretlerine uyarak şiir yüksek sesle okunacak. Metin bölerek okuma yöntemi ile ikinci kez okunacak ve anahtar kelimeler ve metinde geçen bilinmeyen kelimelerin altı çizilecek. Anahtar Kelimeler: güneş, 1919, Samsun, gemi, umut, yarın, düş Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce cümleden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak..     1. Etkinlik  Sözcüklerin anlamları tahmin ettirilecek ve sonra sözlükten bulup ilgili bölüme yazacaklar. can vermek: Ölmek taka: Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi gözleri kararmak: Umutsuzluğun veya aşırı bir isteğin etkisi altında ne yaptığını bilmez duruma gelmek küme: Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup har: Sıcak, kızgın, yakıcı atılmak: Bir şeye doğru birden gitmek, birden bir davranışta bulunmak   B kısmında çocuklar kelimeleri cümle içinde yazacaklar.       2. Etkinlik Metinden hareketle sorular cevaplanacak ve deftere cevaplar yazılacak. 1. 19 Mayıs 1919 gününün sabahını şair nasıl anlatmıştır?
Yeryüzüne can veren, cana heyecan veren güneş kızaran ufuklardan doğmuş.
2. Samsunluların neden uyanması gerekmektedir?
Çünkü vatanımızı kurtaracak olan Mustafa Kemal, Samsun’a gelmektedir.
3. “Bu gemi umut yüklü, inan yüklü, hız yüklü; / İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır, / Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.” dizelerinde ne anlatılmaktadır?
Atatürk’ü anlatmaktadır.
4. Şiirde “umut” sözcüğünün çok kullanılmasının sebebi ne olabilir?
Çünkü o dönemde halk düşman işgali nedeniyle umutsuz ve çaresizdi. Atatürk, bir umut olarak görülüyordu.
5. Siz olsaydınız 19 Mayıs 1919 sabahı yaklaşan gemiden ne beklerdiniz?
öğrenciler cevaplayacaklar…
  3. Etkinlik Şiirle ilgili açık uçlu kapsamlı ve düşündürücü bir soru hazırlanacak. Soru hazırlarken öğrencilere basite kaçmamaları gerektiği vurgulanacak.   4. Etkinlik “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” ile “O Geliyor” şiiri anlattıkları bakımından  karşılaştırılacak. Öğrenciler bulduklarını arkadaşlarıyla paylaşacak.   5.Etkinlik Öğrencilerden millî irade – vatanseverlik – millî kimlik – fedakârlık – Millî Mücadele – cesaret – kahramanlık kelimeleriyle ilgili bir konuşma yapmaları istenecek. Konuşma yapmadan önce başlıklar halinde notlar almaları için bilgi verilecek. Yeterli süre verilecek. 6.Etkinlik Bu etkinlikte öğrencilerden cümlelerdeki çekimli fiilleri ve fiilimsileri bulmaları istenecek. • Mustafa Kemal, çalışmak için müsait gün ve saat beklememiş, her saati en müsait zaman
görmüştür.
• Vatan uğruna yapılan fedakârlıklar için karşılık beklememeliyiz.
• Vatanını ve bayrağını sevmek, onun uğruna mücadele etmeyi gerektirir.
• Bayrağımızı görenler, onun dalgalanışına ve rengine hayran olurlar.
• Mustafa Kemal, Millî Mücadele’nin kazanılıp düşmanın yurttan atılacağını söylüyordu.
• Mustafa Kemal’i seslenirken duyarım.
• Vatanını sevmeden kendini sevemezsin.
• Toprağında yaşayınca, suyundan içince, ovasında gezince bağlanırsın vatanına.
• Mustafa Kemal, gelecek yılların milleti için iyi olacağını biliyordu.
Çekimli Fiil
» beklememiş
» görmüştür
» beklememeliyiz
» gerektirir
» söylüyordu
» duyarım
» sevemezsin
» bağlanırsın
» biliyordu
  İsim-Fiil
» çalışmak
» sevmek
» etmeyi
» dalgalanışına
  Sıfat-Fiil
» yapılan
» gelecek
Adlaşmış Sıfat-Fiil
» görenler
» atılacağını
» olacağını
  Zarf-Fiil
» kazanılıp
» seslenirken
» sevmeden
» yaşayınca
» içince
» gezince
      7.Etkinlik Günlük hakkında bilgi verilecek ve etkinlikteki örnek incelenecek. Bir anı yazısı da öğrenciden istenecek. Anısına uygun farklı bir başlık bulmaları istenecek. Sayfa düzeni ve 3 çizgi kuralını mutlaka uygulamaları gerektiği ifade edilecek.   Anı (Hatıra): Bir kimsenin kendi hayatını, yaşadığı devrede şahidi olduğu ya da duyduğu olayları edebî değer taşıyan bir dille anlattığı yazılara anı (hatırat) denir. Bir başka deyişle, özümüzde bir iz bıraktığı için unutulmayan ve anılmaya değer bulduğumuz olayları anlatan yazı türüdür. Edebiyat sahasının en yaygın türlerinden biridir. Bu türde verilen eserlerin çok değişik sahalarda oluşu, ona belli bir sınır çizme imkânını zorlaştırır. Anıların önde gelen özelliği, yazarının hayatının belli bir kesitini alması ve çok sonra yazıya dökülmesidir.       àBir sonraki metnin hazırlık amaçlı İstiklal Madalyası ile ilgili bir araştırma yapılacak.      
                     
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıya üç fiilimsi türünü de barındıran 5 tane cümle yazınız. 1. 2. 3. 4. 5.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR                                                                                                                                                                                                   21.10.18

                                                                               Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 6. hafta metni olan “O GELİYOR” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir