7. Sınıf “ORDULAR! İLK HEDEFİNİZ… ” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 6. hafta metni olan “ORDULAR! İLK HEDEFİNİZ…” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI 22 EKİM-28 EKİM 2018
1. BÖLÜM  
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK / ORDULAR! İLK HEDEFİNİZ…
              Konu   Milli mücadele Metnin türü-anı Sözcük anlamı bulma Anahtar kelimeler Öznel nesnel cümleler Metnin konusu ve ana fikri Fiillerde anlam özelliği Geçiş ve bağlantı ifadeleri Değerlendirme formu
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
                  Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir. T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur. T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.   KONUŞMA T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır. T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.   YAZMA T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar. a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır. b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir. T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.      
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma , açıklama, bölerek okuma, açıklayıcı anlatım, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci   İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Milli mücadele hakkında neler biliyorsunuz? Atatürk’ ün bir asker olarak özellikleri hakkında bildiklerinizi paylaşır mısınız?
•  Güdüleme Bu dersimizde Milli Mücadele ve Atatürk temasının ikinci metni, Nezihe Araz’ın kaleme aldığı “ORDULAR! İLK HEDEFİNİZ…” adlı metni  işleyeceğiz. Sayfa 45’teki metni işlerken milli duygularımız ön plana çıkacak. Büyük taarruzun nasıl planlandığını öğreneceğiz. Düşmana hissettirmeden son darbeyi nasıl vuracağımızı, Mustafa Kemal’in bundaki kabiliyetini öğreneceğiz.
•  Gözden Geçirme Atatürk’ün bağımsızlığımız için çabası hakkında neler diyebilirsiniz?
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme  bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görsellerini inceleterek kısaca görsel okuma yaptırılacak. Sonra metnin türü vurgulanarak bölerek okuma yöntemi ile metin okutulacak. Başlığın üst kısmındaki uyarı cümlesi dikkate alınarak noktalama işaretlerine uyarak metin okunacak. Metin bölerek okuma yöntemi ile ikinci kez okunacak ve anahtar kelimeler ve metinde geçen bilinmeyen kelimelerin altı çizilecek. Anahtar Kelimeler: ordu, komutanlar, futbol, taarruz, plan, kurtuluş, müjde, 30 Ağustos Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce cümleden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak..     1. Etkinlik  Sözcüklerin harfleri karışık verilmiş. Anlamlarıyla eşleştirerek kelimeler bulunacak. yaver: Emir subayı karargah: Ordunun uzun bir süre veya geçici olarak konakladığı yer taarruz: Saldırı saptama: Saptama işi, tespit. yele: At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar. kurmay: Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp. faul: Karşılaşmalarda rakip oyuncuya yapılan kural dışı hareket.   2. Etkinlik Metinden hareketle sorular cevaplanacak ve deftere cevaplar yazılacak. 1. Metne göre taarruz hazırlıklarının düşman tarafından anlaşılmaması için alınan önlemler nelerdir?
Futbol maçı düzenlemek.
2. Taarruz zamanının düşman tarafından bilinmemesi neden önemlidir?
Düşman bilirse taarruz için önlemler alabilir, bu da savaşın sonunu olumsuz olarak etkileyebilir.
3. M. Kemal Atatürk’ün “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrinden sonra Türk ordusunun Ege’ye (İzmir’e) yönelmesini değerlendiriniz.
O dönemler Ege Denizi Akdeniz olarak adlandırılmaktadır. Ege Denizi Akdeniz’den bağımsız bir deniz olarak düşünülmüyordu.
4. Savaşta hedef belirlemenin askerin moral gücü açısından önemi nedir?
Asker ne yapacağını, nerede savaşacağını bilirse ona göre hazırlık yapar. Savaş gibi belirsizliklerle dolu bir olayda ne yapacağını bilmek, moral için önemlidir.
5. Savaşların kazanılmasında komutanların rolü nedir? Tartışınız.
Taarruz planlarını komutan yapar. Savaş esnasında atılacak adımları komutan belirler. Askerleri komutan idare eder. Komutan ne kadar marifetliyse, ne kadar doğru kararlar alıp askerlerini ne kadar iyi yönetirse, zafere o kadar kesin olur.
6. Savaşlarda galibiyet için taktik ve strateji mi, güç mü daha önemlidir? Tartışınız.
Öğrenciler bu soruda tartıştırılacak.
    3. Etkinlik Öznel ve nesnel yargılı cümleler ayırt edilecek. (Ö) Mustafa Kemal çadırının önünde çakı gibi duruyordu. (N) Aylar sonra 28 Temmuz 1922 tarihinde Akşehir’deyiz. (N) Seyirciler arasında Mustafa Kemal’i ve yaverleri görmek herkesi biraz şaşırtıyor. (Ö) Yaver Salih ince bir kavak gibi sallanıyor. (N) Başkomutanlık Meydan Savaşı 30 Ağustos gecesi başlayacaktı.     4. Etkinlik Bu etkinlikte metnin konusu ve ana fikri belirlenecek. Metnin Konusu: Büyük Taarruz Metnin Ana Fikri: Planlı hareket etmek her işte olduğu gibi savaşta da başarı getirir.     5.Etkinlik Etkinlikte anlam bakımından fiiller hatırlatılıp cümleler uygun olan bölümlere işaretlenecek. Yaver Salih’in yüzü gelen emirlerden sonra sarardı. Oluş Fiili Bazen haydi diye bağırdığı duyuluyor. Durum Fiili Seyirciler arasında M. Kemal’i görmek herkesi şaşırttı. İş Fiili Başkomutan maç seyretmek için Akşehir’e gelmiş. Durum Fiili Çal köyüne baharın gelmesiyle ağaçlar yeşermişti. Oluş Fiili Yaverleri, arkasında ve ayakta maçı seyrediyorlar. İş Fiili Maç düşmana karşı bir aldatmaca olarak düzenlenmiş. Durum Fiili   6.Etkinlik “Millî Mücadele’de Atatürk’ün rolü” ile ilgili araştırma yapan öğrenciler tahtaya kalkıp araştırmasını arkadaşlarıyla paylaşacak. Öğrenci slayt hazırlamışsa akıllı tahtayı kullanması sağlanacak.   7.Etkinlik Çocuklar bu etkinlikte “Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri” konulu bir konferansta konuşacakları konu hakkında bir konuşma metni hazırlayacaklar. Yazıda geçiş ve bağlantı unsurları kullanmaları istenecek. Önce geçiş ve bağlantı unsurları hakkında öğrencilere bilgi verilecek. Geçiş ve Bağlantı İfadeleri Nedir? Geçiş ve bağlantı ifadeleri olarak bahsedilen kelimeler, farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler veya düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler adlarıyla da bilinir. Bu ifadeler genellikle cümlenin orta kısmında yer alır ve düşünceyi olumlu veya olumsuz yöne doğru değiştirir. “Bugün okula gelmedim fakat ödevlerimi yaptım.” Cümlesinde okula gelmemek olumsuz bir durumu anlatırken fakat geçiş ve bağlantı ifadesinden sonra ödevimi yaptım kısmı olumlu bir durumu belirtir. İşte bahsedilen geçiş ve bağlantı ifadelerinin cümledeki işlevi böyledir. En çok kullanılan geçiş ve bağlantı ifadeleri “ ama, fakat, lakin, yalnız, ne var ki, ancak, halbuki, ilk olarak, son olarak, böylelikle, başka bir deyişle, böylece, yoksa, buna rağmen” gibi ifadelerdir.       àBir sonraki metnin hazırlık amaçlı Sabiha Gökçen ile ilgili bir araştırma yapılacak.       
                     
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıya geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak 3 tane cümle yazınız. 1. 2. 3.   Öznel ve nesnel yargılı cümlelere ikişer örnek veriniz. 1. 2. 3. 4.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR                                                                                                                         19.10.18

                                                                                                       Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 6. hafta metni olan “ORDULAR! İLK HEDEFİNİZ…” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir