7. Sınıf “KAPLUMBAĞAYLA İKİ ÖRDEK” Metni Günlük Ders Planı

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

7. sınıfa ait Türkçe kitabında yer alan 4. temasının (ERDEMLER) ikinci metni olan KAPLUMBAĞAYLA İKİ ÖRDEK adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema                                     : ERDEMLER

Metin Adı                              : KAPLUMBAĞAYLA İKİ ÖRDEK

Konular                                 : Deyimler, Metni Çözümleme, Gerçek ve Kurgusal İfadeler, Söz Sanatları, Hikaye Unsurları, Fiilde Yapı, Metin Türleri (Fabl)

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

T.7.3.31. Yapısı bakımdan fiilleri kavrar.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

YAZMA

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.7.4.11. Kısa metinler yazar.

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Ders öğrencilere hazırlık çalışmalarında yer alan “Hata yapmayan insan olur mu?” sorusu yöneltilerek başlayacak. Öğrencilerin cevapları üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirilecek.

Güdüleme

Öğrencilere ERDEMLER temasının ikinci metnine geçtiğimiz ve sayfa 112’de yer alan “KAPLUMBAĞAYLA İKİ ÖRDEK” metnini işleyeceğimiz öğrencilerimize söylenecek. Bu metinle beraber hayvanlar üzerinden bir mesaj öğreneceğimiz

Gözden Geçirme

Öğrencilere hayalleri üzerine sorular sorulacak ve bunları gerçekleştirmek için neler yapmaları gerektiği vurgulanacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Metin okunmadan önce görseller incelenecek ve görsel okuma yapılacak.
  2. Metin yönergelere uygun olarak okunacak. Herkes okunma esnasında bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan bilinmeyen kelimeler yazılacak. Anahtar kelimeler belirlenecek.
  3. Anahtar Kelimeler: kaplumbağa, öneri, gevezelik, iyiliksever, şaşkınlık

1. Etkinlik

Metinde geçen cümlelerde yer alan deyimler tespit edilecek. Deyimlerin cümleye kattığı anlamlar anımsatılacak.

• Uzun uzun konuşmuşlar, tartışmışlar tasarıyı, sonunda da anlaşmaya varmışlar.

• Demesine demiş ama hiçbir şey söylemeden geçip gitse çok daha iyi edermiş.

• Öyle ya konuşmak için dişlerini aralayıp da sopayı bırakınca pat diye yere düşmüş
ister istemez.

• Kendisine hayranlıkla bakan insanların ayakları dibinde can vermiş.

2. Etkinlik

Sorular cevaplanacak.

1. Kaplumbağa neler yapmak istiyormuş?

Ülkeyi gezip görmek, dünyayı ve içindekileri daha iyi tanımak istiyormuş.

2. İki yaban ördeğinin özellikleri nelerdir?

Güzel oldukları kadar da iyiliksever yaratıklarmış.

3. İki yaban ördeği, kaplumbağaya düşlerini gerçekleştirmesi için nasıl bir öneride bulunmuştur?

Onu Amerika’ya kadar taşıma önerisinde bulunmuşlar.

4. Kaplumbağanın havada uçtuğunu görenler nasıl bir tepki vermiştir?

Şaşkınlıktan parmaklarını ısırmışlar.

5. Yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj nedir?

İnsan nerede konuşacağını iyi bilmeli, gevezelik etmemelidir.

6. Kaplumbağanın iki yaban ördeğinin önerisini beğenmesinin nedenleri neler olabilir?

Hayaline daha kolay yoldan ulaşabileceğini düşündüğü için beğenmiştir.

7. Hayal kurmanın sınırları var mıdır? Neden?

8. Kaplumbağanın yerinde olsaydınız hayalinizi gerçekleştirmek için neler yapardınız?

3. Etkinlik

Metinde geçen gerçek ve kurgusal (hayal ürünü) unsurlar belirlenecek.

Gerçek Unsurlar:

Kaplumbağa ve ördekler.

Kurgusal Unsurlar:

Hayvanların konuşması, yaban ördeklerinin düşünerek kaplumbağayı uçurmaları.

4. Etkinlik

Metinde bulunan etkinlikte bulunan söz sanatları belirlenecek.

Kişileştirme

… bir zamanlar dünyamızda sürekli düş kuran bir kaplumbağa varmış.

Konuşturma

“Şu uçsuz bucaksız yolu görüyor musun?” demişler.

5. Etkinlik

Metnin hikaye unsurları bulunacak ve ilgili yerlere yazılacak.

Olay

İki ördeğin bir kaplumbağayı dünyayı gezme isteği için yardım etmesi.

Mekan

Orman

Şahıs ve Varlık Kadrosu

İki yaban ördeği, kaplumbağa, insanlar.

Zaman

Bir zamanlar (geçmiş zaman)

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan cümle üzerine öğrenciler kısa kısa konuşturulacak.

7.Etkinlik

Metni oluşturan cümlelerde yapısı bakımından fiiller incelenecek.

Basit Fiiller

başlamış

istiyormuş

Türemiş Fiiller

havalanmış

aralayıp

Birleşik Fiiller

edebileceklerini

tanık olursun

8.Etkinlik

Önceki hafta işlenen Tahta Bisiklet metninin gelecek derse hazırlık kısmında yer alan yönergeye uygun çalışmayı yapım aşamaları bu kısma yazılacak.

9.Etkinlik

Dostluk konusu üzerine öğrencilerden fabl yazmaları istenecek.

Gelecek derse hazırlık kısmı yapılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki paragrafta yer alan fiileri yapısı bakımından inceleyiniz.

El-Cezeri, Müslüman bilim adamı ve mühendistir. Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilir.

1136 yılında Cizre’de doğmuş, 1206’te Cizre’de ölmüştür. Camia Medresesi’nde eğitim görmüştür. Fizik ve mekanik alanlarına yoğunlaşıp pek çok ilke ve buluşa imza atmıştır.

Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanıdır. Cezeri’nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temelini oluşturmaktadır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Okul Akademi

……………………..

Okul Müdürü

7. sınıfa ait Türkçe kitabında yer alan 4. temasının (ERDEMLER) ikinci metni olan KAPLUMBAĞAYLA İKİ ÖRDEK adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir