7. Sınıf “ORDULAR! İLK HEDEFİNİZ…” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) ORDULAR! İLK HEDFİNİZ… adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema / Metin Adı                  : MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK / ORDULAR! İLK HEDEFİNİZ…

Konu  : Milli mücadele / Metnin türü-anı / Sözcük anlamı bulma / Anahtar kelimeler / Öznel nesnel cümleler / Metnin konusu ve ana fikri  / Fiillerde anlam özelliği / Geçiş ve bağlantı ifadeleri / Değerlendirme formu

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

YAZMA

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme, ilişki kurma

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, Çalıkuşu romanı…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Milli mücadele hakkında neler biliyorsunuz?

Atatürk’ ün bir asker olarak özellikleri hakkında bildiklerinizi paylaşır mısınız? Soruları öğrencilere yönlendirilecek.

Güdüleme

Bu dersimizde Milli Mücadele ve Atatürk temasının ikinci metni, Nezihe Araz’ın kaleme aldığı “ORDULAR! İLK HEDEFİNİZ…” adlı metni  işleyeceğimiz öğrencilere iletilecek. Sayfa 45’teki metni işlerken milli duygularımız ön plana çıkacağı vurgulanacak. Büyük taarruzun nasıl planlandığını öğreneceğimiz dile getirilecek. Düşmana hissettirmeden son darbeyi nasıl vuracağımızı, Mustafa Kemal’in bundaki kabiliyetini bir kez daha anımsayacağımız ifade edilecek.

 Gözden Geçirme

“Atatürk’ün bağımsızlığımız için çabası hakkında neler diyebilirsiniz?” sorusu sorularak öğrencilerin kısa bir konuşma yapması sağlanacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Gözden geçirme  bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görsellerini inceleterek kısaca görsel okuma yaptırılacak.
  2. Sonra metnin türü vurgulanarak bölerek okuma yöntemi ile metin okutulacak. Başlığın üst kısmındaki uyarı cümlesi dikkate alınarak noktalama işaretlerine uyarak metin okunacak.
  3. Metin bölerek okuma yöntemi ile ikinci kez okunacak ve anahtar kelimeler ve metinde geçen bilinmeyen kelimelerin altı çizilecek.
  4. ANAHTAR KELİMELER: ordu, komutanlar, futbol, taarruz, plan, kurtuluş, müjde, 30 Ağustos
  5. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce cümleden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak..

1. Etkinlik

Sözcüklerin harfleri karışık verilmiş. Anlamlarıyla eşleştirerek kelimeler bulunacak.

yaver: Emir subayı

karargah: Ordunun uzun bir süre veya geçici olarak konakladığı yer

taarruz: Saldırı

saptama: Saptama işi, tespit.

yele: At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar.

kurmay: Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp.

faul: Karşılaşmalarda rakip oyuncuya yapılan kural dışı hareket.

2. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak ve deftere cevaplar yazılacak.

1. Metne göre taarruz hazırlıklarının düşman tarafından anlaşılmaması için alınan önlemler nelerdir?
Futbol maçı düzenlemek.

2. Taarruz zamanının düşman tarafından bilinmemesi neden önemlidir?
Düşman bilirse taarruz için önlemler alabilir, bu da savaşın sonunu olumsuz olarak etkileyebilir.

3. M. Kemal Atatürk’ün “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrinden sonra Türk ordusunun Ege’ye (İzmir’e) yönelmesini değerlendiriniz.
O dönemler Ege Denizi Akdeniz olarak adlandırılmaktadır. Ege Denizi Akdeniz’den bağımsız bir deniz olarak düşünülmüyordu.

4. Savaşta hedef belirlemenin askerin moral gücü açısından önemi nedir?
Asker ne yapacağını, nerede savaşacağını bilirse ona göre hazırlık yapar. Savaş gibi belirsizliklerle dolu bir olayda ne yapacağını bilmek, moral için önemlidir.

5. Savaşların kazanılmasında komutanların rolü nedir? Tartışınız.
Taarruz planlarını komutan yapar. Savaş esnasında atılacak adımları komutan belirler. Askerleri komutan idare eder. Komutan ne kadar marifetliyse, ne kadar doğru kararlar alıp askerlerini ne kadar iyi yönetirse, zafere o kadar kesin olur.

6. Savaşlarda galibiyet için taktik ve strateji mi, güç mü daha önemlidir? Tartışınız.
Öğrenciler bu soruda tartıştırılacak.

3. Etkinlik

Öznel ve nesnel yargılı cümleler ayırt edilecek.

(Ö) Mustafa Kemal çadırının önünde çakı gibi duruyordu.

(N) Aylar sonra 28 Temmuz 1922 tarihinde Akşehir’deyiz.

(N) Seyirciler arasında Mustafa Kemal’i ve yaverleri görmek herkesi biraz şaşırtıyor.

(Ö) Yaver Salih ince bir kavak gibi sallanıyor.

(N) Başkomutanlık Meydan Savaşı 30 Ağustos gecesi başlayacaktı.

4. Etkinlik

Bu etkinlikte metnin konusu ve ana fikri belirlenecek.

Metnin Konusu: Büyük Taarruz

Metnin Ana Fikri: Planlı hareket etmek her işte olduğu gibi savaşta da başarı getirir.

5. Etkinlik

Etkinlikte anlam bakımından fiiller hatırlatılıp cümleler uygun olan bölümlere işaretlenecek.

Yaver Salih’in yüzü gelen emirlerden sonra sarardı. Oluş Fiili

Bazen haydi diye bağırdığı duyuluyor. Durum Fiili

Seyirciler arasında M. Kemal’i görmek herkesi şaşırttı. İş Fiili

Başkomutan maç seyretmek için Akşehir’e gelmiş. Durum Fiili

Çal köyüne baharın gelmesiyle ağaçlar yeşermişti. Oluş Fiili

Yaverleri, arkasında ve ayakta maçı seyrediyorlar. İş Fiili

Maç düşmana karşı bir aldatmaca olarak düzenlenmiş. Durum Fiili

6.Etkinlik

“Millî Mücadele’de Atatürk’ün rolü” ile ilgili araştırma yapan öğrenciler tahtaya kalkıp araştırmasını arkadaşlarıyla paylaşacak. Öğrenci slayt hazırlamışsa akıllı tahtayı kullanması sağlanacak.

7.Etkinlik

Çocuklar bu etkinlikte “Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri” konulu bir konferansta konuşacakları konu hakkında bir konuşma metni hazırlayacaklar. Yazıda geçiş ve bağlantı unsurları kullanmaları istenecek. Önce geçiş ve bağlantı unsurları hakkında öğrencilere bilgi verilecek.

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri Nedir?

Geçiş ve bağlantı ifadeleri olarak bahsedilen kelimeler, farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler veya düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler adlarıyla da bilinir. Bu ifadeler genellikle cümlenin orta kısmında yer alır ve düşünceyi olumlu veya olumsuz yöne doğru değiştirir.

“Bugün okula gelmedim fakat ödevlerimi yaptım.” Cümlesinde okula gelmemek olumsuz bir durumu anlatırken fakat geçiş ve bağlantı ifadesinden sonra ödevimi yaptım kısmı olumlu bir durumu belirtir. İşte bahsedilen geçiş ve bağlantı ifadelerinin cümledeki işlevi böyledir. En çok kullanılan geçiş ve bağlantı ifadeleri “ ama, fakat, lakin, yalnız, ne var ki, ancak, halbuki, ilk olarak, son olarak, böylelikle, başka bir deyişle, böylece, yoksa, buna rağmen” gibi ifadelerdir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir sonraki metnin hazırlık amaçlı Sabiha Gökçen ile ilgili bir araştırma yapılacak.  

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak 3 tane cümle yazınız.

1.

2.

3.

Öznel ve nesnel yargılı cümlelere ikişer örnek veriniz.

1.

2.

3.

4.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

14.10.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) ORDULAR! İLK HEDFİNİZ… adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir