Uzaktan eğitim

Uzaktan Eğitimin Gelecekte Yeri

Genel Genel Dokümanlar Manşet

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü, örgün eğitimden uzaktan eğitime geçişi ülkemizde zorunlu kıldı.  Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan Korona virüsünün yayılmasını ve eğitimin aksamasını engellemek için imdadımıza koşan uzaktan eğitim oldu.

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim, zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın gerçekleştirilen ve günümüzde epey önem kazanan bir eğitim modelidir. Bu model sayesinde öğrenci ve öğretmenlerin sürekli okulda olma zorunluluğu ortadan kalkıyor.  Haberleşmenin mektupla yapıldığı zamanları düşünürsek uzaktan eğitim dünya üzerinde aslında çok eskiden beri kullanılıyor diyebiliriz.  Günümüz teknolojisinin imkanlarıyla uzaktan ama gerçek zamanlı bir eğitim sağlamak oldukça mümkün görünüyor. Sistemin teknolojik gelişmelerle paralel olarak ne kadar ilerleme kaydettiği ortada. Günümüzde pandemiden dolayı denemesinin ve sağlamasının yapıldığını düşünürsek uzaktan eğitimin gelecekte devamlılık sağlayacağını ve kalıcı bir eğitim verme modeli olacağını düşünüyorum.

Uzaktan eğitim, eğitim sistemi, örgün eğitim, eğitim modeli, pandemi
Uzaktan Eğitim

Ülkemizde eğitim alanındaki tüm çalışmalar uzaktan eğitim paydasında toplanmış durumda. İnternet ve bilgisayar teknolojileri sayesinde internet ortamında meydana gelen öğrenmelerde eğitim yalnız öğretmenlerin denetiminde değil öğrencilerin de kontrolü altında diyebiliriz. Hatta buna velileri de eklersek bir ekip çalışması ortaya çıkıyor. Velilerin rehberliğinde öğrencilerin bireysel olarak süreci idare edebilmesi öğrencilerin geleceğe hazırlanma anlamında otokontrol sahibi olmalarını sağlıyor.

Öğrenciler; başta EBA olmak üzere birçok eğitim platformu üzerinden istenen zamanda değil, müsait olduğu herhangi bir zamanda bilgiye erişim sağlayabiliyor. Zaman kavramını geniş bir yelpazeye yayan bu sistem, öğrencilerde bireysel öğrenme sorumluluğunu geliştiriyor. Diğer yandan bir kıyaslama yapacak olursak uzaktan eğitimle örgün eğitim arasında kalite farkı olduğunu dile getirebiliriz. Her ne kadar öğretmenlerin uzaktan sunduğu bilgiler örgün eğitimdekiyle benzer olsa da değişen durumlar, fiziki koşullar ve ailelerin eğitim araç-gereçlerine ulaşmada yaşadığı zorluklar yüz yüze eğitimin daha adil bir model olduğunu gösteriyor.

Uzaktan Eğitimin Özellikleri Nelerdir?

Uzaktan Eğitim öğrenci merkezlidir. Bireysel öğrenmeye destek sunar. Süreci öğrenci (veli kontrolünde) kendi planlayabilir.

Uzaktan eğitim, fizyolojik olarak engeli bulunan öğrencilere eğitim olanağı sağlıyor. Engelli öğrenciler için özellikle ulaşım problemini ortadan kaldırarak diğer öğrencilerle aynı koşullarda öğrenme imkânı sunuyor.

Geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti sunabilen bir eğitim sistemidir. Geleneksel sınıf ortamındaki kalabalık öğrenmeyi negatif etkilerken, sanal sınıflarda meydana getirilen uzaktan eğitimde katılımcı sayısı daha esnek tutulabilir. Gerekli internet alt yapısı iyileştirilmesi halinde sınıf mevcuduna bakılmaksızın sağlıklı bir şekilde bilgi aktarımı olabilir.

Uzaktan eğitim, eğitim sistemi, örgün eğitim, senkron, eğitim

Uzaktan eğitim, zaman ve mekandan bağımsızdır. Fiziksel bir ortamda aynı anda bulunma zorunluluğu yoktur. Türkiye’nin farklı şehirlerinde olan öğrenciler aynı dersi aynı anda alabilirler.

Teknolojiden faydalanılarak gelişmiş araçlarla ders işleme imkanı sunuyor. Uzaktan derslerde de yazı tahtası, sunu uygulamaları, videolar vb. eğitime dahil edilebiliyor.

Uzaktan eğitim, öğrenciler katılamadığı dersi sonradan alma şansı sağlıyor.

Uzaktan eğitim, eğitim sistemi, örgün eğitim, eğitim modeli, pandemi

Öğrenciler, eğitim ve öğretim ortamına 7/24 erişim olanağı sunuluyor. Eğitim almak için süre kısıtlamasını ortadan kaldırır.

Her bir öğrenci kendi öğrenme hızına göre bilgiyi alabiliyor. Bu da eğitimin kalitesini destekliyor.

Öğrencilerin, bilgiye hızlı ve rahat bir halde erişmesini sağlıyor.

Uzaktan eğitim, dinamik bir öğrenme süreci oluşturuyor. Öğretmenler teknolojiye ayak uydurarak kaliteli bir eğitim öğretim gerçekleşmesine rehberlik edebiliyor.

Uzaktan Eğitim mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin internet erişimi olan herhangi bir yerden diledikleri gibi bilgiye ulaşma olanak sağlıyor.

Uzaktan Eğitimin Geleceği

Uzaktan eğitim ülkemizde bir yıla yakın bir süredir uygulanmakta. Süreç içerisinde gerekli iyileştirmeler yapılarak sistem oturmuş vaziyette. Bu da bize şunu gösteriyor: Yüz yüze eğitimin herhangi bir sebepten ötürü sekteye uğradığı durumlarda eğitimin aksamaması için hazırda bekleyen bir metodumuz var artık! Hatta yedekte bekleyen bir metot olmaktan çok önümüzdeki süreçte uzaktan ve yüz yüze eğitimin senkronize bir şekilde uygulanacağını düşünüyorum. Bu sayede birbirlerinin eksikliğini tamamlama konusunda uyum içinde bir eğitim olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir