5. Sınıf “15 TEMMUZ” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 7. hafta metni olan “15 TEMMUZ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI 29 EKİM-04 KASIM 2018
1. BÖLÜM  
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK / 15 TEMMUZ
              Konu   Kelime anlamı Deyimler Sözcükte anlam (Zıt anlamlı sözcükler) Çağrışım haritası Çıkarımda bulunma E-posta yazma  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
                  Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA Akıcı Okuma T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Söz Varlığı T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. Anlama T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir. T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. T.5.3.23. Metinde önemli nokt
aların vurgulanış biçimlerini kavrar.   KONUŞMA T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.              T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.   YAZMA T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler. T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır. T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. T.5.4.14. Kısa metinler yazar. T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.   .    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma , açıklama, bölerek okuma, açıklayıcı anlatım, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci   İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Derse girdikten sonra tahtanın ortasına kocaman bir “15 Temmuz” yazarak öğrencilere ne ifade ettiği sorulacak. Akıllarına gelen fikirler sorgulanmadan tahtaya yazılacak.
•  Güdüleme Çocuklara kısa bir gezi yapacağımız  söylenecek ve okulumuzun girişindeki 15 Temmuz Şehitleri ile ilgili bölüm, öğrencilerle incelenip gezilecek.10 dakika sürecek olan bu etkinlikten sonra sınıfa dönülecek ve sayfa 54’teki “15 TEMMUZ” metnini işleyeceğimiz söylenecek.
•  Gözden Geçirme “15 Temmuz ile Kurtuluş Savaşı arasında ne gibi bir bağlantı kurabiliriz?” diye sorulacak.
 •  Derse Geçiş Dikkati çekme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görsellerini inceleterek görsel okuma yaptırılacak. Görsellerden Kahraman Şehit Ömer Halisdemir ile ilgili bilgi verilecek. Bağımsızlık milletimizin en özelliği olduğu vurgulanacak. (Tarihten Türk boylarından örnekler verilebilir.) Bölerek okuma yöntemi ile metin okutulacak. Dinlerken herkesin takip etmesi gerektiği ifade edilecek. Başlığın üstündeki uyarı cümlesi dikkate alınarak noktalama işaretlerine dikkat ederek metin okutulacak. İkinci kez metin okunacak ve anahtar kelimeler  ve metinde geçen bilinmeyen kelimelerin altı çizilecek. Anahtar Kelimeler: özgürlük, 15 Temmuz, istiklal, istikbal, şehadet, şehit, gazi, millet Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce cümleden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak.     1. Etkinlik  Sözlük anlamalarına bakarak kelimeler düzenlenip uygun yerlere yazılacak. 1. balistik  İSTİKBAL 2. bared  DARBE 3. sinis  SİNSİ 4. azlim  ZALİM 5. tikislal  İSTİKLAL 6. haşit  ŞAHİT 7. marruğ  MAĞRUR 8. haşedet  ŞEHADET 9. zazi  AZİZ   2. Etkinlik Etkinlikte yarım bırakılan cümleler uygun deyimlerle tamamlanacak. Amcası ölünce onun çocuklarına sahip çıktı. O gün trafikte çok kötü bir olaya şahit olduk. Mert, yeni başladığı görevinde iş arkadaşlarının kötü muamelesine maruz kaldı. Kahraman askerlerimiz vatanlarını korumak için mücadele ettiler.                           3. Etkinlik   Metinden hareketle sorular cevaplanacak ve deftere cevaplar yazılacak. 1. Ömer Halisdemir ile Hasan Tahsin arasında nasıl bir benzerlik vardır?
Hasan Tahsin İzmir’i işgal edenlere ilk kurşunu sıkarak mücadeleyi başlatan bir kahramandır. Ömer Halisdemir de darbeci komutana karşı ilk kurşunu sıkarak şanlı mücadelemizi başlatan bir kahramandır.
2. Bu toprağın evlatlarının beslendiği kaynaklar kimlerdir?
Bu toprağın evlatlarının beslendiği kaynaklar; Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş, Hacı Bayram-ı Veli, Pir Sultan Abdal, Koca Sinan gibi değerlerimizdir.
3. Metinde milletimizin hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?
Metinde milletimizin inançlılığı, cesareti, azimliliği, fedakarlığı ve vatan sevgisi özelliklerinden bahsedilmektedir.
4. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı hakkında bildiklerinizden hareketle “Ne çok öldük yaşamak için.” sözünü açıklayınız.
5. “Gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
6. Bir milletin, tarihindeki olayları unutmaması, o milletin geleceğine nasıl bir katkı sağlar? Arkadaşlarınızla tartışınız.
  4. Etkinlik Etkinlikte belirlenen kelimelerin zıt anlamlıları bulunup yazılacak ve bu kelimeler cümle içinde kullanılacak. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun’da başlattığı mücadele ile özgürlüğümüzü elde ettik.
esaret Aradan yüz yıl geçmeden barış içinde yaşadığımız ülkemizde, 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir
saldırıya maruz kaldık.
gündüz Bu toprağın evlatları zalimlere karşı istiklali ve istikbali için direndi.
mazlum – mazi Kimimiz şehrin herhangi bir yerinde gençliğini bıraktı.
yaşlılık

    5.Etkinlik Bu etkinlikte bayrağımız ile ilgili öğrencilerin çağrışımları tek kelime ile yazılacak. Sonra “bağımsızlık” konulu bir konuşma metni hazırlayacaklar.         6.Etkinlik Bu etkinlikte sözlerle ilgili sorular cevaplanacak. İlgili sorulardan sonuncusunda ilgili konuyla alakalı bir şiir yazılacak. Başlığın farklı merak uyandırıcı olmasına özen gösterilecek.     7.Etkinlik Etkinlikte öğrencilerden 15 Temmuz ile ilgili yabancı birine mail yazmaları istenecek. Uygun kompozisyon düzenine dikkat edilecek. Gelişme bölümünde özdeyişler örnekler vererek mailin daha kapsamlı olmasına dikkat edilecek. Konu olarak başlığı farklı ilginç olması istenecek.       àBir sonraki metin için Atatürk ve Milli Mücadele ile ilgili film ve kitaplar araştırılacak.    
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıdaki kutu içine zıt anlamlı 20 tane kelime yazınız.                     Bağımsızlığımız ile ilgili tarihten bir olay araştırınız.        
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR                                                                                                                                                                                                   28.10.18

                                                                               Okul Müdürü  

15 Temmuz Şehitleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 7. hafta metni olan “15 TEMMUZ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir