7. Sınıf ” AKŞEHİR’DE BİR FİL” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 8. temada (ZAMAN ve MEKAN) yer alan “AKŞEHİR’DE BİR FİL” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Temanın Adı / Metnin Adı     : ZAMAN ve MEKAN / AKŞEHİR’DE BİR FİL  

Konu                                      :          Deyimler

                                                          Kelime Çalışması

                                                          Söz Sanatları (Abartma)

                                                          Çekimli Fiiller

                                                          Anlatım Biçimleri

                                                          Hikaye Unsurları

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.

KONUŞMA

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

YAZMA

T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.

a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirleyerek hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin taslağını oluşturmaları sağlanır.

T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, bölerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Öğrencilere Nasrettin Hoca’nın bir fıkrası anlatılacak.

Güdüleme

“ZAMAN ve MEKAN” temasına ikinci metni olan “AKŞEHİR’DE BİR FİL” şiirini işleyeceğimiz öğrencilere duyurulacak. Nasreddin Hoca ile bütünleşen Akşehir ile ilgili bir şiir işleyeceğimizden ve Nasreddin Hoca’yı Nasreddin Hoca yapan farklılığını bu şiirde yine göreceklerinden bahsedilecek.

Gözden Geçirme

“Sözünde durmak” deyimini ile ilgili öğrencilerden fikirler alınacak.

Derse Geçiş

 1. Öğrencilerden metnin görselini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak.
 2. Şiir bir kez sessiz okunması sağlanacak. Bu okuma esnasında bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek. Daha sonra sesli, ahenkli okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar kelimeleri bulmaları istenecek.
 3. Anahtar Kelimeler : Akşehir, şehzade, Moğol, aç kalmak, kurul, tesir, dişi fil, Nasreddin
 4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak. (2. Etkinik)

1. Etkinlik

Metindeki deyimler bulunacak. Metne kattıkları öğrencilerle paylaşılacak.  

 • silip süpürmek
 • astığı astık, kestiği kestik
 • ürperti sarmak
 • vadesi dolmak
 • selam vermek
 • öcünü almak
 • şeytan dürtmek
 • iç çekmek

Metni anlam ve içerik bakımından zenginleştirmiştir. Metnin akıcı olmasını sağlamış, dil bakımından zengin bir metin ortaya çıkarmıştır.

2. Etkinlik

Kelime çalışması yapılacak. Derse giriş bölümünde sözlük defterine yazılan kelime ve anlamları bu kısma da kaydedilecek.

3. Etkinlik

Metinle ilgili sorulara cevap verilecek.

1. Fıkradaki olay nedir?

Akşehir halkının kasabalarındaki fillerden kurtulmak için Hoca önderliğinde şehzade ile görüşmeye giderken Hoca’yı yalnız bırakmaları ve bunun sonucu.

2. Fıkraya göre olaydaki kırılma noktası nedir?

Kasabalıların Hoca’yı şehzade karşısında yalnız bırakmaları.

3. Nasreddin Hoca, Şehzade’den ikinci fili isteyerek kasabalıya nasıl bir mesaj vermeye çalışmıştır?

Bir amaç için beraberce yola çıktığınız kişileri yolun sonunda yalnız bırakırsanız istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.

4. Fıkralardan yola çıkarak Nasreddin Hoca’nın kişilik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

5. Çevrenizde Nasreddin Hoca’nın kişilik özelliklerini taşıyan insanlar var mı?

6. Grup sözcüsü olduğunuz zor bir görevde yalnız bırakılsanız nasıl davranırdınız?

4. Etkinlik

Şiir okunacak ve kasabalının fille ilgili olan sorununa öğrenciler farklı bir çözüm üretecek.

Eziyetlerinden vazgeçtik; bir de

Filleri varmış askerlerin,

Bari o rahat dursa!

Çarşıda, pazarda, bağda, bahçede

Silip süpürüyormuş, ne bulursa.

(Öyle ki daha iyi, sel alsa, dolu vursa!)

Allah cümlesine yardım ede!

Aç kalmış kasabalı, fili doyurmuş.

Çözüm:

5. Etkinlik

Şiirlerde yer alan abartılı cümlelerden iki tanesini buraya yazacaklar.

• Bir çekirge sürüsüymüş Moğol ordusu!

• Çarşıda, pazarda, bağda, bahçede

  Silip süpürüyormuş, ne bulursa.

6. Etkinlik

Cümlelerde yer alan fiilleri cümleye uygun kip ve şahıs ekiyle tamamlayacaklar.

Anadolu’yu kaplayan bir kara su yağıyor.

Adam koskoca çadırını getirmiş.

Kasabanın tam ortasına kurdu.

Kasabalı fili doyuramaz.

Kışın soğuğu bütün korkuları bastırır.

Ocağına düştük şehzadem!

Hoca artık huzurda bulunuyor.

Ne dilersen dile benden.

Yarın Akşehir’e gezmeye gideceğiz.

Fil için teşekkürlerimizi arz ettik.

Hocam sizinle birlikte şehzadeye gidelim.

File bir eş gönderilmesi için ferman buyurmuş.

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan konu üzerine kısa bir tartışma yapılacak.

8.Etkinlik

Hikaye haritasından yararlanarak öğrenciler anlatım biçimlerini kullanarak bir hikaye yazmaları istenecek. Hikayede öğrendikleri deyimleri kullanmaları istenecek.

a) AÇIKLAYICI ANLATIM

Okuyucuyu herhangi bir konuda eğitmek ve ona bilgi vermek amacıyla  başvurulan anlatım tekniğein açıklayıcı anlatım denir. Sade ve sanatsız bir dil kullanılır. Tanımlarla, örneklerle konunun en iyi biçimde anlaşılması sağlanır.

Örnek: Haldun Taner hikaye, tiyatro, makale ve fıkra türlerinde eserler vermiştir. Hikayelerinde genellikle büyük şehirdeki tipleri; bozulmuş ve iki yüzlü çevreleri anlatır. Tiyatrolarında da gecekondu bölgesinin cahil insanlarını ele almıştır. Bu tipler yerel dilleriyle konuşturulur. Bu eserleri okuyan insanın yüzünde tatlı bir tebessüm belirir.

b)  ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM

Bir duygunun, düşüncenin bir olay etrafında veya olaya bağlı olarak anlatılmasıyla oluşan anlatım tekniğine öyküleyici anlatım denir. Öykülemede yer, zaman ve kişi gibi unsurlara rastlanır. Genellikle geçmiş zaman kullanılır.

Örnek: Ayaşlı, beş ay hapiste tutsak kaldıktan sonra, dört arkadaşıyla bir gece hapisten kaçtı. Dağa çıktı. O zaman kendisine Battal’ın İbrahim diyorlardı ki, iki yahut üç yıl Kastamonu, Çankırı ve Bolu arasındaki dağlarda gezdi. Çoklarının evini basıp paralarını aldı.

c)  BETİMLEYİCİ ANLATIM

Gözleme dayanan anlatım tekniğine, sözcüklerle resim yapma sanatına betimleyici anlatım denir.

Sıfatlara genişçe yer verilir. Betimlemede bir durum, olay, varlık okuyucunun gözünde canlandırılır.

Örnek: Ortada yeşil örtülü uzun bir masa. Kıyısında tahta sandalyeler. Karşı duvarda boydan boya dolap. Dolapta her birini bir öğretmenin kullandığı, küçük küçük gözler. Kimisi kilitli kimisi kilitsiz. Köşeye yakın, duvarın dibinde kömür sobası. Yanıp yanmadığı belli değil. Kapının arkasında kıvrık ağaçtan yapılmış askılık.

Pencere önlerinde yığılı kitaplar, defterler. Öğrenci ödevleri, haritalar…

d)  TARTIŞMACI ANLATIM

Herhangi bir konunun farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesinden kaynaklanan anlatım tekniğine tartışmacı anlatım denir. Amaç karşı tarafın düşüncesini çürütmektir. Düşüncenin kanıtlanması için örnekler verir, tanıklar gösterilir, karşılaştırmalar yapılır. Soru cümleleriyle yazıya akıcılık kazandırılır. Konuşma havası sezilir.

Örnek: Eleştirmen eseri ön yargıyla ele almamalıymış. Ya nasıl ele almalı? Ön yargıyla ele alınmamış tek bir sanat yapıtı bilmiyorum. Eleştirmen, eleştiri yapmak için birtakım hazırlıklar ve seçmeler yapar. Bir kere bu seçmelerde bile bir önyargının varlığından söz edilemez mi? Bu seçme bile bir önyargıdır.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerde çekimli fiillerin kiplerini inceleyiniz.

Vakfımıza karşılıksız bağışta bulundu.
Gitmeden önce beni arar mısın?
Ben çok varlıklı, zengin biri değilim.
Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı.
Herkesi eleştirip tenkit etmek bize hiçbir yarar sağlamaz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      29.04.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 8. temada (ZAMAN ve MEKAN) yer alan “AKŞEHİR’DE BİR FİL” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir