8. Sınıf “ALİYA İZZETBEGOVİÇ ve ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 8. temada (HAK ve ÖZGÜRLÜKLER)  yer alan “ALİYA İZZETBEGOVİÇ ve ÖZGÜRLÜK YOLU” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Temanın Adı / Metnin Adı     : HAK ve ÖZGÜRLÜKLER / ALİYA İZZETBEGOVİÇ ve ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

Konu                                      :          Kelime Çalışmaları

                                                          Konu, Ana Fikir ve Yardımcı Fikirler

                                                          Anlatım Bozuklukları

                                                          Gezi Yazısı

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.8.3.8. Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. (Karma)

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

T.8.3.13. Okuduklarını özetler.

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. (Sunu hazırlama)

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

M. Kemal Atatürk’ün “Hürriyet ve İstiklal benim karakterimdir. ” sözü tahtaya yazarak öğrencilerin bu söz hakkında fikirleri alınacak.

Güdüleme

Öğrencilere HAK VE ÖZGÜRLÜKLER temasının ikinci metni olan ALİYA İZZETBEGOVİÇ ve ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ metnini bu hafta işleyeceğimiz belirtilecek. “Atatürk bizim için ne kadar önemli bir karakter ise Bosna Hersek için de bu derece önemli bir kişiliği tanıyacağız bu metinde. Ülkesi için neler yaptığını göreceğiz.” Diyerek öğrencilerden sayfa 225’i açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

Metnin son cümlesinde Aliya İzzetbegoviç ne anlatmak istediği öğrencilerce tartışılacak.

Derse Geçiş

  1. Öğrencilere metinde bulunan görselleri incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin bir kez sessiz okunması sağlanacak. Anlamını bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek.
  3. İkinci kez okuma yapılacak. Sesli okuma bölme yöntemi ile yapılacak. Anahtar kelimeler sınıfça belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : toplum, Bosna Hersek, savaş, Bilge Kral, bağımsızlık, Dayton Antlaşması, Allah’ın kulu Aliya
  5. Anlamını bilmedikleri kelimelerin ve deyimlerin anlamları bulunarak sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Sözlük defterine yazdıkları kelimeleri anlamlarıyla beraber bu kısma da yazacaklar.

2. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak deftere yazılacak.

1. Aliya’nın kişiliği ve mücadelesinin tanınması neden hepimizin ödevidir?

Bir toplumun tarihini, o toplumun içinden çıkan kahramanlar, liderler yazar. Bu liderler ve kahramanlar anlaşılmadan, tanınmadan bazen bir ulus bazen de bir dönem anlaşılamaz. Bizim görevimiz geçmişte yaşananlardan ders alarak ülkemizi korumaktır. Aliya’nın kişiliğini ve mücadelesini tanıyarak ülkemizi koruma yolunda dersler çıkarabiliriz. Bu nedenle Aliya’nın kişiliği ve mücadelesinin tanınması bizim görevimizdir.

2. Bosna Hersek’in bağımsızlığı nasıl gerçekleşmiştir?

Aliya İzzetbegoviç Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Demokratik Eylem Partisi’ni
kurarak Bosna halkının özgürlük mücadelesini başlatmıştır. Aliya İzzetbegoviç, 1 Mart 1992 tarihinde, ülkesinde yaptığı referandumla bağımsızlık ilanını halkın onayına sunmuştur. Halk da bunu kabul ederek bağımsızlığını gerçekleştirmiştir.

3. Çanakkale Savaşı ile Bosna Hersek’in işgalinin benzer yönleri nelerdir?

Çanakkale gibi büyük bir acıdan nasıl büyük liderler, kahramanlar, ölümsüz hikâyeler çıktıysa Bosna Hersek halkının yaşadığı bu acıdan da benzer hikâyeler, kahramanlar ve liderler çıkmıştır.

4. Aliya’nın metinde geçen sözlerini değerlendirdiğimizde bu sözler Bosna Hersek halkını hangi yönlerden etkilemiştir?

Aliya’nın sözleri, düşmanların aslında birlik ve beraberliklerini bozmaya çalıştıklarını anlatmaktadır. Bosna Hersek halkı nefret ile hareket etmek yerine, bu birlik ve beraberliği korumak için mücadele etmiş ve muzaffer olmuşlardır.

5. Aliya İzzetbegoviç, huzur ve barış ortamının tekrar sağlanması için nasıl bir yol izlemiştir? Onun bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

6. Aliya İzzetbegoviç’i siz nasıl tanımlarsınız?

3. Etkinlik

Metne konusu, ana fikri ve yardımcı fikirleri belirlenecek.

KONU

Aliya İzzetbegoviç’in özgürlük mücadelesi

ANA FİKİR

Bir ulusun değerini anlamak için ilk olarak tarihinde içinde çıkan kahramanları, liderleri anlamak gerekir.

YARDIMCI FİKİRLER

Savaşın olmaması gerektiği

Avrupa’nın bu savaşa sessiz kalması

Kadınların çocukların öldürülmesi ve kutsal değerlerin hiçe sayılması

Üç yıllık savaşın sonunda pes etmeden ülkenin kalkınması için çaba sarf etmek

4. Etkinlik

Öğrencilerin hazırlamış olduğu Aliya İZZETBEGOVİÇ hakkındaki sunum çalışması sınıfla paylaşılacak.

5. Etkinlik

Anlatım bozuklukları giderilecek ve cümleler düzeltilip tekrar yazılacak.

• İnsan hak ve özgürlükleri değerini bilmeliyiz.

İnsan haklarının ve özgürlüklerinin değerini bilmeliyiz.

• Çocuklar neşe verici şeylerle uğraşsın, gülmesini unutmasın.

Çocuklar neşe verici şeylerle uğraşsın, gülmeyi unutmasın.

• Anlattığım konu herkesin çok dikkatini çekmiş olmalı ki benden içeriğini tüm yönleriyle
açıklamamı istediler.

Anlattığım konu herkesin dikkatini çekmiş olmalı ki benden konunun içeriğini tüm yönleriyle
açıklamamı istediler.

• İnsanlardan hepsi yaşama hakkına sahiptir.

İnsanların hepsi yaşama hakkına sahiptir.

• Dünya geleceği için barış önemlidir.

Dünyanın geleceği için barış önemlidir.

• Onu telefonla arayıp hasta ziyaretine gidildi.

Onu telefonla arayıp hasta ziyaretine gitti.

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan gezi yazısından yola çıkarak bir gezi yazısı kaleme alacaklar.

Hersek Sancağı Taht Merkezi, Süslü Taşlıca Şehrinin Özellikleri

Kale yoktur. Çevresi beyaz billur gibi taşlı dağların ortasında, geniş yeşil ovanın içinde, kaynak taşlı su kenarında yapıldığından bu şehre Taşlıca derler. Gerçekten de çevresi taşlıktır. Bu şehir vilayet ortasına kurulmuş olduğu için Hersek paşasının taht merkezidir. Bu şehir içinde Paşa Sarayı misafir ağırlanan 20 kadar odası, divanhane ve sofaları, anılan kaynak suyu üzerinde bir ahşap kasrı, mutfakları ve pek çok sayıda ahırları ile donanımlı saraydır.

Bu süslü şehir, çıplak ve beyaz kar gibi kayaların ortasında, yeşillik bir yerde, bağlı ve bahçeli on mahalleden oluşmuştur. Şehirde on cami vardır. Evvelâ bunlardan donanımlı ve süslü olanı Bulehnikli Hasan Paşa Camisi’dir. Hatta bu şehirde ne kadar kurşun örtülü han, cami, imaret ve medrese varsa hepsi Hasan Paşa hayratıdır.

Bu caminin uzun ve sanatlı güzel bir minaresi var ki benzeri Üsküp şehrinde Koca Yahya Paşa Camisi’nin minaresidir. Bir yüksek mavi kubbesi var ki sanki doğramacı çarkından çıkmış bir yuvarlak ve yüksek kubbedir. Bu kubbenin çevresinde 6 adet yarım kubbe daha var ama büyük kubbeden alçaktadır. Bu caminin yine 4 köşesinde 4 adet ziynet kubbeleri daha var, taşra kıble kapısı sofası üzerinde 4 mermer sütun üzerinde 3 kubbe daha var. Tüm bu sayılan büyük küçük kubbelerin üzerinde 14 adet alem bir padişah camisinde görülmemiştir. Hatta bu hayrat sahibi
Bulehnikli Hasan Paşa Mısır veziri iken bu alemleri Mısır’da yaptırıp 14.000 altın ile yaldız vurdurur. Mısır İskenderiyesi’nden bu alemleri Dobra-Venedik gemilerine koyup Dobra-Venedik’e getirir. Oradan da getirilip Taşlıca’da camiye konur. Hâlâ üstad elinde henüz cilalanmış gibi ışıldayıp parıltısından insanın gözbebeklerini kamaştırır. Süleyman Han zamanından beri bu alemlerin renklerine bir zerre kadar koyuluk gelmemiştir.

Bu caminin döşeme hasırlarını Hasan Paşa, Süleyman Han asrında Mısır’dan göndermiştir. Bunlar bir çeşit Mısır hasırıdır. Günümüzde henüz usta elinden yeni çıkmış gibidir. Bu sanatlı hasırı işleyen usta, gerçek hasır ustası imiş. Daha nice yüzyıl duracağı muhakkaktır.
Evliya ÇELEBİ

Gelecek metne hazırlık konusu hazırlanacak.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluklarını bulunuz.

  1. Elbisenin modeli çok güzel; ama oldukça pahalı.
  2. Üzülmene değmez; hatasını mutlaka anla­yacak.
  3. Gömleğini yıkadı, kuruttu, ütüledi, yerine astı.
  4. Günde bir saat spor yaparak koruyormuş sağlığını.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      29.04.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 8. temada (HAK ve ÖZGÜRLÜKLER)  yer alan “ALİYA İZZETBEGOVİÇ ve ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir