5. Sınıf “DEDE KORKUT-Boğaç Han” İzleme Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 5. temanın (Milli Kültürümüz)  “DEDE KORKUT – Boğaç Han” adlı izleme metni günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

DERS PLANI 25 ŞUBAT- 03 MART 2019

1. BÖLÜM

Ders TÜRKÇE
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ / DEDE KORKUT-BOĞAÇ HAN ( İzleme Metni )
Konu             Örtülü anlam
Görüş bildirme
Olayları sıralama
Hikaye tamamlama
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 ( 6 ders saati )

2. BÖLÜM

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

İZLEME

T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.

T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  izleme, bölerek seyretme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama, günlük hayatla ilişkilendirme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, akıllı tahta…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Dede Korkut’un kim olduğu öğrencilere sorulacak. Bilgisi olanlar arkadaşlarıyla paylaşacaklar.

Güdüleme

Çocuklara bu hafta MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ adlı  5. Temamızın son metni olan “DEDE KORKUT- BOĞAÇ HAN ” izleme metnini işleyeceğimiz söylenecek. Metnimizde atalarımızın yaşantıları hakkında bilgi alacağımızdan bahsedilecek.  Günümüze dek gelen gelenekleri öğreneceğimiz vurgulanacak.

Gözden Geçirme

Araştırma görevi olan Dede Korkut hikayeleriyle ilgili bir öğrenci öğrendiği hikayeyi kısaca arkadaşlarına anlatacak.

Derse Geçiş

  1. Videoyu seyretmeden önce 1. etkinlikteki görseller incelenecek.
  2. Akıllı tahtadan DEDE KORKUT – BOĞAÇ HAN  açılacak. Öğrencilerin sessizce seyretmesi için ortam düzenlenecek.  
  3. Anlatılanların daha iyi kavranabilmesi için video  ikinci kez seyredilecek.

1. Etkinlik

Etkinlikte metindeki kahramanların isimleri ve özelliklerini yazacaklar.

Şökli Melik: Çete lideri, kötü adam.

Aruz Bey: Güçlü, yiğit.

Aruz Bey’in Eşi: Oğlu kaçırıldığı için üzgün.

Basat: Aslanlar tarafından büyütülen bir çocuk.

Bayındır Han: Lider, güçlü, cesur.

Dede Korkut: Bilge, tecrübeli.

Dirse Han: Yiğit, cesur.

Uruz: Ok atmakta usta bir çocuk.

Boğaç Han: Boğa devirecek güçte bir çocuk.

2. Etkinlik

Metinden hareketle bu etkinlikteki sorular cevaplanacak.

1. Obaya gelen atlı nasıl bir haber getirmektedir?

Şökli Melik obayı talan etmeye geldiği haberini getirmektedir.

2. Aruz Bey’in kaybolan oğlunun başına neler gelmiştir?

Bir aslan oğlanı bulmuş ve kendi yavrularıyla beraber büyütmüştür.

3. Boğaç Han’ın yaşadığı obanın beyi kimdir?

Bayındır Han

4. Dede Korkut; Dirse Han ve Aruz Bey’e nasıl bir öğüt veriyor?

Her kim ki iyilik yapar, fakiri sevindirir, düşküne yardım ederse, Allah onun dileklerini kabul eder.

5. On iki yıl sonra obada neler değişmiştir? Kısaca anlatınız.

Dirse Han’ın oğlu olmuştur. Aruz Bey Uruz ve Boğaç Han’a bakarak oğlunu hatırlamaktadır.

6. Dirse Han’ın oğlu nasıl bir kahramanlık yapıyor ve hangi ismi alıyor? Kısaca anlatınız.

Dire Han’ın oğlu, ipini koparıp kaçan, obaya zarar veren ve babasına aldıran bir boğayı yumruklayarak etkisiz hale getiriyor. Bu nedenle Boğaç adını alıyor.

3. Etkinlik

Bu etkinlikte yer alan cümlelerdeki örtülü anlamaları bulmaları sağlanacak.

1. Şökli Belik yine obayı talan etmeye geliyordu.

Demek ki Şökli Belik obayı daha önce de talan etmiş.

2. Canını seven kaçsın.

Bir tehlike var ve bu tehlike ölümle sonuçlanabilir. Yaşamak isteyen tehlikeden uzaklaşsın.

3. Boğaç Han obanın en güçlüsüydü.

Obada güçlü insan çoktur fakat en güçlüsü Boğaç Han’dır.

4. Dirse Han da boğayı durduramadı.

Daha önce boğayı durdurmaya çalışanlar olmuş.

4. Etkinlik

Ad verme geleneği ile ilgili öğrencilerin düşünceleri alınacak. Çocuklara bir kahramanlık yapana kadar isim verilmemektedir. Çocuğa, yaptığı kahramanlığa göre obanın en bilge kişisi isim vermektedir.

5. Etkinlik

Etkinlikte A kısmında  görsellerdeki olaylardan yola çıkarak olayların oluş sırasına göre numaralandırılacak.

B kısmında ise sıralanan görsellerin olayları nedir onlar yazılacak.

1. Şökli Melik çetesiyle obayı basar.

2. Çetedeki adamlardan biri Aruz Bey’in oğlunu kaçırır.

3. Kaybolan çocuk aslanlar tarafından bulunur.

4. Dede Korkut, üzülen Aruz Bey ve Dirse Han’a öğüt verir.

5. Uruz ve Dirse Han’ın oğlu ok atmada alıştırma yaparlar.

6. Obada iki inan bir boğayı zapt etmeye çalışırlar.

7. Kaçan boğayı Dirse Han’ın oğlu durdurur.

8. Dede Korkut Dirse Han’ın oğluna isim verir.

6.Etkinlik

Bu etkinlikte öğrenciler bilgilerden ve etkinlikte yer alan sorulardan yola çıkarak bir konuşma hazırlayacaklar.

7.Etkinlik

olayların gidişatına göre öğrenciler bu kısımda bir son yazacaklar metne başlık vermeyi unutmamaları sağlanacak.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki bölüme örtülü anlam içeren iki cümle yazınız.

1.

2.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni  16.01.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 5. temanın (Milli Kültürümüz)  “DEDE KORKUT – Boğaç Han” adlı izleme metni günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir