8. Sınıf “TÜRKLERDE TOYLAR, MERASİMLER, FESTİVALLER VE ŞENLİKLER” İzleme Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 5. temanın ( Milli Kültürümüz) son metni olan  “TÜRKLERDE TOYLAR, MERASİMLER, FESTİVALLER VE ŞENLİKLER” adlı izleme metninin günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

DERS PLANI 25 ŞUBAT- 03 MART 2019

1. BÖLÜM

Ders TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ / TÜRKLERDE TOYLAR, MERASİMLER, FESTİVALLER VE ŞENLİKLER
Konu             Anahtar sözcükler
Beden dili
Web uzantıları
Cümle Türleri ( Yüklemin yerine göre)  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 ( 5 ders saati )

2. BÖLÜM

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

İZLEME

T.8.1.11. Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir.

T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.8.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

T.8.1.14. Dinleme stratejilerini uygular.

KONUŞMA

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.

T.8.3.31. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

YAZMA

T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. (Devrik ve kurallı cümleler)

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  seyretme, açıklamalı seyretme ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, akıllı tahta, internet, Youtube, deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Günümüzdeki Türk devletleri hakkında öğrencilere soru yöneltilecek. Dikkat çekmek için Youtube’ta yer alan Türk devletleri adlı kısa video seyrettirilecek.

Güdüleme

Sayfa 146’da yer alan  “TÜRKLERDE TOYLAR, MERASİMLER, FESTİVALLER VE ŞENLİKLER” adlı izleme metni ile gelenek görenek şenliklerimiz yani Türklerin yaşantısıyla ilgili bilgiler edineceğiz.

Gözden Geçirme

Öğrencilerden ülkemizdeki şenliklerden bahsetmeleri istenecek.

Derse Geçiş

  • İzleme metni akıllı tahtadan açılacak. Youtube’dan video seyrettirilecek.
  • Video biraz uzun olduğundan bazı kısımlar atlanabilir. Videoyu seyrederken anahtar kelimeler tespit edilecek.
  • Anahtar kelimeler: imece, toy, merasim, gelenek, toprak, dua, panayır
  • Anahtar kelimeler tespit edilecek (1. Etkinlik) ve sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte anahtar kelimeler tespit edilecek.

Anahtar kelimeler: imece, toy, merasim, gelenek, toprak, dua, panayır

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanıp deftere yazılacak.

1. Yaş sözcüğüne hangi anlamlar yüklenmiştir?

Taze ot, yeşil, bahar.

2. İzlediklerinizde hangi yörelerin gelenekleri tanıtılmıştır?

Karadeniz, Doğu Anadolu, Kırgızistan, Azerbaycan, Ayvalık, Gemlik

3. Tarımla uğraşan insanların hasada başlamadan önce dua etmelerinin nedeni nedir?

Ürününün bol ve bereketli olduğu ve ürünü bu mevsime kavuşturduğu için.

4. Belgeselde hangi tarım ürünlerine yer verilmiştir? Bu ürünlerden hangileri sizin yörenizde yetişiyor?

Kiraz, domates, çilek, nar, elma, kavun, karpuz, üzüm, biber, fasulye, barbunya, zeytin.

5. Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk topluluklarının örf ve âdetlerinin aynı olmasındaki etken nedir? Örneklerle açıklayınız.

Türk halklarının aynı kültüre ve yaşayış biçimine sahip olmaları.

6. Belgeselde yapılan hasatlarla ilgili izlediklerinizle günlük hayatta karşılaştıklarınız tutarlı mıdır? Neden?

7. Yaşadığınız mahalle, apartman veya köyde bir yardımlaşma örneği var mı? Varsa paylaşınız.

3. Etkinlik

Bu bölümde videoda izlediklerinden yola çıkarak kendi görüş ve düşüncelerini yazacaklar.

4. Etkinlik

Videodan yola çıkarak karakterlerin beden dilleriyle neler anlatmak istedikleri tespit edilecek.

5. Etkinlik

Videodan faydalanarak öğrenciler geçmiş zamanda ve gelişen teknoloji geleneklerimizi nasıl etkilendiği hakkında bir konuşma hazırlayacaklar.

6. Etkinlik

Bu etkinlikte web adresi uzantıları hakkında bilgi verilecek ve etkinlik yapılacak.

İNTERNET ADRES UZANTILARI

Bir internet sitesine girdiğinizde sadece o internet sitesinin uzantısına bakarak o internet sitesi hakkında bazı bilgilere sahip olabilirsiniz. Diyelim ki girdiğimiz internet sitesi www.eba.gov.tr olsun. Bu internet sitesinin adres uzantısı olan .gov ile ben bu internet sitesinin resmi ve güvenilir bir yer olduğunu anlayabilirim. Aynı zamanda uzantısında bulunan ülke kısaltması olan .tr den de bu internet sitesinin Türkiye’ye ait bir adres olduğunu anlarım. Şimdi Sizlerle birlikte internette en çok kullanılan bazı uzantıları ve bu uzantıların anlamlarını öğrenelim.

.Com

Genellikle Ticari faaliyet yürüten firmaların kullandığı adres uzantısıdır.Örneğin www.facebook.com gibi.

.Net

Bilişim ve İletişim Firmalarının kullanmış olduğu internet adres uzantısıdır.Örnek olarak bizim internet adresimizi gösterebiliriz www.bilisimhocam.net

.Org

Organizasyon kelimesinin kısaltmasıdır.Dernek vakıf veya belli bir amaç için toplanmış kara amacı gütmeyen organizasyonların kullandığı internet adres uzantısıdır.Örneğin www.tema.org

.Edu

Üniversitelerin kullandığı internet adres uzantısıdır.Örneğim www.odtu.edu.tr

.Mil

Askeri kuruluşların kullanmış olduğu internet adres uzantısıdır.

.Gov

Devlet ve Resmi sitelerin kullanmış olduğu internet adres uzantısıdır.Örnek olarak www.turkiye.gov .tr verilebilir.Aynı Zamanda bu site e-devletin resmi sitesidir.

.k12

İlkokul,Ortaokul ve Liselerin kulanmış olduğu adres uzantısıdır.Sizde kendi okulunuzun adresini aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz…

ÜLKE KODLARI

İnternet sitelerinin sonunda hangi ülkeye ait olduğunu belirten kısaltmalar bulunabilir.Bu kısaltmalar internet sitesinin hangi ülkeye ait olduğunu ve hangi dilde yazıldığı konusunda da bize fikir verebilir.Ülke kısaltmalarına örnek verecek olursak

.tr Türkiye
.fr Fransa
.it İtalya
.ca Kanada
.uk İngiltere (en çok karıştırılan kısaltmalardan birisi ukrayna değil ingilteredir)
.ru Rusya

www.inonu.edu.tr

inonu: İnönü (Üniversitesi)

edu: education (eğitim)

tr: Türkiye

www.meb.gov.tr

meb: Milli Eğitim Bakanlığı

gov: government (hükümet)

tr: Türkiye

7. Etkinlik

Yüklemin yerine göre cümleler kavratılacak ve sonra etkinlikteki cümleler incelenecek.

Yükleminin Yerine Göre Cümleler

Ögelerinin dizilişine göre cümleler de diyebileceğimiz bu tür cümlelerde yüklemi bulup yüklemin öge dizilişindeki yerine bakarız. Cümleyi, yüklemin yerine göre kurallı cümle veya devrik cümle olarak adlandırırız.

 1. Kurallı (Düz) Cümle

Yüklemi sonda olan cümlelere kurallı cümle denir.

<<Bu filmi daha önce izlemiştim.
cümlesinde “izlemiştim” yüklemdir ve cümlenin sonunda yer almıştır. Cümle, yüklem sonda olduğu için kurallıdır.

<<Bu sabah çok erken kalktım.

<<Sınavlarımız haftaya başlayacak.

<<Kitap okumayı çok severim.
Bu cümlelerin tamamında yüklem cümlenin sonundadır. Bu yüzden bu cümleler kurallı cümlelerdir.

NOT: Ögelerinin dizilişine göre cümleleri bulurken dikkat etmemiz gereken nokta “yüklem”in belirlenmesidir. Çünkü böyle bir isimlendirme tamamen yüklemin yerinin belirlenmesi ile ilgilidir. Cümlede yüklemi yanlış belirlersek bulacağımız sonuç da yanlış olacaktır.

<<Sizi arayan bendim.
cümlesinde yüklem “arayan” sözcüğü değildir. Çünkü yüklem çekimli unsurdan oluşur. Yukarıdaki cümlede “ben” zamiri ek eylemin geçmiş zamanı ile çekimlenerek yüklem olmuştur. Öyleyse bu, kurallı cümledir.

<<İş insanın aynasıdır.
cümlesinde yüklem “aynasıdır” sözcüğü değildir. Çünkü burada “insanın aynası” isim tamlamasıdır. Ek eylemin geniş zamanı ile çekimlenerek yüklem olmuştur. Öyleyse yüklem sonda olduğuna göre cümle kurallıdır.

2. Devrik Cümle

Yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir.

Bu tür cümlelerde yüklem cümlenin başında, ortasında (sonu hariç), herhangi bir yerinde bulunabilir.

<<Göçebeler buraya kurarmış çadırlarını.
cümlesinde yüklem “kurarmış” sözcüğüdür. Bu sözcük görüldüğü gibi, cümlenin sonunda değildir. Yüklem sonda olmadığı için bu cümle yükleminin yerine göre devrik cümledir.

<<Açılan bir gülsün sen.
cümlesinde yüklem “açılan bir gülsün” sözleridir. Bu sözler cümlenin başında kullanılmıştır. Öyleyse bu, yüklemin yerine göre devrik cümledir.

<<Hoyrattır bu akşamüstüler.

<<Bir kuş sesi gelir dudaklarından.
Yukarıdaki cümlelerde yüklemler sonda değildir. Sonda olmadığı için de bu cümleler devrik demektir.

3. Eksiltili Cümle

Yüklemi olmayan cümlelere eksiltili cümle denir. Eksiltili cümlelerde yüklem olmadığı için anlam tamamlanmamıştır. Bu tür cümlelerin sonunda üç nokta (…) bulunur.

<<Senin yanında ne dert, ne tasa…
cümlesinde yüklem yoktur ve sonunda üç nokta vardır. Bu cümlenin tamamlanması için sonuna “var” yükleminin getirmemiz gerekiyor. Bu cümlede yüklem eksik olduğu için eksiltili cümledir.

<<Dağın tepesine çıktığınızda karşınızda uçsuz bucaksız bir ova…

<<Günün sonunda bir çay molası…

Karışık verilen kelimeler kurallı cümleye verilecek.

• taşıyıcısı / dilidir / milletin / bir / kültür

<Bir milletin kültür taşıyıcısı dilidir.

• ettik / geleneksel / dışında / temsil / yurt / sporlarımızla / ülkemizi

<Geleneksel sporlarımızla ülkemizi yurt dışında temsil ettik.

• yerine / özel / âdetlerin / ve / bayramlar / dinî / örf / günlerdir / getirildiği

<Bayramlar dini örf ve adetlerin yerine getirildiği özel günlerdir.

• doğal / eşsiz / yurdumuz / tarihî / bir / güzellikleriyle / ve / ülkedir

<Yurdumuz doğal ve tarihi güzellikleriyle eşsiz bir ülkedir.

• yörenin / yaşadıkları / doğru / çocuklara / aktarılmalıdır / kültürü

<Çocuklara yaşadıkları yörenin kültürü doğru aktarılmalıdır.

• önce / ve / beraberlik / geleneklerimizi / birlik / için / tanımalıyız / millî

<Milli birlik ve beraberlik için önce geleneklerimizi tanımalıyız.

Kurallı cümleler devrik cümleye çevrilecek.

• Ev sahipliği yapmaktadır farklı kültürlere ülkemizin şehirlerinin her biri.

<Ülkemizin şehirlerinin her biri farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır.

• Aileyi bir arada tutan yegâne yapı taşıdır büyüklerimiz.

<Büyüklerimiz aileyi bir arada tutan yegane yapı taşıdır.

• Eski Türk devletlerinde toplumdaki birliği sağlar vakıf kültürü.

<Vakıf kültürü eski Türk devletlerinde toplumdaki birliği sağlar.

• UNESCO tescillidir kültürel mirasımızı oluşturan eserlerin çoğu.

<Kültürel mirasımızı oluşturan eserlerin çoğu UNESCE tescillidir.

• Tarihten günümüze geleneğine sahip çıkar Türk halkı.

<Türk halkı tarihten günüme geleneğine sahip çıkar.

• Önemli bir gelenektir merasimlerde büyüklerin bulunması.

<Merasimlerde büyüklerin bulunması önemli bir gelenektir.

8. Etkinlik

Herhangi bir geleneğimizi tanıtan bir yazı yazılması istenecek öğrencilerden. Yazdıkları kontrol edilecek ve uygun olanlar imzalanıp  sınıf panosuna asılacak.

Gelecek derse hazırlık amaçlı öğrencilerden eski ev eşyaları görselleriyle bir sunum hazırlamaları istenecek.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Web site adreslerinin sonunda yer alan ülke kısaltmalarını eşleştiriniz?

De A İngiltere
Uk B Rusya
İt C Türkiye
Ru D İtalya
Tr E Almanya

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      16.01.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 5. temanın ( Milli Kültürümüz) son metni olan  “TÜRKLERDE TOYLAR, MERASİMLER, FESTİVALLER VE ŞENLİKLER” adlı izleme metninin günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir