2018-2019 Türkçe Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

Genel Manşet Toplantı Tutanakları

2018 2019 eğitim öğretim yılı Türkçe dersi 2. dönem Zümre öğretmenleri toplantı tutanağını sayfanın sonundaki linkten indirebilirsiniz.

2018-2019 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI HASANAĞA ŞEHİT PİYADE ER KADİR ÇAVUŞOĞLU ORTAOKULU 2. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Dersin Adı                  : Türkçe

Toplantı No                : 2

Toplantı Tarihi          : 11  / 02 / 2019

Toplantı Yeri             : Öğretmenler Odası

Toplantı Saati            : 12:30

Dersin Adı                  : Türkçe

Toplantıya Katılanlar           : Sinan Delibaş (Müdür Yardımcısı), Kadir Akardere (Türkçe Öğretmeni),

M. Tekin Esen (Türkçe Öğretmeni), Sefa Avcılar (Türkçe Öğretmeni), Selda Ayhan Akbaş (Türkçe Öğretmeni), Elif Uğur (Türkçe Öğretmeni)

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama

2-Birinci döneme ait zümre kararlarının gözden geçirilerek eksikliklerin giderilmesi

3-Birinci döneme ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve başarının artırılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi

4-Öğrenci ders hazırlıklarının görüşülüp konuşulması

5- Türkçenin konuşma ve yazma kurallarının iyi kavratılabilmesi için diğer  zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılmasının esaslarının belirlenmesi

6- Okulun, sınıfın araç ve gereçlerinin kullanımı ve korunması hususunda alınacak kararların belirlenmesi

  • Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve okul idaresine bildirilmesi
  • Z- Kütüphane kullanımı
  • Yazılı yoklamalar
  • Proje görevleri
  • Önemli gün ve haftalarda yapılacak olanlar
  • Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

      11/02/2019 tarihinde  Türkçe dersi zümre öğretmeni saat 12.30’da toplantı odasında toplanarak belirlenen gündemi görüşmeye karar vermiştir. Yapılan yoklamadan sonra MüdürYardımcısı Sinan Delibaş, ikinci yarıyılın hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle toplantıya başlandı.

      1- Kadir Akardere: Birinci döneme ait zümre toplantı tutanakları incelendiğinde amaçlanan hedeflere hemen hemen ulaşıldığı, öğrenci başarılarının geçen yıla oranla normal olduğu gözlendi. Öğrencilerde ödev yapma alışkanlığının istenilen düzeyde olması için velilerle iletişim halinde olmak gerektiği ve ödev kontrolünün düzenli takip edilmesi gerektiği  gözlendi.

      2- Selda Ayhan Akbaş: 1. dönemde Türkçe dersinde 8. sınıflarda başarı oranının diğer sınıflara oranla daha düşük olduğu tespit edildi. Bu durumun  öğrencilerin son sene olması ve sınav kaygısından kaynaklandığı tespit edildi. Sınav başarılarının ilçe ortalamasının üstünde olduğu belirlendi. Başarının daha da artırılması için öncelikle başarısızlığı olan öğrencilerin başarısızlıklarının nedenlerinin doğru tespit edilerek rehberlik servisi ile koordineli bir şekilde giderilmesi gerektiği söylendi.

            Sefa Avcılar: Yaptığımız incelemelere göre okulumuzdaki başarısız öğrencilerimizin başarısızlık sebebinin temelinde en az öğrencilerin kişisel nedenleri kadar toplumsal nedenler de etkili olduğu vurgulandı. Öğrencilerin öncelikle verimli ders çalışma yöntemlerini öğrenmeleri ve yapılacak veli toplantısında ailelerin de verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

        Sorunlu öğrencilerin şube öğretmenler kurulunda tespit edilerek sorunlarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması, bu öğrencilerin velileri ile görüşülerek varsa ailevi sorunlarının giderilmesi için tedbirler alınması kararlaştırıldı.

        M. Tekin Esen: Ayrıca sınıflarımızda okuması zayıf olan öğrencilerin bulunduğu bir gerçektir. Öğrencilerin bu sorunlarının giderilmesi için sınıf öğretmenleri ile işbirliği yapılması gerekmektedir. Ancak rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için sadece öğretmenlerin çabası yeterli değildir. Bu yardımı alacak öğrencinin ve velisinin de istekli olması gerekir. Sorunlu öğrencilerin sorunlarının tespiti ve giderilmesi de başarının artmasında önemli bir katkıda bulunacaktır. Bu sorunlar giderilebilirse okulumuzda başarının daha üst seviyelere çıkacağı inancındayız.

      3- Kadir Akardere: Öğrenci başarısızlıklarının temelinde okuma, anlama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması olduğu görülüyor. Ayrıca derse ilişkin hazırlıkların yeterince yapılmadığı görüldü. Bunun için öğrencilerin kitap okumaya özendirilmeli. Öğrenci ders hazırlıklarının sıkı takip edilmesinin de bu konudaki başarısızlığın engellenmesinde etkili olur.

            Sefa Avcılar : Z- kütüphanede kitap okuma saatlerine önceki dönemlerdeki gibi devam edilecek. Haftada 1 ders saati tüm şubelere kütüphanede okuma saati uygulanacak. Sabahları okuma saatlerinin bu dönemde kaldırılmasından sonra haftalık okuma saatleri öğrenciler açısından çok önemli bir yere sahip olacak. Bunun bilincinde olarak kütüphanede öğrencilerimize rehberlik yapmalıyız. 

          M. Tekin Esen : Ödevlendirme yaparken aynı sınıfa derse giren öğretmenlerin birbirleriyle görüş alışverişinde bulunmalarının yararlı olur.

       4- Elif Uğur : Türkçe dersi öğretmenlerinin eğitim öğretim sistemi içinde karşılaştıkları en büyük sorun dil kurallarının denetimi ve değerlendirilmesi görevinin yalnız bizim görevimiz olduğu inancıdır. Diğer derslere giren öğretmenlerin de en az Türkçe öğretmenleri kadar bu konuda hassasiyet göstermelerinin bu sorunun giderilmesinde büyük yararı olacağı kararına varıldı. Bu konuda bütün diğer zümre öğretmenleriyle sıkı işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı.

       5- Selda Ayhan Akbaş : Öğrencilerin yaptıkları yanlışların değil gösterdikleri her olumlu davranışın dile getirilmesinin yararlı olacağı bunun yanında dikkatle ve hassas bir biçimde eğitime devam edilmesi kararına varıldı.

       6- M. Tekin Esen :  Yazılı yoklamaların biçimi konusunda uyulacak hükümler 2584 sayılı Tebliğler Dergisinde okunarak incelendi. Bu hükümler doğrultusunda Türkçe dersinin 5 ve 6. sınıflarda haftada 6; 7 ve 8. sınıflarda haftada 5 saat olmasından dolayı 2 yazılı yapılacağı kararlaştırıldı. Sınav tarihlerinin yıllık planlara ve ders defterlerine işlenerek öğrencilere en az iki hafta önce duyurulmasına karar verildi.

7- Aralık ayında öğrencilere verilen proje görevlerinin nisan ayının son haftasında  teslim alınmasına karar verildi.

8- Sefa Avcılar: Belirli gün ve haftaların kutlanması sırasında öncelikli olarak ilgili kulüp rehber öğretmenleri ile ve diğer zümrelerle işbirliği yapılmasının önemi belirtildi. Bu konuda Öğretmenler kurulunda alınan kararlar doğrultusunda ilgili öğretmenlerle ilgili günler için işbirliği sağlanacak.

      9- Görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş, ikinci yarıyılda başarıların daha da artması temennisiyle toplantıyı sona erdirdi.

2018-2019 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI HASANAĞA ŞEHİT PİYADE ER KADİR ÇAVUŞOĞLU ORTAOKULU 2. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

ALINAN KARARLAR

1. Sorunlu öğrencilerin rehberlik servisine yönlendirilip velileri ile görüşülerek varsa ailevi sorunlarının giderilmesi için tedbirler alınması kararlaştırıldı.

2. Öğrencilerin okuma, anlama becerilerinin gelişmesi için öğrencilerin kitap okumaya özendirilmesi, haftada bir ders tüm şubeler z-kütüphanede okuma saatleri yapacak. Bu etkinliğin verimli kullanılması kararı alındı.

3. Türkçenin doğru ve düzgün kullanılması için bütün diğer zümre öğretmenleriyle sıkı işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı. 

4. Türkçe dersinden 2 yazılı yapılacağına, sınav tarihlerinin yıllık planlara ve ders defterlerine işlenerek öğrencilere en az iki hafta önce duyurulmasına karar verildi.

5. Proje görevlerini ile ilgili ara ara öğrencilere rehberlik yaparak zamanında teslim etmeleri için yönlendirme yapılacak.

6. Okul araç gereçlerinin kullanılması konusunda gösterilen özenin devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

7. Proje ödevlerinin nisan ayının son haftasında  teslim alınmasına karar verildi.

8. Özel gün ve haftaların kutlanması sırasında öncelikli olarak öğretmenler kurulunda alınan kararlar esas alınacak ve diğer zümrelerle işbirliği yapılmasına karar verildi.

Kadir Akardere Türkçe Öğretmeni M. Tekin Esen Türkçe Öğretmeni Sefa Avcılar Türkçe Öğretmeni Selda A. Akbaş Türkçe Öğretmeni Elif Uğur Türkçe Öğretmeni
Sinan Delibaş
Müdür Yardımcısı
 
  Okul Müdürü
Ümit Yegen

2018 2019 eğitim öğretim yılı Türkçe dersi 2. dönem Zümre öğretmenleri toplantı tutanağını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir